Hvad siger Bibelen om insemination, reagensglasbefrugtning og adoption?

Vis spørgsmål

Min mand og jeg har nu i 16 måneder forsøgt at blive gravide, men uden held. Vi er begyndt at snakke om mulige hjælpemidler til at afhjælpe vores ufrivillige barnløshed, men vi er meget i tvivl om, hvad Bibelen siger til f.eks. insemination og adoption.

Vi tænker meget, om Gud har en mening med, at det endnu ikke er lykkedes for os, om vi bare skal være tålmodige og håbe og bede for, at det en dag vil lykkes, eller om vi skal søge læge og andre professionelle. Vi søger råd og vejledning i, hvad Gud siger i Bibelen omkring det omtalte emne, og håber I kan hjælpe. Det fylder meget for os, i hvert fald for mig, så det kan også være en faktor i, at det ikke er lykkedes endnu, men det er meget svært at holde modet og håbet oppe efter snart 1½ års forsøg.

Vi er kristne og vil derfor meget gerne følge Bibelens anvisninger i forhold til dette.

H, 24 år

SVAR:

Kære H

Det er godt at læse, hvordan I gerne vil lytte til Guds ords vejledning ind i jeres liv. Der er mange steder i vor tid, hvor man kan søge råd og vejledning, og det skal vi benytte os af, men vi må ikke glemme at afprøve det som siges på Bibelens anvisninger. Det forventer jeg også, at I vil gøre med det, som jeg nu skriver til jer.

Ny teknologi giver nye muligheder

Der er meget i vores moderne tid, som Bibelen af gode grunde ikke har nogen konkret vejledning i forhold til. Vi har fået en teknologi, som giver os helt nye muligheder og sætter os i dilemmaer, som det havde været lettere ikke at stå i. Men vi kan heller ikke lukke øjnene for, at teknologien findes, for så har vi netop fået nogle muligheder og vi må vælge, om vi vil bruge dem. Teknologi og ny viden er i udgangspunktet hverken god eller ond; det afgøres af hvordan og om, vi benytter os af den.

Graviditet – en gave eller en rettighed?

Når man for blot nogle årtier siden ikke kunne få børn, så kunne man følge en række råd, som har været overleveret gennem tiden. Men grundlæggende var det at blive gravid ikke noget, som man kunne vælge, men noget som blev skænket. Derfor blev livet også i langt højere grad betragtet som en gave og noget, som man naturligt takkede Gud for.

Jeg skriver det for at gøre opmærksom på den opfattelse af livet og det at blive forældre, som er blevet en del af vores kultur på grund af den nye teknologi. Nu opfattes graviditet ofte som en rettighed, og hvis man er ufrivillig barnløs, så er der ofte en forventning fra andre om, at man naturligvis benytter teknologien for at få det barn, som man har ret til. Når det bliver almindeligt at få hjælp til at blive gravid, så er der desuden færre, som venter længe på at blive forældre. Når man venter og håber på at blive forældre, så er måneder lang tid, og 1½ år er ufattelig lang tid. Det forstår jeg fuldt ud.

Ventetid er ikke ualmindeligt

Og selvom det sikkert ikke hjælper jer at høre, at andre har ventet endnu længere, så vil jeg alligevel minde om netop det. Mange har ventet meget længere end jer, og på et tidspunkt er det lykkedes for dem. Den første anvisning som Bibelen giver os i dette og andre spørgsmål er faktisk: Tålmodighed. Der kan findes virkelig mange steder i Bibelen, hvor mennesker venter på Guds indgriben og mange formaninger om tålmodighed. Det fører til troskamp og ofte en troskrise, men jeg vil opfordre og udfordre jer til at stå sammen om tålmodigt at bede, kæmpe og vente.

Ny teknologi er en gave, vi må bruge med omtanke

Men der er naturligvis ikke grund til at vente, hvis nu Gud har givet os en teknologi, som kan hjælpe. Derfor er man nødt til at vurdere, om den teknologi, som findes på området, er etisk forsvarlig. Den første vurdering må være, at Bibelen helt tydeligt definerer menneskelivets begyndelse ved undfangelsen. Bibelen har ikke udsagn, der siger noget om, at det vil være forkert, hvis den undfangelse sker udenfor kvindens livmoder. Men når æg og sædcelle er smeltet sammen, så har vi at gøre med et menneske, der er skabt af Gud, og som vi må behandle ud fra næstekærlighedsbudet.

De medicinske teknikker må altså prøves på dette. I det lys er min vurdering, at der Bibelsk set ikke kan være noget galt med insemination, hvor et befrugtet æg sættes op i kvindens livmoder. Det lykkes ikke altid, men sådan er det også i naturen, hvor et befrugtet æg kan gå til grunde, hvis det ikke sætter sig fast og udvikler sig sundt. Der er heller ikke i sig selv et etisk problem i forhold til reagensglasbefrugtning, men det, som man må forholde sig til, er antallet af befrugtede æg, og om nogle af dem skal fryses ned til senere forsøg. Succesraten ved den slags behandlinger stiger, hvis der opsættes flere end ét befrugtet æg, og derfor skal I bede om grundig information om håndtering af de befrugtede æg, hvis I vælger at gå i gang med en behandling.

Adoption må Bibelsk set betragtes positivt, så længe det sker i frihed og uden nogen form for handel eller betaling til biologiske forældre. Der er eksempler, hvor adoption har været en form for menneskehandel, men jeg vil mene, at det danske adoptionssystem skulle være meget godt sikret mod den slags misbrug.

I kan læse mere i artiklen Når det ikke lykkes at blive gravid.

Jeg vil ønske jer Guds velsignelse over jeres ønske om at blive forældre.

Med venlig hilsen
Brian

Annoncer