Hvorfor har Gud skabt homoseksuelle?

Vis spørgsmål

Hvis det er forkert at udleve sin homoseksualitet, hvorfor har Gud så skabt homoseksuelle?

Jeg stiller et spørgsmål for en, der spørger mig. Jeg er selv kristen og ikke homoseksuel.

K, 29 år

SVAR:

Hej K

Tak for dit spørgsmål. Det er et kort spørgsmål, som kræver et længere svar. Du kender bedst din ven og ved, hvad han/hun har mest brug for/er mest interesseret i at få at vide. Måske kan du dele det op, så I taler om det flere gange. Det følgende behøver ikke nødvendigvis siges i rækkefølge.

Gud som skaber

En væsentlig del af svaret handler om, hvordan Bibelen ser på mennesket og på seksualitet. Når vi kristne taler om Gud som skaber, er vores udgangspunkt skabelsesberetningen fra Første Mosebog kapitel 1-2. Her står der, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde (kapitel 1 vers 27), og at mand og kvinde er skabt som supplement til hinanden (kapitel 2 vers 21-24).

Jesus bekræfter skabelsesordningen ved at sige, at mand og kvinde finder sammen og bliver ét (‘et kød’ – se Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 4-6). Der er altså den ordning lagt ind i skabningen, at vi finder sammen i de to kønspolariteter, som supplerer hinanden, danner familie og dermed fører slægten videre. Så ja, Gud har skabt os alle som mænd og kvinder, uanset om vi ser os selv som homoseksuelle eller ej.

Identitet findes i forhold til Gud

Til gengæld står der ikke noget i Bibelen om seksuel identitet, dvs. det at man identificerer, hvem man er, ud fra sin seksualitet. I Bibelen er menneskets identitet først og fremmest knyttet til Gud og til det at være hans skabning.

Gud elsker os og har skabt os fuldendt. Det er i mødet med ham som skaber og far, at vi ønsker at være knyttet til ham (se fx Salme 139), og det er i Jesus Kristus, at vores forhold til Gud bliver fuldstændigt (se Johannesevangeliet kapitel 17 vers 20-23). Derfor kalder vi os kristne – fordi Kristus er vores identitet. Det er i hans kærlighed og offer for os, at vi finder det dybe forhold til Gud.

Det gode er ramt af det onde

Sagen er nemlig, at synden har ødelagt det gode og intime forhold mellem Gud og mennesker. Ved syndefaldet (beskrevet i Første Mosebog kapitel 3) blev mennesket fremmedgjort over for Gud, og det gode, han ville med os og hele skabningen, er berørt af det. Det betyder, at mange ting i verden ikke er, som Gud havde tænkt og skabt det, og lidelse og smerte er blevet en del af livet (se Romerbrevet kapitel 8 vers 18-23).

Seksualiteten har fået en grundskade

Når det kommer til seksualiteten, er den blevet grundskadet på den måde, at begær og den kærlighed, som Gud har lagt ind i os til ham og dermed også til hinanden, er blevet skilt ad. Det betyder, at vores begær retter sig i alle mulige retninger – ofte væk fra det, som Gud har tænkt. Gud ønsker det livslange hengivne forhold mellem én mand og én kvinde i kærlighed (dvs. vi vælger den eneste ene), fordi det er den bedste ramme for mennesker at leve og vokse op i.

Desværre betyder det onde i verden, at dette ideal langt fra udleves. Vi er alle mere eller mindre sårede i vores forhold til os selv og hinanden, og forhold kan gå i stykker. Det kommer også til udtryk gennem mistillid, magtmisbrug, selvhad, overgreb osv. mellem mennesker. Vi fristes hele tiden til at bruge hinanden i stedet for at tjene hinanden.

Bibelen anser homoseksuel praksis for noget andet end det, vi er skabt til. Samtidig tror vi på, at Gud har skabt og elsker alle, og derfor må Kirken også udvise respekt, kærlighed og imødekommenhed over for den homoseksuelle. Adskillige kristne har homoseksuelle følelser, og du er ikke diskvalificeret som kristen, fordi du en eller flere gange har givet efter for din lyst. At være kristen er jo ikke at være syndfri, men netop at gå til Gud for at få tilgivet sin synd.

Gud har skabt og elsker alle mennesker

Så svaret på dit spørgsmål er, at Gud har skabt os alle (herunder homoseksuelle), fordi han elsker os og ønsker, at vi skal leve i et tæt fællesskab med ham. Homoseksualitet kan blive en af de veje, som leder os tættere til Gud, hvis vi vender os til ham i stedet for at dyrke homoseksuel sex. Men vælger vi at bruge vores homoseksuelle følelser til homoseksuel sex, kan det lede os væk fra Gud.

Måske kan du og din ven få noget ud af også at læse svar til andre:
Hvordan støtter jeg bedst min homoseksuelle søster?
Er Gud homofob?

og artiklen Hvad er homoseksualitet?

Må Gud velsigne dig og din ven med gode samtaler. Husk at bede for både din ven og samtalerne.

Kærlig hilsen
Peter

Opdateret 20.10.2020

Annoncer