Kan trang til at friste kæreste med sex have noget med tidligere forhold at gøre?

Vis spørgsmål

Hej Adam og Eva, tak for jeres brevkasse. Sagen er den at jeg er i et forhold og har været det de sidste 2 1/2 år. Og det er meget fint. Problemet er bare, at nogen gange kan jeg have tendenser til at ville tiltrække min kæreste. Friste ham. Være sexet, osv. Sådan noget er han ikke modtagelig for. Fordi vi ønsker begge at vente med sex, til vi er gift. Men det er som om, at jeg alligevel falder ned i det hul, hvor jeg prøver at "pifte tingene lidt op".

Jeg har tidligere været i et forhold, som ikke var et rigtig forhold, men nærmere et forhold, hvor jeg blev udnyttet seksuelt. Siden det, har jeg mange gange følt mig som en prostitueret. Jeg overvejer, om det er det, som jeg har taget med mig i mit nye forhold? Fordi dengang blev der sat mange ønsker, til hvordan jeg skulle være og se ud. Det er som om, at jeg prøver at friste min nuværende kæreste med ting fra mit tidligere forhold.

Har I nogen tips, til hvad jeg kan gøre?

R, 20 år

SVAR:

Tak for din henvendelse.

Det korte svar på dit spørgsmål er, at du for en tid (d.v.s. indtil I er blevet gift) indstiller din praksis med nogle gange at ”friste” / ”være sexet” overfor din kæreste, fordi din praksis sætter jer begge to i en ”øv”-situation. Men dermed siger jeg nok ikke noget, som I ikke begge véd i forvejen. Derfor vil jeg knytte et par ting til.

Timing

Det er ikke noget i vejen med, at du gerne vil ”friste” ham, du elsker til at have sex med dig. Det, som ikke er så smart ved det, du gør, er ”timingen”. I er ikke gift, og I har taget en fælles beslutning om, at I ikke vil have sex sammen, før I er blevet gift. En sådan beslutning har jeg stor respekt for og jeg er sikker på, at den er en god beslutning. – Desuden er jeg ikke i tvivl om, at den er i overensstemmelse med et bibelsk syn på forholdet mellem mand og kvinde og på ægteskabet.

Derfor: Beslut dig for, at du vil vente med at ”friste” din kæreste til sex, til I er blevet gift.

Jeg ved, at det kan være et problem for mange, som ønsker at leve efter den traditionelle bibelske forståelse af ægteskabet – både i praksis og tankemæssigt – at forholde sig til, at det, som er ”forkert” før de bliver gift (altså at have sex sammen), med ét er ”rigtigt”, når de bliver gift.

For at kunne forholde sig til en traditionel bibelsk forståelse af sex som hørende hjemme i ægtestanden, er forståelsen, af at den skal ses som et værn om sex mellem mand og kvinde, en forudsætning. God sex er sex i gode rammer af tryghed og gensidig tillid. De rammer kan netop ægteskabet – med det gensidige løfte om livslangt fællesskab og troskab – være med til at skabe.

Hvornår skal i giftes?

Du skriver, at du og din kæreste har været sammen i 2 ½ år. Det får mig til at spørge, om I overvejer snart at skulle giftes?

Lyst og beslutning

Hvis jeg ikke ta´r meget fejl, så har din kæreste lyst til dig. Det betyder bl.a., at han har lyst til din krop – lyst til at have sex med dig. På lignende måde har du lyst til ham. Den lyst er skabt af Gud og den har I god grund til at glæde jer over.

I har – som nævnt - taget en fælles beslutning om, at I vil vente med at have sex sammen, til I er blevet gift. Når du ”frister” ham ved at ”være sexet” overfor ham, skærper du hans lyst til at have sex sammen med dig, og når han – som du skriver – ”ikke er modtagelig for sådan noget” – bakker han blot op om det, som er jeres fælles beslutning. Sat på spidsen, så kan man sige, at du frister ham til at gøre det, som I har besluttet ikke at gøre, før I bliver gift, og han forsøger blot at leve op til jeres fælles beslutning.

Du sætter både din kæreste og dig selv i en dum situation. Din kærestes lyst til sex med dig bliver skærpet. Derfor må han bruge en hel del ressourcer og viljekraft til at følge jeres beslutning frem for sine lyster. Han bringes i en situation, hvor han må ”afvise” dig for at følge jeres fælles beslutning.

Situationen er samtidig dum for dig selv. Du oplever at blive afvist, og får ikke det, som du egentlig spørger om, nemlig en bekræftelse af, at du er dejlig i hans øjne.

Anerkendelse og bekræftelse

Vi har alle sammen behov for andre menneskers anerkendelse og bekræftelse. Det hører med til det at være menneske. Det gælder ikke mindst i forhold til de mennesker, som man fra barns ben er knyttet tæt til, og de mennesker som man har valgt at knytte sig til, som f.eks. sin kæreste / ægtefælle.

Du har behov for at mærke hans anerkendelse af dig, og at mærke hans bekræftelse af, at du er dejlig i hans øjne, og at han har lyst til dig. Det samme har han behov for fra dig. Desuden har I gensidigt behov for, at I viser hinanden respekt. Det gør I bl.a. ved, at I gensidigt anerkender hinandens personlige grænser og værner om dem. Det er det, du gør overfor din kæreste, når du gør det så let som muligt for ham, at leve op til den fælles aftale, I har, om ikke at have sex sammen, før I er blevet gift.

Hvorfor gør du, som du gør?

Jeg ved ikke, hvorfor du ”frister” / ”er sexet” overfor din kæreste for at ”pifte tingene lidt op”. Måske er du heller ikke fuldt ud klar over det selv. Derfor kan jeg kun gisne om, at det kan skyldes, at dit liv indtil nu har skabt et underskud af anerkendelse og bekræftelse i dig. Måske er du – af de mennesker, som har betydet mest for dig i din barndom og opvækst – ikke blevet tilstrækkelig bekræftet i, at du er dejlig, og ikke blevet tilstrækkelig anerkendt og respekteret som den, du er.
Måske har du en bedre forklaring.

Men en ting er sikkert: Du har en god grund til at gøre, som du gør. Med andre ord: Det er en grund til, at du ”frister” / ”er sexet” i forhold til din kæreste, selv om du egentlig samtidig ikke ønsker at hans skal bryde jeres fælles aftale om at vente med sex.

Jeg tror, en vigtig opgave for dig er, at finde ud af, hvorfor du gør, som du gør. Hvis du finder ud af det og får noget konstruktivt gjort ved årsagen, vil det blive til stor hjælp for både dig selv, din kæreste og jeres forhold til hinanden. Måske vil du have behov for en samtalepartner – evt. en terapeut eller psykolog – for at finde frem til årsagen til, at du ”frister” din kæreste til at gøre noget, som du egentlig ikke vil, at han skal gøre.

Hvad er det egentlig du søger efter?

Jeg kan ikke vide det – men mit bedste bud er, at det, du søger efter, er at få opfyldt det behov for bekræftelse på, at du er dejlig og elsket, som de vigtigste mennesker i dit liv ikke i tilstrækkelig grad har givet dig.

Mit bud på, hvorfor du forsøger at ”friste” og at ”være sexet” i forhold til din kæreste – på trods af jeres fælles aftale – er, at du søger at få dækket dit udækkede behov for bekræftelse i, at du er dejlig og elsket, hos ham.

Men jeg tror, du har behov for at få klarhed over, hvad årsagerne er til det tomrum, som mangel på tilstrækkelig anerkendelse og bekræftelse har skabt i dig, før du kan tage imod den anerkendelse og den bekræftelse, på at du er dejlig og elsket, som din kæreste kan give dig.

Men igen: du ved bedre end jeg, om det kan være sådan, tingene hænger sammen.

Hvad kan du gøre?

Du spørger, om jeg har nogle tips til, hvad du kan gøre. Ud over det, jeg har skrevet ovenfor, kunne jeg foreslå, at I bruger jeres kærestetid på at lære hinanden at kende på alle de andre gode måder, end at have sex sammen. Brug meget tid på at tale sammen om jeres ønsker, drømme og tanker. Lær hinandens grænser at kende – blandt andet ved at kærtegne hinanden. Og lær også hinanden at kende gennem det – sammen - at være sammen med andre mennesker.

Og så er det oplagt også at få snakket åbent og ærligt – ikke bare én gang, men flere gange – om den problematik, som du skriver om i dit brev.

Og så kan det ske, at du igennem alle disse ting – på en anden måde, end du hidtil har forsøgt det – finder ud af, at du virkelig er dejlig i din kærestes øjne….

Dit tidligere forhold

Du beskriver et tidligere forhold, du har været i og skriver, at du overvejer om du måske har taget handlemønstre fra dette forhold med ind i dit nuværende kæresteforhold. Det kan sagtens tænkes. Men sandsynligvis skal årsagerne til, at du i dit tidligere forhold lod dig seksuelt udnytte, findes i din barndom og opvækst.

Derfor ville det være en god investering for dig og for dit kæresteforhold, hvis du vælger at arbejde med årsagerne til det som både var et problem i dit tidligere forhold – nemlig at du lod dig udnytte seksuelt, og i dit nuværende kæresteforhold – nemlig at du ”frister” din kæreste og ”er sexet” for at få den anerkendelse fra ham og få den bekræftelse på at du er dejlig, som du ikke i tilstrækkelig grad fik fra de vigtige personer i dit liv i din barndom og opvækst.

Flemming H. Møller, psykoterapeut og præst 

Annoncer