Singleliv

Singlekulturen er en voksende gruppe, og der er meget fokus på de mange attraktive sider ved det mere frie og uforpligtende liv. Men når et singleliv bliver en varig livssituation, fordi det ikke lykkes at finde en partner, så er det samtidig for mange forbundet med savn og længsel. Som kristen singlepige ser jeg mange vigtige udfordringer. Singleliv er for mig blevet mit livsvilkår uden at være min livsdrøm. Det er blevet et liv i cølibat, fordi sex efter min overbevisning skal deles med en livsledsager, som jeg ikke har fundet.

Alle mennesker oplever at leve som single. Nogle måske kun i kort tid, før de bliver gift. Andre i en lang årrække, måske hele livet. Det er vigtigt, at du i den tid ikke ser på dig selv som en, der er anbragt i et venteværelse eller på et sidespor, indtil det du, venter på – ægteskabet – kommer, og det rigtige liv begynder. I stedet skal du se dit liv som en gave, og en gave skal pakkes ud, for at man kan få fuld glæde af den.

Det betyder, at du skal huske at leve det liv, du har fået. Din situation som single giver dig nogle livsvilkår, som man ikke har i et parforhold; du har tid og muligheder, som du ikke ville have, hvis dit liv og din hverdag skulle passes ind med en andens. Det skal du sætte fokus på og udnytte. Brug det liv, som du har.

Nære venskaber

Ikke alle oplever det at leve som single på samme måde. Derfor skal både vi singler og alle andre give singlerne frihed til at være forskellige. For eksempel med hensyn til, hvor meget man har behov for fællesskab med andre singler eller trives bedst i et blandet fællesskab. Men én ting er nødvendig for alle, nemlig venner, både venskab med singler som en selv og med par og familier. Behovet kan variere fra den ene single til den anden, men netop fordi du som single er meget vant til at se hele verden fra den enliges synspunkt, er det nødvendigt at være sammen med familier og par.

Du er kun vant til at tage hensyn til dig selv og har ikke det nære forhold til et menneske af det andet køn eller børn, der er afhængige af dig. Derfor er det vigtigt at satse på gode venner af forskellige køn og i forskellige livssituationer. Det gælder for alle og ikke kun for singler. Det hjælper med til, at vi forstår hinandens synspunkter og følelser. At være sammen med gifte venner, der giver dig lov til at opleve, at deres liv som ægtepar og med børn også kan være svært nogle gange, kan også være en stor hjælp, når du nogle gange har lidt ondt af dig selv, fordi du er single.

Mænds og kvinders forskellighed

Mænd og kvinder er forskellige, og derfor kan vi supplere hinanden. Det gælder også med hensyn til holdninger og følelser. Netop at få det fortrolige forhold til et menneske af det andet køn, hvor man deler følelser og drøfter etiske forhold, kan være en udfordring, når man ikke selv har en ægtefælle. Men det er ikke desto mindre nødvendigt, og det kan for eksempel opnås, hvis man taler om de ting med begge ægtefæller på en gang.

Et helt menneske

Som kristen forholder jeg mig til, at der står i Bibelen om de første to mennesker, at Gud skabte dem som mand og kvinde. Han skabte altså to mennesker – ikke to dele af en helhed. Det betyder, at jeg også som single er hel. Der mangler ikke noget. Det er ikke sådan, at du først bliver hel, når du bliver gift. Du er skabt i Guds billede som dig. Dit liv er ikke skabt som et puslespil, hvor der mangler nogle vigtige brikker, som en ægtefælle vil have med sig. Du er dig, og du har din værdi som dig. Både singler og ægtepar skal huske det og ikke betragte singlerne som lidt unaturlige, men i stedet give rum for, at de kan udfolde deres værdi som ligeværdige.

Single og seksualiteten

At Gud skabte mennesket som mand og kvinde, betyder også, at vi er skabt som seksuelle væsener. To forskellige parter, som passer sammen, og for hvem sex er en naturlig ting, og som alle drømmer om og har fantasier om. Men det betyder også, at jeg som single må leve med nogle uopfyldte behov. Jeg ønsker nemlig at leve efter Guds ordninger, som klart giver udtryk for, at sex er bestemt til at finde sted mellem to mennesker, der er gift med hinanden. Sex er ikke en rettighed, som du har krav på, men en gave, som du kan ønske dig. Og som de fleste af os nok har erfaret, får man ikke altid alle sine ønsker opfyldt.

Uopfyldte behov

Hvordan lever man så uden at få opfyldt sin lyst til og sit behov for sex? Jeg kan desværre ikke give dig det endegyldige svar, men det er vigtigt, at du får sat ord på dine frustrationer. Du kan fortælle Gud om, hvor svært det kan være – han kan godt tåle, at du er vred og skuffet og bruger grove ord, hvis det hjælper dig. Husk, han har skabt dig og kender dig bedre, end du kender dig selv. Det kan også være godt at tale med en fortrolig ven. Måske synes du ikke, det hjælper ret meget, men det kan tage trykket lidt af. Det kan også ske, at fantasierne og ønsket om sex kommer til at fylde så meget, at de tager plads og tid fra andre aktiviteter. Hvis du selv prøver at kæmpe imod, vil du oftest opleve, at du kommer til kort. Også her kan det være en god vej frem at få sat ord på det. Det kan give luft til, at du kan fokusere på andre ting. Som kristen har jeg også tillid til, at Gud hjælper mig, vil lindre mine smerter og frustrationer og hjælpe mig til at fokusere på noget andet.

Tag en beslutning

Hvis du vil holde fast i at leve efter Guds ordning, er det vigtigt, du tager en beslutning om, at du ikke vil gå i seng med nogen, som du ikke er gift med, og at du fortæller gode venner om den beslutning. Du er ikke herre over følelser og forelskelser, men din beslutning kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad du skal gøre midt i fristelserne. Og Gud og dine venner, der kender din beslutning, kan hjælpe dig til at holde fast ved den.

Læs mere i bøgerne Jesus var singleDen nøgne sandhed om seksualitet, Skabt som kvinde og Skabt som mand.

Annoncer