Økonomi, fremtid og følelser omkring - hvad siger Bibelen?

Vis spørgsmål

Hej Adam og Eva. Jeg har længe gået med de her tanker, og håber nu i kan hjælpe mig lidt på vej. Jeg er sammen med min kæreste på andet år. Der er ingen tvivl om, at i fremtiden og allerede nu vil jeg tjene en del mere end min kæreste. Måske ender min kæreste endda med en gymnasial uddannelse, som det eneste.

Det kan nogen gange gøre mig ked af at tænke på, hvor mange penge jeg kommer til at skulle "lægge ud", for at vi kan få det liv, jeg går og drømmer om. (Lejlighed, bil, rejser) og at hans penge i fremtiden måske kun lige rækker til huslejen. Samt hvor meget nemmere det ville være at have en "rig" kæreste med udsigt til en god uddannelse. Jeg har familie i udlandet, og jeg har primært høje forventninger om at tjene mange penge i fremtiden, fordi jeg gerne vil kunne besøge dem meget oftere. Bagefter får jeg dårlig samvittighed, fordi jeg tænker, at jeg ikke burde tænke sådan om min kæreste, og at livet ikke handler om penge, men om at elske hinanden for dem, man er.

Mit spørgsmål er, hvordan kan jeg forholde mig til det her i forhold til min religion?

Hvad siger Biblen og kristendommen om det?

Jeg elsker min kæreste høj, ingen tvivl om det!

VH Maria, 20 år

SVAR:

Tak for din henvendelse!

Du skriver, at det sker, du får dårlig samvittighed, fordi du tænker, at du ikke burde tænke sådan om din kæreste. Hvordan tænker du da om din kæreste? Ret beset er det eneste, du har skrevet om din kæreste, at du givetvis vil komme til at tjene en del flere penge end ham og at han måske ender med en gymnasial uddannelse som det eneste! Alt det andet du skriver handler om, hvordan du har det med udsigten til evt. at få en mand, som ikke har så høj en indtægt som du!

Hvordan vil vores liv sammen blive?

Som jeg ser det, er det meget forståeligt – og naturligt, at du gør dig tanker om, hvordan det kunne blive for dig, at stifte familie med en mand, som givetvis vil ha´ en betydeligere lavere indkomst end dig. Måske gør din kæreste sig også tanker om, hvordan det mon vil blive, at være gift med en kvinde, som også i fremtiden vil komme til at tjene betydelig mere end han selv, og som har de ønsker for fremtiden, som du har.

Det er helt naturligt, hvis I begge gør jer tanker om disse ting. Derfor vil det også være helt naturligt, at I, mens I er kærester, tager nogle snakke om, hvad I hver især tænker om jeres (eventuel fælles) fremtid. Hvilke ønsker I hver især har. Og hvilke drømme og tanker om fremtiden, I hver især går med. Også de besværlige tanker, og dem som det måske ikke er så let at tale sammen om. Opfordr din kæreste til at fortælle dig om, hvilket liv (sammen med dig) han drømmer om. Og fortæl ham om, hvilke drømme og ønsker du har.

Strøtanker til overvejelse

Du leger med tanken om, hvor meget nemmere det ville være at have en ”rig” kæreste med udsigt til en god uddannelse og dertil hørende god løn. Det er så det, din kæreste har udsigt til at få!

Én af jer vil i fremtiden komme til at tjene flest penge. Som det ser ud nu, bliver det dig.

Hvordan ville det være for dig, hvis din kæreste (og måske kommende mand) kom til at tjene mange penge, og du blev den, der fik den klart laveste indkomst?

Størrelsen af jeres indkomster betyder en del for dig? Fair nok! Hvad betyder det for dig, om det er dig eller din kæreste (og måske kommende mand), der tjener flest penge? Hvad betyder det for din opfattelse af dig selv / din opfattelse af din kæreste (mand)?

Du nævner nogle grunde til, at du godt kunne tænke dig, at der var udsigt til, at din kæreste kom til at tjene flere penge til jeres fælles husholdning, end der pt. er udsigt til. Disse grunde er der absolut intet i vejen med. Jeg kan godt forstå, at du har lyst til at se din familie i udlandet regelmæssigt - og på grund af afstanden vil det selvfølgeligt koste en del penge.

Samtidig vil jeg udfordre dig til at overveje spørgsmålet: ”Hvorfor er det vigtigt for dig, at få en tilværelse med en høj indkomst?”

Tal sammen om fremtid, penge og drømme

Jeg tror, det er vigtigt, at I får snakket en del om jeres drømme og tanker om fremtiden. Det, som du tager hul på, handler jo ikke bare om penge, men om værdier og forestillinger om, hvad ”det gode liv” indebærer. Ægtepar behøver ikke at have ens tanker om pengeforbrug og levestandard, for at få et godt liv sammen. Men det er afgørende, at så vigtige emner er snakket godt igennem, så der ikke mere er farligt sprængstof i dem. Dermed mener jeg, at I ikke bruger jeres valg af uddannelse, arbejde og dertil hørende indkomst - og jeres prioriteringer i øvrigt - som våben mod hinanden.

Dine spørgsmål

Du spørger:

”Hvordan kan jeg forholde mig til det i forhold til min religion?” og ”Hvad siger Bibelen og kristendommen om det?”

Fra Skaberens hånd er vi vidt forskellige. Det gælder både med hensyn til evner og tanker om, hvad livet skal bruges til. Disse forskelligheder er berigende, og er med til at gøre vore menneskeliv spændende og mangfoldige.

I kristendommen er forvalter-tanken vigtig. Tanken om, at vi fra Skaberens hånd har fået evner, muligheder, kræfter o.s.v. for at vi skal forvalte dem med ansvar. D.v.s. så de bliver vort medmenneske og os selv til gavn og glæde. På den måde tjener og ærer vi Gud.

Derudover er vi skabt med en stor grad af frihed. Frihed til at vælge til og fra, prioritere og forfølge mål, som vi har lyst til at nå.

Forskellighed, frihed og det at livet er en gave, som vi skal forvalte (bruge) med ansvar overfor Gud og andre mennesker, er grundtanker i kristendommen.

Ingen af os har noget, uden vi har fået det!

Ingen af os kan noget, uden vi har fået evnen til, at kunne det!

Ingen af os kan give andre noget godt, uden vi har modtaget evnerne og mulighederne til at kunne det!

Det er det perspektiv, kristendommen kaster ind over vore liv – og som kalder på vores ydmyghed og taknemlighed i forhold til Gud og mennesker.

Bibelen giver ikke noget specifikt svar på dine spørgsmål, men jeg håber de generelle anliggender, som jeg har nævnt, kan være med til at kaste et lys ind over din situation og dine tanker.

Flemming H. Møller, præst og psykoterapeut

Annoncer