Mor og far er skilt – hvorfor hjalp Gud ikke?

Da Gud skabte verden, lavede han den fuldstændig perfekt. Vi kan læse i Bibelen, at Gud så, alt var godt, og han var super godt tilfreds. Men hvis vi læser bare lidt videre, beskriver Bibelen, hvordan det onde kom ind i verden.

Den perfekte og den uperfekte verden

Det onde kan vi tydeligt se, når vi ser os omkring. Det er også årsag til skilsmisse og brudte relationer i dag. Den perfekte verden, som Gud skabte, er ikke længere så perfekt.

Gud ønskede virkelig ikke, det skulle ske, men han havde skabt Eva og Adam med en fri vilje, så de kunne vælge at elske Gud, men også kunne vælge Gud fra. Han ville nemlig ikke have fællesskab med robotter. Så hvor ked af det Gud end blev, da det onde kom ind i verden, og mennesket valgte ulydigheden mod Gud (det kalder Bibelen for synd), kunne han ikke stille noget op. I stedet havde Gud en plan for at genoprette det brudte og fjerne adskillelsen mellem os og sig selv. Den plan bestod i at sende Jesus til jorden for at fjerne ondskabens magt over os. Og en dag skal alt igen blive, som det oprindeligt var tiltænkt og skabt, når Jesus kommer igen, og jord og himmel bliver skabt på ny. Men der er vi tydeligvis ikke endnu med alt det, vi ser omkring os!

Det piner Gud

Derfor sker der onde ting i verden som skilsmisse og andre trælse ting. Men der er ingen tvivl om, at det piner Gud, at der er kommet noget imellem ham og os. Det piner Gud, når vi lider ondt, og han ikke kan gøre noget ved det. Gud græder med os, når vi oplever noget svært, som fx når mor og far bliver skilt, og han ønsker kun at trøste os og være os nær.

Det onde sker altså, uden at det er villet eller ønsket af Gud. Men Gud er med os i det, og han vil gerne, at vi kommer til ham med alt det bøvlede og al den smerte, som skilsmissen har medført.

Vrede mod Gud

Selv om det ikke var Guds ønske, at skilsmissen skete, kan du godt være vred på ham. Han er jo almægtig, så hvorfor gjorde han ikke noget, der forhindrede skilsmissen? Hvorfor skal det være så svært at være mig midt i mine forældres konflikter og manglende samarbejde? Hvorfor skal jeg nu bo to steder? Hvorfor skal det være så svært at snakke med far om mor – og omvendt? Hvordan skal jeg håndtere, at de begge er kede af det? De spørgsmål og mange andre har du måske oplevet at sidde med. Og derfor kan du med rette føle vrede mod Gud. Det er helt ok. Flere steder i Bibelen fortælles der om mennesker, som råber ad Gud og råber til Gud, fordi de har svært ved selv at finde vej i det svære, og fordi Gud føles langt væk. Så det er slet ikke unaturligt at have den følelse overfor Gud.

Han kender allerede dine følelser og ved, det er en svær tid for dig, så Gud har helt sikkert forståelse for din vrede, og han kan sagtens holde til, at du er vred på ham. Det vigtigste er, at du bevarer din kontakt og din tillid til Gud og bliver ved med at søge ham. For eksempel ved at bede til ham eller ved at være en del af et kristent fællesskab.

Det kristne fællesskab

Det kan være godt at være med i et kristent fællesskab, også selvom det måske føles svært, fordi de andre ikke helt kan sætte sig ind i, hvad du oplever, og hvor ondt det gør. Måske er du den eneste, der har oplevet, at dine forældre er blevet skilt, og derfor føler du dig udenfor og alene i sorgen. Selvom det føles svært, kan det være rigtig godt at komme i fællesskabet alligevel. Når det med tro og tillid til Gud er udfordret, og det kan være svært eller helt umuligt at bede til Gud, er det rigtig godt at være sammen med andre, der tror på Gud, og som du kan spørge om at bede for dig eller bede sammen med dig. Måske er der en leder i fællesskabet, som du kan snakke med om det, der fylder dig. Og måske kan I sammen bede for den situation, din familie er i.

Skilsmisse i Bibelen

Bibelen omtaler skilsmisse flere steder. Blandt andet fandtes det, dengang Jesus levede på jorden. Jeg kunne godt ønske, at Bibelen var mere tydelig om skilsmisse. Den beskriver klart ægteskabets hellighed og ubrydelighed, når der står, at man ikke må bryde et ægteskab (Anden Mosebog kapitel 20 vers 14 og Matthæusevangeliet kapitel 19 vers 4-6). Samtidig er der også eksempler på, at skilsmisse er mulig som en nødløsning (Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 32 og Første Korintherbrev kapitel 7 vers 12-15). Så det er ikke helt nemt at forstå. Jeg opfatter det sådan, at man ikke kan bryde et ægteskab ved skilsmisse og derefter indgå i et nyt ægteskab, for så er det fuldstændig umuligt at vende tilbage til sin første ægtefælle.

Samtidig mener jeg ikke, man skal se på de eksempler, der nævnes i Bibelen som en mulighed for skilsmisse, som om de er absolut eneste grunde til skilsmisse. Jeg mener, de skal ses som eksempler på, at skilsmisse er en nødløsning, når det ikke længere er muligt at leve sammen i ægteskabet. Og der kan også være andre grunde end dem, der er nævnt i Bibelen. Eksemplerne skal ikke ses som en let mulighed for at komme ud af et ægteskab, men netop som en nødløsning.

Kan fraskilte blive frelst

Hovedtanken om skilsmisse i Bibelen er altså, at man ikke må bryde et ægteskab, og at man ikke må gifte sig igen. Måske spekulerer du på, om dine forældre så kan blive frelst, når nu de er blevet skilt og måske er blevet gift igen. Det kan de! Gud sendte Jesus til jorden for at frelse os fra alle synder. Det vil sige alle de synder, som alle mennesker nogensinde har begået og nogensinde vil komme til at begå. Det dækker altså skilsmisse, nyt ægteskab efter skilsmisse, bagtalelse, misundelse, løgn, tyveri osv. Alt er dækket af den frelse, Gud har givet os. Så det ændrer ikke på muligheden for frelse, at dine forældre er blevet skilt og måske gift igen.

Det, der er vigtigt for dem – og for alle andre mennesker – er, at de tror på Jesus som Guds søn og verdens frelser, og at de – som alle andre mennesker – bekender deres synder for ham. Jesus siger selv, at den der kommer til ham, vil han aldrig vise bort, uanset hvad vi kommer med. Det gælder også dine forældre.

Annoncer