Skal – skal ikke? Vigtigt før det store JA

Det er en stor beslutning at binde sig til et andet menneske for livet. Der er især fire spørgsmål, som er vigtige at overveje inden. Et af dem er: “Skal vi dele samme tro?”

Et realistisk billede af hinanden

Det er godt at have en kærestetid og en forlovelsestid, hvor I får tid til at lære hinanden at kende, så I har et realistisk billede af, hvem I selv er, og hvordan I er sammen. Der er sider ved en selv og ved den anden, der først dukker op, som tiden går. I den første forelskelse kan vi meget let være blinde for de ting, som senere kan vise sig at være et stort konfliktpunkt. Derfor er det godt at bruge den tid, det tager at lære hinanden at kende. I har sikkert oplevet, at mange af jeres forskelligheder er dukket op hen ad vejen, som tiden er gået. Så tid er en værdifuld faktor, som ikke må underkendes.

Fire vigtige overvejelser

Kærestetiden kan også bruges til at overveje nogle af de vigtige områder, som jeg mener, skal være i orden, før man binder sig til en anden. Prøv at overveje, hvordan jeres forhold er i lyset af de fire ting, jeg her vil nævne. Hvis de ting er på plads, tror jeg, der er noget at bygge på, som kan holde.

Tiltrækning

Det første er, at der skal være en tiltrækning til den anden. Du skal synes, at din kæreste er dejlig. Du skal kunne lide, at din kæreste rører ved dig, og kunne lide selv at røre ved din kæreste. Du skal kunne lide din kærestes dufte, kys, blik osv. Vi taler her om lyst og længsel efter den anden også seksuelt. Oplever I lysten, men har valgt ikke at ville gå i seng med hinanden før ægteskabet, så skal I nok finde vej i det seksuelle, når den tid kommer. Men det er vigtigt, at I som kærester føler og mærker en tiltrækning. Mangler denne lyst helt, vil jeg foreslå, at du ser ærligt på jeres forhold, inden du tager så stor en beslutning, som det er at binde dit liv til den anden.

Skam og stolthed

For det andet kan man se på, hvordan man har det med den anden, når man er sammen, mens der er andre til stede. Hvordan har du det fx, når I er værter sammen og har inviteret gæster? Glæder du dig over din kæreste, eller er du lidt flov over, hvordan din kæreste opfører sig? Kan du ikke lide din kærestes måde at tale med andre på? Synes du, din kæreste er lidt klam, når vedkommende spiser? for blot at nævne nogle eksempler. Det handler altså om, hvorvidt du skammer dig over din kæreste eller over dig selv sammen med din kæreste, eller om du hviler i forholdet, og måske endda har en stolthed over at høre sammen med din kæreste. Har du vedvarende flovhed eller skam, så vil jeg foreslå, at du ser ærligt på dit forhold og dine reaktioner og arbejder med dem, inden du evt. binder dig til din kæreste. Du kan nemlig ikke lave din kæreste om – heller ikke efter brylluppet!

Værdier

Det tredje område handler om fælles værdier i livet. De grundlæggende værdier, vi har, kommer til udtryk i mange af de valg, vi foretager. Værdierne bliver specielt tydelige i forholdet til, hvordan vi ønsker at være forældre overfor vores børn. Hvad vil du gerne give videre til dem? Men vores værdier er også tydelige i forholdet til økonomi, til hverdagen i hjemmet osv. Mange af konflikterne i et ægteskab handler om, at ægtefællerne har forskellige værdisæt. Jo flere værdier man deler med den anden person, jo større chance er der for, at man får et harmonisk liv sammen. Inden du går ind i et ægteskab, er det vigtigt, at du har set forskelle og ligheder i spørgsmålet om værdier i øjnene og realistisk har overvejet, om du kan leve med de værdier, din kæreste har.

Kommunikation

Det fjerde væsentlige område er jeres evne til at kommunikere med hinanden. Kan I tale sammen? Og kan I være ærlige? Kan I dele tanker, følelser, holdninger med hinanden? Kan I finde hinanden igen, når der har været en konflikt eller et vredesudbrud? En af de største grunde til, at mennesker går fra hinanden, er, at de ikke har kunnet finde vej i samtalen. De har haft problemer med kommunikationen med hinanden.

Med disse fire punkter har jeg skrevet nogle generelle overvejelser, som er vigtige for alle par. Du kan huske dem på disse stikord: sengen (det at føle sig tiltrukket af den anden), bordet (oplevelse af hinanden, hvis I fx spiser sammen med venner), børnene (hvilke værdier, I vil give videre) og samtalen om sengen, bordet og børnene (vigtigheden af en god kommunikation).

Skal vi dele samme tro?

Mange har her på AdamogEva.dk spurgt, om det er vigtigt, at man er fælles om troen, eller om det ikke er nok, at man kan respektere hinanden. Det er selvfølgelig afgørende, at I deler den fælles værdi, at der skal være respekt for andres tro. Men hvis du er kristen, og din kæreste ikke er det, så kan I måske nok respektere hinanden, men I deler ikke værdien af troens rolle og betydning i livet. Som kristen vil det være betydningsfuldt og vigtigt for dig, at du kan bede til Gud og tale med Gud om de ting, som rører sig i dit liv lige nu. Det er et punkt, som er værd at overveje nøje, for her er noget helt inde i kernen af dine værdier, som du ikke kan dele med din kæreste, og som din kæreste kan have svært ved at forstå.

Kan du leve med et sådant område i dit liv, som du ikke kan dele med din kæreste? Hvordan vil det fungere for jer, hvis det er vigtigt for dig at komme et sted, hvor du kan høre prædikener og være med i et kristent fællesskab, hvor du kan dele din tro med andre? Vil din kæreste kunne rumme dig i det? Hvis nu din tro ikke blot er noget inden i dig, men også får nogle konkrete praktiske udtryk, som kan tage tid og opmærksomhed væk fra familien? Og hvad med jeres børn – skal de lære Jesus at kende og lære at bede til ham, eller skal de opdrages ud fra din kærestes værdier? Det bliver alt andet lige meget vanskeligere at få børnene med i kirke, hvis det ikke er noget, man naturligt gør sammen i en familie. Alt det skal du overveje. Du skal leve med valget resten af livet, og spændingsfelterne holder aldrig op. Det er naivt at tro, at den anden nok bliver kristen med tiden. Dit ægteskab skal ikke være et projekt, hvor det handler om, at du skal omvende den anden.

Hvis du overvejer, om Bibelen har noget at sige om det her, så er det svært at komme uden om Ezras bog i Det Gamle Testamente. Den handler om den konflikt, det er for Guds folk, at så mange har giftet sig med nogle, som ikke ejer samme tro. Her advares der stærkt imod, at en troende gifter sig med en ikketroende. I Det Nye Testamente finder man formuleringer som: “Gør jer ikke til ét med de vantro.” (Læs mere i Første Korintherbrev kapitel 6-7.)

Den bedste vejleder

Nu er det her blot en velment artikel. Hvis vi havde siddet overfor hinanden, så ville jeg også have spurgt dig, om du havde talt med Gud om vejen fremad i jeres forhold. Han er en bedre vejleder end os her på AdamogEva.dk, og han følger dig jo også videre frem og er aldrig længere væk end en bøn. Jeg vil ønske dig alt godt i dine videre overvejelser.

Annoncer