Lever min kæreste og jeg i synd?

Vis spørgsmål

Hej.

Jeg bor sammen med min kæreste, og vi er begge i 30'erne. Vi har kendt hinanden i mange år. Da vi efter et par års online-kendskab mødtes, føltes det, som om min sjæl havde fundet et hjem. Han besøgte mig en del gange på meget kort tid, hvorefter jeg bad ham om at flytte ind. Det ville han meget gerne, og vi har boet sammen siden; altså i flere år.

Vi har været igennem mangt og meget og har en stor kærlighed til hinanden. Men. Jeg er på overførselsindkomst. Han er rask og arbejder. Vi vil selvfølgelig meget gerne giftes, men hvis det vil påvirke vores økonomi (min kommunale ydelse og hans løn) på månedlig basis, mener vi, at det er en lidt høj pris, da vi ikke har for mange penge.

Jeg er i tvivl, om vi lever i synd – altså “beskidt” på én eller anden måde – I Guds øjne? For han ser vel også, at vores kærlighed er ren?

Hilsen en kvinde i 30'erne

SVAR:

Kære kvinde

Tak for dit brev og dine spørgsmål, som jeg vil prøve at svare på efter bedste evne. Jeg er kristen, så mit udgangspunkt er den bibelske forståelse af ægteskabet og Guds tilgivelse. Jeg deler det op i tre punkter:

Gud tilgiver

Punkt nummer et: Gud kan tilgive alt! Der er ikke noget, du kan have gjort i din fortid, som Gud ikke kan og vil tilgive, hvis du kommer til ham. Hvis vi fortryder vores synd og ønsker Guds tilgivelse, så er han mere end villig til at give os den og rense os for al vores uretfærdighed og “skidt”. Han stiller ikke nogen krav eller betingelser for at gøre det. Han gør det, fordi han er nådig og barmhjertig. Da han døde på korset, tog han straffen for os, så vi kan gå fri.

Et eksempel: Jesus fortæller om en kvinde, om hvem andre sagde, at hun levede i synd (Lukasevangeliet kapitel 7). Hun fortrød sine handlinger og viste overstrømmende taknemmelighed overfor Jesus, som sagde: “Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.” Der er altså også tilgivelse for den, der har levet i synd i mange år.

Om ægteskabet

Punkt nummer to: Som kristne kalder Gud os til at følge hans ord. Det gør han ikke, for at vi skal gøre os fortjent til noget. Men alene fordi han ønsker os det godt. Måske kender du de ti bud. Det er et eksempel på den vej, Gud ønsker, vi skal følge. Et andet sted i Bibelen står der: “Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem... Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.” (Første Mosebog kapitel 1 vers 27 og kapitel 2 vers 24). Det er en smuk beskrivelse af ægteskabet, som du kan tænke lidt over. Ægteskabet er Guds gode ordning for mennesket. Hvis man vil leve sammen som ægtefolk, skal man ifølge Bibelen binde sig til hinanden ved at blive gift. Det er trygt og godt.

Du kan læse mere om det i vores artikel Ægteskabet og Bibelen.

Troen har omkostninger

Punkt nummer tre: Det koster noget at gøre det rigtige. For Jesus kostede det ham livet. Hvad koster det dig? Hvis det at følge Guds ord koster dig/jer en lavere indkomst, så skal I nok klare det. Min familie og jeg har besluttet at give tiende (10%) af vores indkomst til velgørende formål. Det kan vi godt mærke i hverdagen. Det gør lidt ondt at vinke farvel til de penge, men vi gør det, fordi vi tror, det er vigtigt. Mange andre kristne gør det samme, fordi Gud opmuntrer os til at leve efter det princip, at alt det, vi ejer, egentlig er Guds, og derfor skal vi dele ud af det til vores medmennesker. Troen har omkostninger.

Så er jeg nået til dine spørgsmål:

1. Lever vi i synd?

Der er ikke noget i vejen med at opdage, at man har gjort noget forkert i en årrække, hvis man gør noget ved det. Jeg vil derfor anbefale jer at tage en snak med en præst om muligheden for at blive gift.

2. Er vores kærlighed ikke ren?

Mange forveksler forelskelse med ægteskab. At elske hinanden er ikke det samme som at være gift. Kærligheden kan være ganske virkelig og vedholdende, men uden forpligtelsen mangler der noget. Hvad er det, der mangler? Jo, ægteskabet er

  1. for det første et løfte til hinanden om aldrig at forlade den anden og arbejde på at gøre livet sammen så godt som muligt for den anden (“elske og ære” siges der i vielsesritualet)
  2. for det andet en samfundsordning, som medfører gensidig juridisk sikring for både børn og voksne
  3. for det tredje det ideelle sted for et godt seksuelt samliv uden jalousi og utroskab og utryghed
  4. for det fjerde en tryg havn at opfostre børn i og skabe en familie

Det er altså ikke så meget et spørgsmål om jeres følelsers styrke, men et spørgsmål om at have styr på sit ansvar.

Jeg håber, mit svar er tydeligt og forståeligt. Du er altid velkommen til at skrive igen og få noget uddybet – eller spørge om noget helt andet.

Med venlig hilsen
Morten Rugager Kristensen

Annoncer