Støt os

AdamogEva.dk's udgifter til drift og lønninger betales af pengegaver fra private givere. Alle donationer til AdamogEva.dk er fradragsberettiget, da vi er en del af Indre Missions arbejde.
Hvis du vil have fradrag på selvangivelsen for din pengegave, skal du oplyse dit CPR-nummer til Indre Missions økonomiafdeling, tlf: 7592 6100.

Sponsorstøtte

Foreninger, menigheder og andre kan oprette en sponsoraftale med AdamogEva.dk. En sponsoraftale løber typisk over tre år.
Skriv til AdamogEva.dk, hvis du vil høre mere om den mulighed.

Bannerannoncer

Efter- og højskoler kan oprette en aftale om at få vist bannerannoncer på AdamogEva.dk – gerne over en tre-årig periode.
Skriv til AdamogEva.dk, hvis du vil høre mere om den mulighed.

 

 

Kontooverførsel

Du kan overføre et beløb til vores konto i Jyske Bank:

Reg.nr. 7170
Kontonr. 22 12 631

Mærk din indbetaling “AdamogEva.dk”. 

MobilePay

Du kan indbetale din gave via MobilePay på 7 86 86.

Hvis du vil have skattefradrag for din gave, skal du skrive dit givernummer eller navn og adresse ved indbetalingen.

Annoncer