Du er meget værd!

Måske oplever du dig meget værdifuld, når du bliver rost. Du er dygtig til noget i skolen eller derhjemme, og det giver en følelse af værdi at få ros for det. Måske har du et udseende, der virkelig bliver lagt mærke til, og det giver dig en følelse af værdi, når nogle siger: “Hvor ser du bare godt ud!”

Eller måske oplever du modsat, at du aldrig kan gøre det godt nok eller føler, du ser ud som en lille grå mus eller en stor klodset flodhest. Men din følelse af værdi – eller din følelse af mangel på værdi – siger ikke noget om, hvor værdifuld du rent faktisk er!

Det skabte har værdi for Gud

Da Gud havde skabt alle ting – også mennesket – så han, hvor godt det var. Det er ikke så mærkeligt, for han skabte mennesket i sit billede, så vi ligner ham, og så kan det jo kun være godt! Når et barn er glad for sin tegning, er det ikke, fordi tegningen er et kunstværk, der er klar til at blive udstillet på Statens Museum for Kunst. Barnet er glad for sin tegning, fordi det selv har lavet den! Naturen og mennesker har derfor værdi for Gud, fordi han har skabt det hele. Mennesker har en særlig værdi, fordi vi er skabt til at ligne Gud.

Vi er skabt til fællesskab

I Bibelen kan vi læse, at Gud siger “os” om sig selv, da han skaber mennesket. Det gør han, fordi Gud er tre personer i én: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gud er i sig selv et fællesskab, og når vi er skabt i Guds billede, betyder det, at vi er skabt til fællesskab. Resten af Bibelen fortæller om, hvordan de første mennesker – og alle mennesker siden – desværre ødelagde det gode fællesskab med Gud og hinanden. Det skete, da Eva og Adam overtrådte det eneste forbud, Gud havde givet dem. Den begivenhed kaldes “syndefaldet”. Men Bibelen fortæller også om, hvordan Gud satte alt ind på at få os tilbage i fællesskabet med ham og hinanden.

Fællesskab med Gud

Bibelen fortæller om, hvordan Gud vandrer i Edens have og taler med Eva og Adam. Det er ikke et ligeværdigt fællesskab, hvor Adam går og klapper Gud på ryggen, men Gud sætter de bedste rammer for Eva og Adams liv. Og Gud er glad, når han ser deres liv udfolde sig og blomstre. Det er det samme tætte fællesskab, Gud ønsker at få alle mennesker tilbage i!

Det valgte Gud at ordne ved, at Gud Søn blev mennesket Jesus. Jesus levede et fuldkomment godt og kærligt liv på jorden. Da Jesus døde, tog han alle menneskers synd og skyld med sig på korset, og Gud lod al sin vrede over synden ramme Jesus. Det kan du læse meget mere om i et svar på jesusnet.dk: Hvad betyder Jesus’ korsfæstelse for mig? På den måde gjorde Gud det muligt, at mennesker igen kan have et helt tæt fællesskab med ham.

Guds barn

Bibelen bruger mange udtryk om det tætte fællesskab, vi kan have med Gud. Et af de stærkeste er, at vi har Jesus som bror. Og når Jesus er vores bror, er Gud vores far. Vi er altså Guds børn! Fra vores barndom har vi forskellige oplevelser af forældre, der ikke altid kunne vise os kærlighed på den måde, vi havde brug for. Men drøm dig til en fuldkommen og perfekt far eller mor og tænk så: Sådan er Gud! Han er der altid for dig. Han elsker dig altid. For ham har du værdi uanset, hvem du er, hvad du har gjort, hvordan du ser ud, og hvad du kan.

Hvis du er så heldig, at du er døbt, har du endda et mærke på dig, som viser, at du tilhører Gud: Da du blev døbt, blev korset tegnet for både dit ansigt og dit bryst (altså både din forstand og dine følelser, dvs. hele din personlighed). Du kan også selv gøre korstegnet foran dig, så tit du vil, så du bliver mindet om, at du har værdi og tilhører Gud. Når du er Guds barn, er du et kongebarn!

Fællesskab med andre

For de første mennesker var der ingen tvivl: De var hinandens næste og havde værdi for hinanden. Gud skabte os til fællesskab og medansvar over for vores medmennesker, som også er skabt i Guds billede. Gud gav også Eva og Adam det helt særlige og tætte fællesskab, der er i ægteskabet mellem en kvinde og en mand.

Det er værd at lægge mærke til, at Gud understreger både ligeværdigheden og forskellene mellem mand og kvinde, når han ved skabelsen siger: “Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.” (Første Mosebog kapitel 2 vers 18). Det gode og rigtige forhold mellem kvinde og mand er altså helt fra skabelsen af, at vi har samme værdi og forskellige funktioner.

Tænk stort om dig selv

På en helt almindelig dag giver det her store perspektiver ind over dit liv. For det første må du have lov at tænke stort om dig selv. Før du har gjort noget, sagt noget eller ment noget, har du værdi, bare fordi Gud har skabt dig som menneske. Og Gud elsker dig så højt, at han vil give dig Jesus som bror og selv være din far. På dit spejl kan du tegne en krone i hovedhøjde og stille dig hen, så den passer på dit hoved. Så kan du sige til dig selv: Jeg er Guds barn – et kongebarn!

For det andet hører du sammen med og har værdi for nogle mennesker. Hvis du ikke har fællesskab i familien, er der andre, som vil være fællesskab for dig. Når du er døbt, er du med i Guds familie, og du har kristne søskende! De er ikke perfekte, men de er der. Prøv at vælge fællesskabet og prøv at hjælpe andre til det samme, for vi er skabt til fællesskab, og vi kan blive i tvivl om vores værdi, når vi ikke oplever at høre til.

Annoncer