Er Gud homofob?

Vis spørgsmål

Er Gud homofob?

M, 15 år

SVAR:

Hej M

Du spørger, om Gud er “homofob”. I ordbogen står der, at homofob er ”En person der nærer en sygelig angst eller afsky for homoseksuelle og deres seksualitet.” Ifølge den definition er Gud bestemt ikke homofob. Gud er ikke bange for noget som helst – han har ingen angst. Gud har heller ikke “afsky” på den måde, vi normalt bruger det ord. Men lad os se lidt nærmere på, hvordan Gud ser på homoseksuelle og deres seksualitet.

Gud i klassisk kristendom

Jeg må hellere begynde med at sige, at jeg stræber efter at tale om Gud i klassisk forstand. Altså sådan som kristne har gjort op igennem historien. Det betyder blandt andet, at jeg mener, vi skal lade os forme af Bibelens vejledning for vores liv. 

 Der findes også en langt nyere måde at forstå kristendommen på. Her regner man ikke Bibelen for at være Guds vejledning, men for at være menneskers forskellige opfattelser af Gud. Denne “moderne” udgave af kristendommen findes i mange variationer hos en del præster i dag. Det er derfor jeg lige nævner den. Disse præster vil give andre svar på dit spørgsmål. 

Gud er kærlighed

Sådan beskriver Gud sig selv. Hans dybeste væsen er kærlighed. Gud elsker hvert eneste menneske, uanset hvad. Og dermed elsker han selvfølgelig også ethvert menneske uanset, hvilken seksualitet det menneske oplever at have. Gud skabte mennesket til at leve i kærlighed. I kærlighed til ham og i kærlighed til andre mennesker.

Når jeg siger “kærlighed”, skal jeg også sige, hvad jeg mener med det ord. For i enhver kultur gennem tiden har man forstået forskellige ting ved det begreb. Jeg mener “kærlighed” på den måde, som Gud definerer kærlighed. Hvornår elsker man en anden person? Ifølge Gud gør man det, når man prioriterer den anden lige så højt eller højere, end man prioriterer sig selv. Når man virkelig som det første tænker: “Hvordan kan jeg gøre denne person glad?” og “Hvordan undgår jeg at gøre denne person ked af det?” Og når man ønsker mere, at den anden har det godt, end at man selv har det godt. Man er villig til at give afkald på noget, hvis det gavner den anden.

I vores danske kultur i dag forstås “kærlighed” på mange forskellige måder. For mange har det måske mest med følelser at gøre. Eller med at lade alle have ret til at mene og gøre, hvad de vil. Men for Gud er kærlighed noget med vilje til ikke at sætte sig selv som førsteprioritet, men i stedet have fokus på andre. Altså ikke så meget have fokus på, hvad jeg får ud af forholdet, men hvad den anden får ud af forholdet.

Seksualitet

Hermed er det også klart, at for Gud er kærlighed utrolig meget mere end lige seksualitet. Forelskelse hører under seksualitet. Men kærlighed er meget mere. Alle mennesker skal elske Gud og skal elske hinanden. Især skal forældre elske deres børn og omvendt. Som vi allerede hører det i Bibelens historie om Adam og Eva, har mennesker desværre altid valgt anderledes. Vi vil hellere have fokus på os selv end på Gud og de andre. Nogle skjuler det bedre end andre. Men dybest set vil vi alle helst selv bestemme i vores liv. Adam og Evas valg medførte en enorm katastrofal forandring af hele verden. Det er en lang historie, som vi ikke kan bruge plads på her. Men det førte til, at der kom mange grimme ting i alt det gode, Gud havde skabt. Døden og sygdommene og naturkatastroferne kom ind i verden. Had og ensomhed og ligegyldighed kom ind i verden.

Gud skabte os som mand og kvinde, for at de to køn tilsammen kunne afspejle Gud. Fra begyndelsen blev mennesker skabt til seksuelt at kunne blive forelsket i hinanden, give hinanden kærlighedens løfte om at blive sammen til døden os skiller og til at kunne få børn sammen. Det er den seksualitet og seksuelt relateret kærlighed, som Gud har skabt os til.

Alle områder af livet er ramt af den katastrofale forandring. Også seksualiteten. Nogle mennesker oplever kun ulykkelig forelskelse, og nogle oplever, at deres seksualitet og forelskelse ikke tænder på en af det andet køn, men på en af samme køn. Alt sammen er det udtryk for, at vi ikke længere bare er, som Gud skabte os til at være.

Du kan læse mere i vores artikel Hvad er homoseksualitet?

Homoseksuelle i Guds øjne

Gud elsker alle mennesker og ser alle som meget værdifulde. Naturligvis også dem, der oplever, at deres seksualitet og forelskelse adskiller sig fra det, Gud skabte os til. Det vil være fuldstændig forkert at sige, at Gud hader dem, der har problemer på det seksuelle område.

Samtidig fastholder Gud naturligvis, at han skabte os til at leve sammen seksuelt som mand og kvinde. Det er den form for seksuelt kærlighedsliv, vi er skabt til, og kun denne form er efter skaberens brugsanvisning. Så Guds vejledning til os er helt klart, at vi ikke skal leve seksuelt sammen med en person af samme køn. Heller ikke selvom vi oplever, at vores seksualitet er anderledes end det almindelige.

Derfor kan vi præster, der står for en klassisk opfattelse af Gud, heller ikke vie et homoseksuelt par. Ved en vielse i kirken uddeler man Guds velsignelse. Den kan mennesker ikke selv bestemme over. Det er kun det, Gud i Bibelen siger, han vil velsigne, som vi kan tillade os at velsigne. Derfor har vi ikke mandat til at vie homoseksuelle. 

Gud ønsker helt klart at hjælpe homoseksuelle til at få deres liv til at fungere på andre måder end ved at være i et homopar. Det er der mange ting at sige om, og mange har erfaringer med det, men det er naturligvis frivilligt, om man ønsker Guds hjælp til det. Men bare for at sige, at Gud ikke bare siger “Nej” og så ellers intet alternativ har at tilbyde.

Konklusion

Gud elsker mennesker, der oplever sig selv som homoseksuelle. Han ser det som en udfordring i deres liv, at de har en seksualitet, der er anderledes end den, han skabte mennesket med. Han ønsker ikke, de skal udleve denne seksualitet, men vil tilbyde hjælp til at leve et helt og godt menneskeliv uden at danne par med en af samme køn. Den hjælp kan blandt andet findes i nogle kristne fællesskaber.

De bedste hilsner
Sprint

Opdateret 13.10.2020

Annoncer