Kan og skal jeg skelne mellem (ir)relevante vers i Bibelen?

Vis spørgsmål

Hej.

Jeg hører tit folk sige, at kristne kun vælger et par ting i Bibelen at leve efter, og at det er forkert. Egentligt kan jeg ikke helt se problemet i det, da mange af de ting, der står i Bibelen, måske var mere relevante for 2000 år siden, end de er i dag.

Fx står der i 3. Mosebog 19,28, at man ikke må have tatoveringer. Jeg kender dog mange kristne, som alligevel har tatoveringer. Den forklaring jeg får er, at man på Bibelens tid ikke vidste så meget om tatoveringer, og at man derfor lavede dem under forkerte forhold, så det var usundt eller farligt at få en tatovering. I dag kan vi lave tatoveringer, som ikke er til skade. Derfor synes jeg da, at det giver meget god mening, at vi måske ikke lytter helt “slavisk” til dette vers i Bibelen.

Der står mange ting i Bibelen, som jeg ikke helt ved, hvor bogstaveligt jeg skal tage. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, som er imod tatoveringer, men jeg kender derimod mange, som synes, at homoseksualitet (i hvert fald at udleve det) er en synd. Personligt kan jeg slet ikke forstå, hvad der er forkert ved homoseksualitet. Mange forskere peger på, at homoseksualitet er noget, man er født med, og for mig giver det ikke mening, hvorfor de her mennesker ikke skal have lov til at opleve romantisk kærlighed med et andet menneske.

Giver det mening at skelne mellem, hvor relevante forskellige vers er i Bibelen, eller skal jeg stole på, at Gud har givet os Bibelen så perfekt, at alt der står i den, stadig er relevant?

Hvis det giver mening at skelne mellem forskellige vers, hvordan gør man det så? 

N, 16 år

SVAR:

Hej N

Det er et vigtigt spørgsmål, du stiller. Jeg vil prøve at svare kort, men egentlig kunne man skrive en hel bog, hvis man skulle besvare det i detaljer. Den slags bøger er der da også skrevet mange af gennem tiden, for mange kristne forholder sig til det spørgsmål. Du kan fx se bogen Hovedet under armen?

Helt overordnet

Jeg tror på, at Guds Hellige Ånd har “indblæst” Guds ord i alle dele af Bibelen (Paulus' Andet brev til Timotheus kapitel 3 vers 16). Så på den måde er alt i Bibelen skrevet, sådan som Gud ville have det.

Det fritager os ikke for opgaven med at undersøge, hvordan Gud så ville have det skrevet. Er der noget, han tænkte, kun skulle være relevant i bestemte perioder af historien eller for bestemte grupper mennesker? Svaret er: Ja! Den sidste del af Bibelen, Det Nye Testamente, fortæller os klart, at der er ting i Bibelen, der ikke længere gælder for os. De var nødvendige for de folk og i den tid, hvortil det blev skrevet. Men det gælder ikke for os i dag.

Ofringer af dyr

Et meget tydeligt eksempel er det med at ofre dyr til Gud. Det var helt nødvendigt i hele perioden for Guds folk, israelitterne, indtil Jesus kom. Men efter at Jesus havde ofret sig selv på korset, var der ikke mere brug for at ofre dyr. Vi kan lære rigtig meget af alt det, der står om at ofre dyr – for det viser os meget om, hvorfor Jesus måtte ofre sig selv. Men kristne i dag skal ikke slagte et lam ude i haven for at kunne bede til Gud! Læs eventuelt Hebræerbrevet i Bibelen, hvis du have det uddybet.

En tommelfingerregel

Vi kan sige, at Det Nye Testamente selv fortæller, hvad i Det Gamle Testamente, der ikke længere gælder for os i dag. Det er stadig relevant på den måde, at det fortæller os meget om Gud og hans vilje. Men det er ikke relevant for os på den måde, at vi skal rette os efter alt, der står i det.

Du spørger om to konkrete emner:

Homoseksualitet

Igen kunne det kræve lange svar. Hvis du ønsker dem, så klik ind på jesusnet.dk og søg under “homoseksualitet”.

Her vil jeg bare kort sige, at når Bibelen i både Det Gamle og Det Nye Testamente beskriver Guds syn på homoseksualitet, arbejder den med ting, der gælder for alle mennesker til alle tider: At vi er skabt af Gud. At vi er skabt som mand og kvinde. At Gud elsker os. At vi siden syndefaldet oplever, at meget er blevet anderledes, end Gud havde tænkt fra skabelsen. Så det, Bibelen siger om homoseksualitet, gælder for alle mennesker til alle tider.

Du kan læse mere om, hvordan vi på AdamogEva.dk tænker om homoseksualitet i vores artikler 
Homoseksuel eller bare anderledes? 
Hvad er homoseksualitet?

Tatoveringer

Jeg har selv en tatovering på 12 x 15 cm. Rigtig mange danske kristne får tatoveringer i disse år. Jamen, siger Tredje Mosebog kapitel 19 vers 28 ikke det modsatte? I første omgang er det vers tydeligt skrevet til Guds folk, israelitterne, helt tilbage, da det blev til som folk. Og den regel gjaldt tydeligvis for det folk i tiden fremover. Men vi ser som sagt i Det Nye Testamente, at meget af det, der gjaldt for Guds folk, indtil Jesus kom, ikke gælder længere.

Så hvad hører det her med tatoveringer til? Vi kan se af den sammenhæng, verset står i, at det drejer sig om noget religiøst. Om ting, man dengang gjorde i forbindelse med udøvelsen af sin tro på falske guder: “I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere. Jeg er Herren!” Forbuddet mod tatoveringer må altså gælde tatoveringer, der er et led i ens religion – vel at mærke en religion, der ikke har med den sande Gud at gøre. Vi kender til adskillige eksempler op gennem historien på, at tatoveringer er blevet brugt på den måde.

Bibelen nævner ikke ellers noget om tatoveringer. Havde det være et alment forbud, ville det have været gentaget i Det Nye Testamente. Derfor mener mange – også jeg selv – at forbuddet kun gælder tatoveringer, man får på sig som et udtryk for, at man dyrker en falsk gud. Tatoveringer af andre årsager (fx udsmykning eller en måde at bekende sin kristne tro på ved at have et kors eller et bibelcitat eller lignende) er ikke forbudt ifølge Bibelen.

Om det så altid er sundt og smart at få tatoveringer og i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt i ens liv – ja, det må man bruge sin sunde fornuft til at finde ud af. Bibelen siger intet om det.

Venlig hilsen
Sprint

Opdateret 14.10.2020

Annoncer