Kan man kalde sig kristen, selvom man har sex med sin kæreste?

Vis spørgsmål

Kan man kalde sig kristen, selvom man har sex uden for ægteskabet med sin kæreste? Altså, hvis man godt ved, det er forkert og imod Guds vilje men gør det ufortrødent alligevel?

A, 20 år

SVAR:

Kære A

Kristen er den, der tror, at Jesus er Guds søn, kommet til jorden for at tilgive og frelse til evigt liv. Hvis man tror det, er man kristen på trods af, hvad man gør. Til gengæld kan det, man gør, få konsekvenser for ens tro på længere sigt.

Nu ved jeg ikke, om det er dig selv, dit spørgsmål handler om, eller om du spørger, fordi du oplever andre, der kalder sig kristne, men lever i modsætning til det, de ved, der er godt og rigtigt. Men jeg vil forsøge at give dig mit syn på dit spørgsmål, som jeg oplever meget relevant.

Er Bibelens vejledning god?

I udgangspunktet tror jeg, det er vigtigt at gøre sig klart, om man oplever Bibelens rækkefølge – at forlade sin far og mor, holde sig til sin ægtefælle og derefter blive et kød – som noget godt og positivt. Fastlagt af Gud, fordi han vil os det bedste og ved, det er det bedste for os.

Det opleves sjældent sådan, når man er ung og forelsket og har lyst til at kende hinanden helt. Men ud over de mulige negative konsekvenser er der også en sund livslæring i at acceptere, at man ikke altid kan få det, man har lyst til – lige her og nu.

Hvad er så de mulige negative konsekvenser af at have sex uden for ægteskabet, hvis man er/kalder sig kristen? Jeg vil prøve at beskrive dem ud fra tre vinkler:

Kæresteforholdet bliver påvirket af sex

I forholdet mellem de to kærester tror jeg, det betyder noget, at man ikke har forpligtet sig på hinanden i ægteskabet, inden man har sex. Man giver sig selv til den anden på en meget speciel måde, når man har sex, og det er ikke mærkeligt, at Bibelen kalder det at blive ét kød. For virkelig at kunne gøre og blive det, er der brug for gode rammer og masser af tryghed og tillid.

Ægteskabet er den gode ramme; en skærmende hæk både indadtil og udadtil. Den mangler man, når man har sex inden ægteskabet. Når hormonerne raser, og man ufortrødent lader lysten råde, kommer det seksuelle nemt til at fylde forholdsmæssigt meget i den periode, hvor det (i stedet) er vigtigt, at man lærer hinanden at kende på mange andre områder, hvis forholdet skal kunne holde på længere sigt.

Ægteskabet er samtidig den bedste ramme, hvis/når det seksuelle samliv resulterer i en graviditet. Og uanset diverse sikre præventionsmetoder, er graviditet stadig en mulighed. Hvis forholdet ikke holder, står begge med erfaringer, som en senere ægtefælle måske heller ikke sætter pris på, man har med sig.

Troen bliver udfordret

I forholdet til Gud får det konsekvenser for ens tro, hvis man gennem længere tid lever på en måde, som man godt ved – og også selv mener – er i modsætning til Guds planer og ønsker for ens liv. Man kan få svært ved at tro, at man kan få tilgivelse, når man fortsætter med det forkerte. Man bliver usikker på, om man kan kalde sig kristen. Og man opgiver måske troen for at undgå den dårlige samvittighed. Eller man reducerer Gud og laver sin egen udgave af troen, hvor man kan have både den og sine egne ideer om, hvad den indbefatter.

Vi har også ansvar for andre

Den tredje vinkel er forholdet til og ansvaret for andre. Kristne og ikke-kristne. Den måde, som en, der kalder sig kristen, lever på, er med til at male et billede af en kristen, og det kan have konsekvenser for andres tro eller ikke-tro. Lever vi åbent og ærligt med det seksuelle samliv inden ægteskabet, vil det være en anledning for andre kristne til at gøre det samme. Forsøger vi at skjule det, fortæller vi både os selv og andre, at der er områder i vores liv, vi ikke kan leve åbent med. Vi taler måske imod sex før ægteskabet, men lever ikke efter det selv. Vi bliver hykleriske.

Hvorfor ikke gifte sig?

Som afrunding står jeg med en undren i forhold til mange unge kristne, som kæmper med disse problemstillinger: Hvorfor gifter de sig ikke? Jeg taler selvfølgelig ikke om dem, der er kærester som 15-16-årige, men hvis man er 19-20 år, hvad er det så, der gør, at mange unge kristne lever med sex uden for ægteskabet i stedet for at gifte sig? Skal man have en færdig uddannelse, et vellønnet job, bil, rejser og spændende oplevelser osv., inden man er parat til at “binde sig”? Er det et lidt negativt syn på ægteskabet, som afholder unge fra at gå ind i det? Er det de unges forældre, som synes, de skal vente?

Hvis man bruger kærestetiden til at lære hinanden godt at kende og evt. deltager i et forlovelseskursus (fx Forlovelsessamtaler eller Parat til Start), hvor man bliver udfordret til at overveje og tale om værdier og forventninger, så bliver man godt rustet til at finde ud af, om kæresteforholdet kan udvikle sig til en kærlighed, der kan bære i et ægteskab. Og så kan man videreudvikle sig sammen og nyde det seksuelle samliv inden for gode og trygge rammer. Man kan leve med Gud i ægteskabet. Og være et godt eksempel for andre.

Der findes rigtig mange artikler og spørgsmål/svar her på siden, som også berører dit spørgsmål. Jeg vil opfordre dig til læse nogle af dem – fx i vores tema om Bibelen og sex.

Mange hilsner
Inge

Annoncer