Kommer i forskellige kirker - hvad gør vi med forskellighederne?

Vis spørgsmål

Mig og min kæreste, som jeg er så glad for, vi kommer i forskellige kirker. Han kommer i pinsekirken og jeg kommer i IMU.

Jeg er ivrig i Indre Mission, så det gør det hele meget svært. Fordi, så kommer dåbsspørgsmålet op. Og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, jeg ikke er så gammel, men jeg er rigtig glad for ham. Og jeg syns, det begynder at så håbløst ud, enten må vi blive enige, eller så må vi gøre det slut..

M, 18 år

SVAR:

Hej M

Store spændinger

Det er en svær situation, I to er i. Når forholdet til Gud fylder rigtig meget for jer begge (og tillykke med det!), vil det også få rigtig stor betydning i jeres parforhold livet igennem. Så hvis I er meget uenige her, vil det give spændinger og kampe.

Du nævner dåbs-spørgsmålet og det er rigtigt: Hvis I får børn, vil det blive et rigtig stort dilemma for jer, da hans kirke siger, at det er meget imod Guds vilje at døbe små børn og din kirke siger det stik modsatte. Der er faktisk ingen mellemvej mulig, idet fx Pinsekirkens ”barnevelsignelse” slet ikke er en dåb i bibelsk forstand, hvad de jo også selv gør helt klart.

Men selv om I så ingen børn får, vil der alligevel blive rigtig mange spændinger. Dels de praktiske spændinger: Hvilken menighed skal I komme i? og dermed: Hvilke kristne venner og netværk skal I have?

Dels de åndelige spændinger: Hvordan henter I tryghed og glæde og kraft hos Gud? – dette er nemlig ret forskelligt i de to slags kirker. De store teologiske forskelle ligger ikke bare i synet på dåben, men i synet på rigtig mange dele af kristenlivet.

Bliv enige før I bliver ét.

Så jeg er sådan set i den situation, at jeg kun kan give dig ret i, at det ser ret svært ud. ”Enten bliver vi enige, eller også må vi gøre det slut”, skriver du. Det kan jeg naturligvis ikke give et sikkert svar på. Men jeg er helt sikker på, at I er nødt til at tale og bede rigtig meget sammen omkring det her, hvis det skal være jer to.

Og I bliver i praksis simpelthen nødt til at vælge menighed og teologisk platform: Enten Luthersk eller Pinse. I kan godt drømme om at ”komme lidt begge steder” og måske kan det fungere et kort stykke tid. Men med tiden vil den ene eller den anden af jer – eller jer begge – føle sig ”overvundet” af den anden og I vil komme ét sted.

Hvis det er Guds vilje, at det skal være jer to, der skal blive ét kød, så vil han også give jer en enighed om, hvad I vælger mht menighed og teologi.

Og mit gode råd til sidst: Gift jer ikke, før I har fundet denne enighed!

Sprint

Annoncer