Har syndet – hvordan gøre det godt igen?

Vis spørgsmål

Hej, jeg er 15 år og begik en såkaldt synd i går, da jeg havde samleje med en. Der står jo i Bibelen, at man ikke må, før man er blevet gift. Hvordan kan jeg mon gøre det godt igen?

Kristen, 15 år

SVAR:

Kære Kristen

Tak for din henvendelse.

Det er rigtigt, at ifølge Bibelen er det at have samleje med en, før man er gift, ikke tilladt. Som du også selv siger, så kalder Bibelen det en synd.

Utugt og synd i Bibelen

Der står flere steder i Bibelen, at vi skal holde os fra utugt.

Utugt er et gammelt dansk ord, der betyder at have samleje uden for ægteskabet. Det ses bl.a. i Apostlenes Gerninger kap. 15 vers 29: “I skal holde jer fra (…) utugt. Ved at holde jer fri af det, handler I ret.” og Første Korintherbrev kap. 6 vers 18: “Hold jer fra utugt!”.

Men Bibelen taler om mange former for synd, og alle mennesker synder hver eneste dag. Synd er mange ting – også at lyve, tænke ondt om andre, bagtale, slå ihjel, stjæle osv. Listen er uendelig lang!

Vi kan ikke selv

Modsat alle andre religioner kan man i kristendommen ikke arbejde sig frem til at blive fri af synd. Så når du spørger om, hvordan du kan gøre det godt igen, kan du ikke overfor Gud veje en synd op med gode gerninger, så den udlignes.

Bibelen taler tydeligt om, at adgangsbilletten til Himlen er, at vi kan vise et helt rent synderegister, og det kan ingen mennesker af sig selv.

... men Gud har skabt en løsning

Hvis jeg meget kort skal forklare, hvad Bibelens budskab er, så handler det om, at Gud af hele sit hjerte ønsker, at vi alle skal komme i Himlen. Han kan se, at vi ikke klarer adgangskravet selv, så hans løsning er, at han lader en anden betale adgangsbilletten.

Det tror vi kristne skete, da Gud sendte sin søn, Jesus, til jorden. Jesus blev korsfæstet for at tage vores straf, og han opstod igen, fordi han er Guds søn og stærkere end døden. Det kan virke meget mærkeligt, men Bibelen fortæller altså, at hvis vi bekender vores synd og tror på, at Jesus har taget straffen (sat en streg over din synd.) så er vi tilgivet, og så ser Gud ikke mere vores synd. Så har vi et rent synderegister og en adgangsbillet til Himlen.

Tilgivelse

Det med at tage imod Guds tilgivelse er ikke altid let, men jeg ved, at han ønsker at møde dig og give dig tilgivelse for de synder, du har gjort. Du giver udtryk for, at du er ked af din synd og ønsker at gøre det godt igen. Derfor håber jeg, at du kan høre, at Jesus har gjort, hvad der skal gøres; du skal bare bekende det for ham og tage imod tilgivelsen.

I Bibelen står der, at Jesus på et tidspunkt møder en kvinde, der ikke er gift med den mand, hun bor sammen med. Desuden har hun også haft fem forskellige mænd før ham (Johannesevangeliet kap. 4,1-30). Jesus møder ikke kvinden med fordømmelse, fordi hun ikke er gift og har haft andre mænd. Han møder hende med kærlighed og ønsker at tilgive hende, hvis hun ønsker at leve med ham.

Hvis du har brug for at tale med nogen om det med tilgivelsen, så opsøg en kristen, du har tillid til, fx en præst eller eller en anden voksen. Du kan også skrive til jesusnet.dk. Det er en hjemmeside, hvor du kan finde hjælp til alt det, der har med kristen tro at gøre.

Læs også det her svar til nogle andre: Vi har haft sex – hvordan skal vi takle situationen?

Pas på dig selv og dit sexliv

Til sidst vil jeg gerne udfordre dig til at overveje, hvad du ønsker med dit sexliv fremover. Her er nogle artikler, jeg vil foreslå dig at læse:
Sex og følelser
Værd at vente på
Jo tættere jo bedre – med omtanke
Schyy ... jeg er jomfru!

Du kan også læse mere om, hvad Bibelen siger om sex i artiklen Sex i Bibelen – på den gode måde.

Hilsen
Thea

Annoncer