Hvorfor har Gud skabt homoseksuelle?

Vis spørgsmål

Hvis det er forkert at udleve sin homoseksualitet, hvorfor har Gud så skabt homoseksuelle?

Jeg stiller et spørgsmål for en, der spørger mig. Jeg er selv kristen og ikke homoseksuel.

K, 29 år

SVAR:

Hej K

Tak for dit spørgsmål. Det er et kort spørgsmål, som kræver et længere svar. Du kender bedst din ven og ved, hvad han/hun har mest brug for/er mest interesseret i at få at vide. Måske kan du dele det op, så I taler om det flere gange. Det følgende behøver ikke nødvendigvis siges i rækkefølge.

Gud som skaber

En væsentlig del af svaret handler om, hvordan Bibelen ser på mennesket og på seksualitet. Når vi kristne taler om Gud som skaber, er vores udgangspunkt skabelsesberetningen fra Første Mosebog kapitel 1-2. Her står der, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde (kapitel 1 vers 27), og at mand og kvinde er skabt som supplement til hinanden (kapitel 2 vers 21-24). Jesus bekræfter skabelsesordningen ved at sige, at mand og kvinde finder sammen og bliver ét (‘et kød’ – se Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 4-6). Der er altså den ordning lagt ind i skabningen, at vi finder sammen i de to kønspolariteter, som supplerer hinanden, danner familie og dermed fører slægten videre. Så ja, Gud har skabt os alle som mænd og kvinder, uanset om vi ser os selv som homoseksuelle eller ej.

Identitet findes i forhold til Gud

Til gengæld står der ikke noget i Bibelen om seksuel identitet. I Bibelen er menneskets identitet først og fremmest knyttet til Gud og til det at være hans skabning. Gud elsker os og har skabt os fuldendt. Det er i mødet med ham som skaber og far, at vi ønsker at være knyttet til ham (se fx Salme 139), og det er i Jesus Kristus, at vores forhold til Gud bliver fuldstændigt (se Johannesevangeliet kapitel 17 vers 20-23). Derfor kalder vi os kristne – fordi Kristus er vores identitet. Det er i hans kærlighed og offer for os, at vi finder det dybe forhold til Gud.

Det gode er ramt af det onde

Sagen er nemlig, at Djævelen har ødelagt det gode og intime forhold mellem Gud og mennesker. Ved syndefaldet (beskrevet i Første Mosebog kapitel 3) blev mennesket fremmedgjort overfor Gud, og det gode, han ville med os og hele skabningen, er berørt af det. Det betyder, at mange ting i verden ikke er, som Gud havde tænkt og skabt det, og lidelse og smerte er blevet en del af livet (se Romerbrevet kapitel 8 vers 18-23).

Seksualiteten har fået en grundskade

Når det kommer til seksualiteten, er den blevet grundskadet på den måde, at begær og den kærlighed, som Gud har lagt ind i os til ham og dermed også til hinanden, er blevet skilt ad. Det betyder at vores begær retter sig i alle mulige retninger – ofte væk fra det, som Gud har tænkt. Gud ønsker det livslange hengivne forhold mellem én mand og én kvinde i kærlighed (dvs. vi vælger den eneste ene), fordi det er den bedste ramme for mennesker at leve og vokse op i.

Desværre betyder det onde i verden, at dette ideal langt fra udleves. Vi er alle mere eller mindre sårede i vores forhold til os selv og hinanden, og forhold kan gå i stykker. Det kommer også til udtryk gennem mistillid, magtmisbrug, selvhad, overgreb osv. mellem mennesker. Vi fristes hele tiden til at bruge hinanden i stedet for at tjene hinanden.

Homoseksualitet er en af disse grundskader. Bibelen taler om, at homoseksualitet sammen med mange andre ting er et resultat af et samfund, som ikke vil kende Gud, og at mennesker er blevet fremmede overfor Guds vilje. Derfor kalder Gud mennesker til at vende om og søge Gud i stedet for (Romerbrevet kapitel 1 vers 18-32). Ellers vil mennesket hverken kunne finde det evige liv efter døden eller sin sande menneskelighed her i livet.

Hvad homoseksualitet er

Homoseksualitet er en svær størrelse at få styr på. Vi ved egentlig ikke meget om, hvorfor nogle har stærke eller svage homoseksuelle følelser, hvorfor andre har lyst til begge køn, og igen hvorfor andre kun føler sig som heteroseksuelle. Nogle mener, det er medfødt, mens andre hælder mere til, at det skyldes påvirkning gennem opvæksten – dvs. problemer med forholdet til ens far og mor. Endelig er der dem som tror, at det er en kombination af begge dele. Fordi vi tror på, at Gud har skabt og elsker alle, må Kirken også tage den, som har homoseksuelle følelser, alvorligt. Adskillige kristne har homoseksuelle følelser.

At leve med homoseksuelle følelser

Det er ikke nødvendigvis let at aflægge sine homoseksuelle følelser, og selvom man prøver, vil det måske aldrig ske. Vi er nogle, som måske må leve med vores homoseksuelle følelser hele livet. Men Gud har vist en vej for os, som er bedre end at udleve vores seksuelle energi i homoseksuel retning. Det handler også om at gå imod samfundets typiske syn på sex, som er meget forbrugsorienteret. Det er for omfattende at forklare her, hvordan det kan gøres, men du kan måske anbefale din ven at læse min bog Det enestående liv. Her forklarer jeg noget af det med flere detaljer.

Gud har skabt og elsker alle mennesker

Så svaret på dit spørgsmål er, at Gud har skabt os alle (herunder homoseksuelle), fordi han elsker os og ønsker, at vi skal leve i et tæt fællesskab med ham. Homoseksualitet kan være en af de veje, som leder os tættere til Gud, hvis vi vender os til ham i stedet for at dyrke homoseksuel sex. Men vælger vi at bruge vores homoseksuelle følelser til homoseksuel sex, leder det os på afveje væk fra Gud.

Måske kan du og din ven også få hjælp af at læse svar til andre:
Hvordan støtter jeg bedst min homoseksuelle søster?
Er Gud homofob?
Dømmer Gud mig på grund af min homoseksualitet?

og artiklen Hvad er homoseksualitet?

Må Gud velsigne dig og din ven med gode samtaler. Husk at bede for både din ven og samtalerne.

Kærlig hilsen
Peter

Annoncer