Om AdamogEva.dk

Rådgivningsportalen AdamogEva.dk blev oprettet i 2006 i et samarbejde mellem jesusnet.dk og en række kirkelige foreninger og ungdomsorganisationer. I dag drives AdamogEva.dk af Indre Mission med støtte fra vores sponsorer og annoncører.

Formålet med AdamogEva.dk er at oplyse og vejlede ærligt og fordomsfrit om krop, følelser og seksualitet samtidig med, at vi er loyale overfor en klassisk kristen etik. Det betyder, at vores opgave er todelt: Dels giver vi sundhedsfaglig oplysning, og dels giver vi værdibaseret vejledning til livet.

Alle artikler er skrevet af læger, pædagoger, psykologer, sygeplejersker, jordemødre, lærere, psykoterapeuter og andre fagpersoner, som vedkender sig det kristne menneskesyn og den livsvejledning, Bibelen giver. Artiklerne er udtryk for AdamogEva.dk’s synspunkter.

Svarene i den anonyme brevkasse er personlige og afspejler de enkelte rådgiveres personlige tro og opfattelser.

AdamogEva.dk henvender sig til store børn og unge i alderen 11-25 år.


Udtalelser fra AdamogEva.dk i forskellige medier kan du se her.

Annoncer