Hvem skal betale for brylluppet?

Vis spørgsmål

Hej 

Hvis en muslimsk mand og dansk kristen kvinde beslutter sig for at blive gift, hvem skal så betale for brylluppet? Kan man vælge at dele udgifterne 50/50? Hvordan gør man i kristendommen?

Jeg vil ikke stå og betale hele udgiften for brylluppet. 

Mand, 25 år

SVAR:

Kære mand 

Tak for dine jordnære og praktiske spørgsmål. Det er helt forståeligt, at det kan give nogle uoverenstemmelser, når to forskellige kulturer og/eller religioner skal mødes og finde fælles fodslag. Det vil formentlig kræve mange grundige samtaler med din kommende ægtefælle at nå til klarhed om disse ting. Det håber jeg, du har tålmodighed til.

Kristne deler normalt udgifterne 50/50

Jeg kan fortælle ud fra mit kristne ståsted som præst. Blandt kristne er der en generel praksis om, at man deles om økonomien. Fordi rigtig mange danske kvinder har lønnet arbejde, bidrager kvinder og mænd stort set lige meget til hjemmets samlede økonomi. Derfor er det også naturligt for mange kristne at deles om de økonomiske udgifter. Og derfor vil de fleste kristne også se det som naturligt at deles ligeligt (50/50) om udgifterne til et bryllup.

En del unge kristne spørger deres forældre om økonomisk hjælp til brylluppet. Det er helt op til forældrene selv, om de vil give økonomisk støtte til brylluppet eller ej.

Det er vigtigt, at I får snakket sammen om, hvor mange penge I hver især har tænkt jer at bruge på et bryllup. Man kan ikke forlange af den anden, at han/hun skal betale halvdelen af et meget dyrt bryllup, hvis man ikke først er blevet enige om, hvor meget brylluppet skal koste.

Bliv enige om forskelligheder først

Der er også et andet vigtigt emne ved det at blive gift. Især når man har to forskellige religioner. Inden I skal giftes, må I blive enige om, hvordan I vil leve sammen med hinandens religiøse forskelligheder. Det er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men også et spørgsmål om, hvor meget religionen skal fylde i hverdagen: Hvilke helligdage vil I fejre, og hvordan vil I fejre dem? Og måske vigtigt af alt: Hvilken tro skal jeres børn opdrages i? Skal de døbes og konfirmeres? Skal drengene omskæres? Skal de være kristne eller muslimer?

Det er ikke enkelt at svare på disse spørgsmål, og det kræver stor indlevelsesevne og forståelse for hinandens forskelligheder at få det til at fungere. Jeg vil anbefale jer at tænke meget grundigt over og få snakket godt om disse spørgsmål, inden I bliver gift.

En anden mulighed

Det nemmeste er selvfølgelig, at personer, der tager deres tro alvorligt, har den samme religiøse overbevisning, når de vælger at gifte sig og stifte en familie. Fordi jeg er kristen, vil jeg derfor opmuntre dig til at læse i Bibelen og lære den kristne tro at kende. Du kan også gå til en præst og spørge, hvordan du kan blive kristen. Det vil i det store perspektiv være en mere robust og holdbar vej at vælge. Især fordi det vil skabe langt mindre forvirring for jeres børn og for din kommende ægtefælle.

Manden har et særligt ansvar

For at vende tilbage til økonomien, så vil jeg slutte med en generel bemærkning. I Bibelen står der, at manden har et særligt økonomisk ansvar for sin egen familie: “Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.” (Paulus’ Første Brev til Timotheus kapitel 5 vers 8). Det betyder, at det i sidste ende er manden, der har ansvaret for, at familiens økonomi hænger sammen. Det er hverken skamfuldt eller upassende, at kvinden bidrager (sommetider endda mere end manden), men ansvaret ligger i sidste ende hos manden ifølge Bibelen.

Du kan måske også få noget ud af at læse svar til en anden, der har spurgt om noget af det samme: 
Kan en muslim og en kristen gifte sig?

Jeg har nok svaret på lidt mere, end du spurgte om. Men jeg synes helt grundlæggende, at tingene hænger sammen.

Med venlig hilsen
Morten Rugager Kristensen

Annoncer