Er det synd mod Helligånden at have sex før ægteskabet?

Vis spørgsmål

Hej, jeg læste et sted i Det Nye Testamente, hvor Jesus snakker om, at alt synd skal tilgives. UNDTAGEN dem, der gør synd mod Helligånden. Det snakkede vi så om mig og nogle kristne venner og kom frem til, at det må betyde, når man har en synd i livet, man nægter at give afkald på ... eller modarbejder Helligåndens vilje.

Det skræmte mig meget, fordi min bedste veninde dyrker former for sex med sin kæreste, altså alt med hænder og mund. Og dette siger hun, at hun lever med, fordi ellers ville hun ikke kunne holde et forhold ud, hvis ikke hun bare måtte gøre lidt. Og så hele den her sex-diskussion osv. ... Men bliver hun ikke frelst, hvis ikke hun holder op med det sexuelle før ægteskab?

A, 19 år

SVAR:

Hej A

Tilgivelse for synd

Udtrykket “synde mod Helligånden” (i den nuværende danske oversættelse står der “spotte Helligånden”, fx i Markusevangeliet kapitel 3 vers 29) bruges af Jesus til at beskrive en meget alvorlig situation. Måske får vi bedst fat i, hvad denne situation er ved at begynde med at se, hvad den IKKE er. Jesus siger i den forbindelse, at al synd og bespottelse kan tilgives – selv det at spotte Jesus. Der er altså tale om noget andet end det at synde.

Synd er et fagudtryk for, at man ikke lever op til at leve et fuldkomment kærligt liv. Gud skabte os til at elske ham og hinanden – og hver gang, vi ikke lever op til det, “synder” vi. Jesus måtte på korset tage straffen for al vores synd. Derfor kan vi få Guds tilgivelse for AL SLAGS synd. Ja, selv det at spotte Jesus kan vi få tilgivelse for, hvis vi beder om det.

Døv over for Helligånden

Jesus bruger udtrykket at “spotte Helligånden” i den sammenhæng, hvor nogle anklager Jesus for at være Satan selv eller en af Satans håndlangere. Den eneste måde, et menneske kan komme til tro på, er ved at Helligånden skaber troen i det menneske. Et menneske kan desværre afvise Helligånden. De fleste gør det ved at “vende det døve øre til” – altså ved ikke at ville høre. Dem er der håb for. For en dag begynder de måske pludselig at kunne og ville høre. Men nogle mennesker afviser Helligånden på en kategorisk og bevidst måde. De siger, at Helligånden simpelthen lyver. Når han fortæller, at Jesus er god og er Gud, så mener de, det er lodret løgn. Hvis man har det sådan, kan Helligånden aldrig få én til at tro på Jesus – og dermed går man for evigt glip af frelsen.

Synd er ikke ufarligt

Det, Jesus taler om, er altså IKKE, at man lever i noget, som man godt ved er synd, uden at gøre op med det. Din venindes synd hører altså ikke til i denne alvorlige kategori. Din venindes – eller din eller min synd – er ikke det, der afgør, om vi bliver frelst. Det afgørende er, at vi i tro lader Jesus betale for vores synd!

Kamp mod synd

Bibelen er meget klar på det. Den er også klar på, at det nemt får os til at sige: “Jamen, så kan vi jo bare synde løs!” Til det siger Bibelen et meget bestemt “Nej!” Synd er jo ikke-kærlighed. Synd er det, der dybest set ikke er godt, selvom det nemt føles godt. Fristelser er jo netop fristende – altså noget, der føles godt. Når man kender Gud og ved, at han er den absolut gode og kærlige, så er der noget i en, der naturligvis ønsker at leve godt og kærligt. Så der vil og skal altid være en kamp i en kristen. En kamp for det gode og imod det onde. Det fantastiske og vildt dejlige ved denne kamp er, at hver gang vi fejler, møder Gud os med tilgivelse, nåde og et kærligt: “Så prøver vi én gang til!”

Synd skaber afstand og konflikt

Kampen er også vigtig, fordi synd har en anden voldsomt ubehagelig egenskab. Synd prøver altid at skabe afstand mellem mig og Jesus. Ikke ved at sige noget negativt om Jesus, men ved at jeg bliver så optaget og afhængig af alt andet, at jeg glemmer Jesus. Lidt efter lidt bliver forbindelsen svagere og svagere, og en dag er den helt væk – og jeg savner den desværre ikke mere.

Synd skaber også nemt konflikt i mig. Hvis der er noget i mit liv, som jeg udmærket ved er synd, og som jeg ikke prøver at bekæmpe, opstår der et trekantsdrama. Et drama mellem Jesus og synden og mig. Jesus spørger: “Elsker du synden eller mig mest?” Dårlig samvittighed, urolig tro og andet skidt kan opstå. Det kan også skabe afstand mellem Jesus og mig. Så synd er bestemt ikke ufarlig.

Din veninde

Jeg forstår dit brev sådan, at din veninde egentlig er enig med dig i, at sex før ægteskab er synd. Men hun synes bare, hun er nødt til det. Som sagt betyder det ikke, at hun synder mod Helligånden. Men jeg tænker da, at Helligånden og hende har noget alvorligt at tale sammen om. For hendes bevidste valg kan som sagt skabe en afstand til Jesus, og det ønsker Helligånden jo for alt i verden ikke skal ske.

Jeg tænker også, hendes oplevelse af, at hun ikke kan “holde et forhold ud, hvis hun ikke må gøre lidt” har brug for et modspil. Mange klarer det faktisk, uden at hverken forholdet eller de selv går i stykker. Det er bestemt ikke nemt – det kræver en kamp. Men jeg tænker, det er en kamp, der kan give forholdet nogle styrker og kvaliteter, som man måske ikke får, hvis det går over i sex for tidligt. Du kan fx opfordre hende til at læse nogle artikler og svar i vores tema Teenager og sex. Især artiklen 10 gode grunde til at vente med sex og svaret Vil følge Gud men har svært ved at stoppe med sex.

Så både af hensyn til forholdet til Jesus og af hensyn til sin kæreste og deres forhold bør hun genoverveje sin holdning, for den måde, hun har valgt at leve på, er bestemt hverken ufarlig eller uskadelig. Men hendes frelse afgøres altså af noget helt andet.

Venlig hilsen
Sprint Aagaard Korsholm

Annoncer