Hvad er homoseksualitet?

Homoseksualitet betegner en vedvarende oplevelse af udelukkende at være tiltrukket af sit eget køn. Hvis man udelukkende er tiltrukket af det modsatte køn, betegnes det heteroseksualitet, og hvis man er tiltrukket af både mænd og kvinder, betegnes det biseksualitet. Nogle vil mene, at der bør føjes flere begreber til for at beskrive den seksuelle tiltrækning af andre kønsidentiteter end mænd og kvinder.

Fra et kristent synspunkt er alle homoseksuelle skabt af Gud og elskede præcis som de er. De skal ikke lave om på sig selv for at blive accepteret af Gud eller for at føle sig velkomne i det kristne fællesskab. Tværtimod udgør de en fuldstændig uundværlig del af det fællesskab, som Gud ønsker kirken skal være!

For nogle kan det føles skamfuldt at være tiltrukket af sit eget køn – særligt hvis man har oplevet negative reaktioner fra nogen, man er tæt på. I så fald er det vigtigt at dele sin oplevelse med en eller flere tillidspersoner. Der er ingen grund til at skamme sig over sin seksuelle orientering, og der er heldigvis gode redskaber, man kan tage i brug for at arbejde med at lindre sin skamfølelse. Det kan eventuelt gøres i samarbejde med en god psykoterapeut eller psykolog.

Hvis du er kristen og tiltrukket af dit eget køn og ønsker at få kontakt til ligesindede, kan du kontakte foreningen KNUS. Her er mange, som er i samme situation som dig, og som kan være til støtte og opmuntring.

Ikke alene

Med rette er der i stigende grad kommet fokus på homoseksualitet de senere år. Hverken som samfund eller kirke har vi altid været fair over for homoseksuelle. Op gennem historien er det blevet betragtet som både en sindslidelse og et bevidst oprør mod Gud, hvis man oplevede at være tiltrukket af sit eget køn. Det er kun godt, at der er kommet et opgør med den slags homofobi!

Derfor er det også blevet mere almindeligt, at mennesker fortæller åbent om deres seksuelle orientering. Mens homoseksuelle statistisk set ikke udgør en stor del af befolkningen, vil der være netværk og fællesskaber, hvor man kan mødes med ligesindede i størstedelen af landet.

Ifølge den landsdækkende undersøgelse fra 2018, Projekt Sexus, identificerer 1,1% af danskerne sig som homoseksuelle, mens 2,2% identificerer sig som biseksuelle. I en undersøgelse, AdamogEva.dk lavede i 2021, som satte fokus på unge i kristne fællesskaber, ser vi næsten identiske tal: Her identificerer 1,1% sig som homoseksuelle og 3% som biseksuelle. Det er altså ligeså almindeligt at være homo- eller biseksuel i et kristent fællesskab som i resten af befolkningen! Hvis du er kristen og homoseksuel, er du derfor ikke alene, og for mange vil det være positivt at skabe netværk med andre, som deler både ens tro og seksualitet.

Hvad er årsagen til homoseksualitet?

Det er ikke let at sige, hvorfor nogle er tiltrukket af deres eget køn. Forskere undersøger, om seksualitet kan være medfødt og have en biologisk forklaring, men det er svært at nå til enighed. Nogle mener, at homoseksualitet er medfødt og kan være forårsaget af genetiske variationer eller hormonel påvirkning i fostertilstanden. Den forklaring har muligvis noget på sig, når man ser, at enæggede tvillinger tilsyneladende oftere end tveæggede tvillinger har samme seksuelle orientering. Andre vil derimod påpege, at homo- og heteroseksualitet er relativt nye begreber, og at mange kulturer gennem historien ikke har kendt til seksuel orientering, og homoseksualitet derfor ikke kan være medfødt.

Svaret på, hvad der forårsager homoseksualitet, er komplekst, og vi gør formodentlig klogt i at fastholde, at både biologi og kultur spiller en rolle. Videnskabeligt set er der meget, vi endnu ikke ved om seksualitet generelt. Nogle forskere argumenterer for, at seksualitet er fastlagt fra fødslen, mens andre1 mener, at den er mere flydende og kan forandre sig over tid. Det vigtige er dog, at ingen selv vælger deres seksuelle orientering.

Et bibelsk perspektiv

Når vi skal forstå homoseksualitet fra et bibelsk perspektiv, er det første og vigtigste at sige, at alle homoseksuelle er elskede af Gud, præcis som de er. De er hverken en fejl eller større syndere end andre, men har uendelig stor værdi, fordi de er mennesker, som Gud elsker. Derfor behøver en kristen ikke at skamme sig over sin homoseksualitet!

Hos AdamogEva.dk har vi desuden den overbevisning, at Gud har skabt sex til at finde sted i ægteskabet mellem én mand og én kvinde. Derfor opfordrer vi ikke kristne homoseksuelle til at indlede forhold med andre af samme køn.

Av! Jeg forstår godt, hvis det er en svær pille at sluge – særligt når vi lever i et samfund, der konstant fortæller én, at man kun kan blive lykkelig ved at blive gift og få børn. Men at ægteskab er den eneste vej til sand lykke er og bliver forkert. Hvis du gerne vil læse livshistorier om kristne homoseksuelle, som har valgt at forblive singler, kan du finde en masse her: Stories. Det vil utvivlsomt være opmuntrende læsning, selvom sådan en livsstil naturligvis har sine udfordringer, ligesom ægteskabet har sine.

Til sidst vil vi understrege, at vi fuldt ud støtter og respekterer alle homoseksuelle, der ikke tilslutter sig vores værdisæt. Ingen homoseksuelle skal tvinges til at leve på en måde, som de ikke selv kan stå inde for! Vi rådgiver ud fra vores opfattelse af Bibelen og ægteskabet og overlader til den enkelte, hvordan man vil forholde sig til denne rådgivning.


Noter:

1 Se fx Lisa M. Diamond: Sexual fluidity: Understanding Women's Love and Desire (Harvard University Press 2009)

Annoncer