Hvad tænker Gud om det at drikke sig fuld til fester?

Vis spørgsmål

Hej AdamogEva

Jeg er en ung dreng på 18 år, som går i gymnasiet. Jeg elsker min klasse og har – udover mine kristne efterskolevenner – fundet nogle af mine bedste venner i klassen. Jeg er selv kristen, og mit forhold til Jesus betyder alt for mig. Dog tager jeg tit mig selv i gerne at ville bestemme nogle ting selv, fordi jeg er uenig eller i tvivl om det, Gud siger, fordi jeg selv har erfaret anderledes end det, Gud rådgiver mig til (altså ift. alkohol og fester).

Jeg synes, det er mega sjovt, afslappende og festligt at drikke med mine venner i nogle trygge og gode rammer. Jeg kan godt lide at drikke mig lidt fuld, fordi det føles sjovt og festligt. Jeg erfarer, at hvis jeg hele tiden tænker over, hvor meget jeg har drukket, og om jeg burde få mere, så kan jeg godt styre det og få en god fest med mine venner.

Det er derfor svært for mig, når Gud siger, at man ikke skal drikke sig fuld, for jeg ved godt, at han har ret, da han ved bedre end mig, men alligevel mener jeg også, at hvis bare jeg holder det inden for mine rammer, så sker der altså ikke noget ved det, andet end at det er hyggeligt og sjovt. Jeg ønsker derfor jeres mening som kristne og igennem jer få en ide om, hvad Gud tænker om mine overvejelser og valg.

SVAR:

Kære anonyme unge mand

Mange tak for at dele dine tanker, overvejelser og spørgsmål her i brevkassen.

Først og fremmest vil jeg bare anerkende dig for, at du har reflekteret over dit eget ståsted i forhold til alkohol og fester. Jeg oplever, at mange unge kristne helt undgår at forholde sig til, hvad Bibelen siger om alkohol – måske fordi mange inderst inde ved, at der er noget i deres måde at feste og drikke på, der ikke helt stemmer overens med Guds ord. Så det er vigtigt for mig at sige, at jeg synes, det er fantastisk, du forholder dig til det, selvom det kan være svært og frustrerende.

Hvad Bibelen siger om alkohol

Jeg vil gerne først tage fat på, hvad der rent faktisk står i Bibelen om alkohol. Der er ikke en fuldstændig detaljeret guide til, hvor mange øl du må drikke osv., men der er meget hjælp og vejledning at hente alligevel.

Bibelen rummer mange eksempler på, at der bliver drukket vin, fx i beretningen om brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand til vin (Johannesevangeliet kapitel 2 vers 1-11). Bibelen siger altså IKKE noget om, at det er forbudt at drikke alkohol. Tværtimod beskrives livet på den nye jord bl.a. som en gevaldig fest med både vin og lækker mad (Esajas' Bog kapitel 25 vers 6-8)!

Men Bibelen rummer en del advarsler, når det kommer til alkohol, fx den her: Efeserbrevet kapitel 5 vers18: “Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden …” Her læser vi, at beruselse kan føre til udskejelser, altså en uhensigtsmæssig opførsel. Det kan være, du bliver mere frimodig, mere højrøstet eller nærgående og måske ligefrem grænseoverskridende overfor de mennesker, du omgås, når du er fuld. Sådan oplever i hvert fald rigtig mange det, når de har drukket en del alkohol.

Bibelens etik og verdens normer

I Galaterbrevet skriver Paulus om den åndskamp, vi kan opleve i mødet mellem Bibelens etik og verdens normer fx i forhold til alkohol og fester: Galaterbrevet kapitel 5 vers 13-21: “Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet… For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.”

Når Paulus skriver “kødet”, “kødets lyst” og “kødets gerninger” skal det forstås som vores syndige natur, dvs. trangen til at leve, som vi selv synes, det er sjovest, nemmest og mest bekvemt. Vi må altså forvente, at vi vil opleve en indre kamp, hvis vi stræber efter at leve i overensstemmelse med Bibelen. Vores syndige natur vil nemlig noget andet end det, Gud vil.

Så når du skriver, at du gerne vil bestemme nogle ting selv, og at du føler dig uenig med Gud, må jeg bare sige: Det kender jeg godt, og det er helt naturligt at have det sådan. Men Gud vil, at vi skal kæmpe imod kødets lyst. Og det er helt sikkert, at vi kommer til at mislykkes og falde i synd, men Gud står klar til at rejse os op og tilgive igen og igen.

Lige til grænsen

Tilbage til det jeg opfatter som dit primære spørgsmål: Er det okay at drikke sig lidt småfuld med gode venner i trygge rammer?

Ligesom Bibelen ikke giver et helt entydigt svar, vil jeg heller ikke gøre det. Men jeg fik selv noget afklaring i spørgsmålet ved at læse bogen Kristen i grænselandet, som jeg virkelig vil anbefale. Bogen sætter fokus på faren ved at leve et grænsesøgende kristenliv, hvor vi hele tiden har vores fokus på at få maksimalt ud af vores liv her på jorden. Jeg vil opfordre dig til at vende dig lidt væk fra tanken om, hvor langt du kan gå i forhold til alkohol og i stedet prøve at vende dit fokus om og tænke over: Hvad gør det ved din relation til Jesus, at du indimellem drikker dig lidt småfuld sammen med dine venner?

Vidne om Jesus

Fristelsen til at gå lige til grænsen kan bl.a. skyldes, at det kan være ubehageligt at skille sig ud blandt ikke-kristne. Men det er ikke det, Gud kalder os til. Han kalder os til at skille os ud og pege på Jesus med vores liv. Det kan være en ide at tænke over, hvilke signaler det sender til dine gymnasievenner, hvis du lever et liv, der stort set ligner deres. Kan de se, at du lever med Jesus?

På samme måde kan du overveje, hvilke signaler du sender til dine kristne venner, hvis du ofte drikker alkohol med dine gymnasievenner. Risikerer du måske at friste nogen til noget, der kan ende med at blive til synd i deres liv?

Konkrete forslag

Til slut vil jeg komme med nogle lidt mere konkrete forslag:

  • Tal med dine gymnasievenner om, at du er kristen, og at du ikke vil drikke dig fuld. Så kan du måske undgå, at de presser dine grænser unødigt.
  • Tal med dine kristne venner om, hvordan de forholder sig til alkohol og fester. Du er helt sikkert ikke den eneste, der står i de her overvejelser og dilemmaer.
  • Beslut inden en fest, hvor meget du vil drikke, så undgår du, at det bliver en glidebane, og at du mister overblikket over dit alkoholindtag.
  • Bed til Gud inden en fest og tak ham for dine venner.

Du kan også læse nogle af vores artikler og svar om alkohol – og om at lade Gud bestemme:

Alkohol – så det rykker
Derfor lader jeg Gud bestemme
Det er godt at sige nej! – om gode grænser
Lykken er at leve et begrænset liv
Er det forkert at ville leve livet som ung, når jeg er kristen?
Kristen og drak mig fuld – hvordan kommer jeg videre?

De bedste hilsner fra
Amalie Engslund Schmidt

Annoncer