• Tro og livssyn

  Tro og livssyn handler om, hvilken mening man tillægger livet, og hvordan man ser på andre mennesker. I et fast parforhold er det vigtigt, man respekterer hinandens tro og livssyn. Det gør mange ting nemmere, hvis man er enige om det samme livssyn.

  De to almindeligste livssyn i Danmark er den kristne tro på Gud og humanismen, som sætter mennesket i centrum.

  Grundlaget for den kristne tro er Bibelen, som gennem århundreder har inspireret mange værdier og love i den vestlige kultur. De seneste år har humanismen overtaget stadig mere af kristendommens plads.

  Et kristent menneskesyn betyder blandt andet, at hvert menneskes liv er værdifuldt og ikke må ødelægges – hverken ved abort, misbrug eller overgreb. Og at mennesker skal elske hinanden – dvs. give omsorg, anerkendelse og respekt – fordi alle er skabt og elsket af den samme Gud.


 • Svar om Tro og livssyn

  Annoncer