Sex som kærester – hvad siger Bibelen om det?

Vis spørgsmål

Jeg har tænkt på det med sex før ægteskabet. Og jeg tænker i forhold til “kun” at være kærester. Hvad siger Bibelen om det?

Jeg ved, der er sat rammer for os af kærlighed. Men hvis nu man har haft sex før ægteskabet med en kæreste, som man evt. ikke er sammen med mere, er det så at have “taget/stjålet” noget, som ikke er ens eget?

M, 19 år

SVAR:

Kære M

Du spørger, hvad Bibelen siger om sex før ægteskabet, og om man stjæler/tager noget, som ikke er ens eget, hvis man har sex med en kæreste, som man evt. senere ikke er sammen med mere.

Jeg synes, dine spørgsmål er meget relevante, og jeg ved, det er noget, mange kristne unge både tænker over og kæmper med. Sådan er det, fordi vi skabt med en seksualitet, som det kan føles både fristende og godt at udleve, når man har en kæreste, man er meget glad for.

Det siger Bibelen

Der står ikke noget sted i Bibelen: “Det er synd at have sex før ægteskabet.” Men når man læser Bibelen i sammenhæng og i særdeleshed det, som har med kærlighed, seksualitet og ægteskab at gøre, er jeg overbevist om, at det er det, der menes, hvis man fx læser Første Mosebog kapitel 2 vers 24 sammen med det sjette bud. I Første Mosebog beskrives den gode rækkefølge: Først at forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru/mand = ægteskabet. Derefter at blive ét kød = det seksuelle samliv.

Det sjette bud om ikke at bryde ægteskabet er meget bredt, men hvis man ser på ægteskab og seksuelt samliv som noget, der hænger uløseligt sammen, så bryder man den sammenhæng, hvis man påbegynder det seksuelle uden for ægteskabet.

Ikke en kedelig begrænsning

Der er ikke tale om en kedelig og negativ begrænsning af vores liv og lyst, men om en beskyttende ramme om noget, som er både sårbart og meget kraftfuldt. Når Bibelen kalder det at blive ét kød, beskriver det netop en nærhed, hvor man (uanset om man mener det eller ej) kommer så tæt på et andet menneske, at man næsten “vokser sammen”. Dermed vil der gå noget i stykker, hvis det tætte forhold bliver brudt i stedet for at blive opbygget i ægteskabets forpligtende, trygge og tillidsfulde ramme.

At vente med sex til ægteskabet er også en sund måde at udvikle en moden personlighed, som er i stand til at udvise selvdisciplin. Det har betydning på mange af livets andre områder, hvor vi ikke bare kan få alt det, vi gerne vil have. Det har også betydning i forhold til det senere seksuelle samliv i ægteskabet, hvor det ikke handler om den egoistiske lyst, men om sammen at øge hinandens glæde og længsel. Og ind imellem også at leve med, at der kan være tidspunkter, hvor man er nødt til at undvære det seksuelle samliv.

Det er svært

Når det er sagt, er virkeligheden også, at mange unge kristne ikke klarer at vente. De fleste fortryder det – af mange forskellige årsager. Nogle, fordi forholdet gik i stykker, så de har givet det, de gerne ville gemme til ægteskabet, til én, som de så ikke blev gift med. Andre fordi de oplever, at det bliver sværere at lade være næste gang og næste gang – og at det dermed også påvirker deres forhold til Gud, fordi de gerne ville leve i overensstemmelse med hans ord.

Seksuel synd er ikke utilgivelig! Men det kan være svært at tro på tilgivelsen, hvis man “falder” i det samme igen og igen – og at tilgive sig selv, og/eller den anden, hvis man fx har følt sig lidt presset til det. Og selvom man efterfølgende bliver gift, kan det påvirke det seksuelle samliv, at man tog forskud på den gave, som det seksuelle samliv er i ægteskabet.

Man giver noget af sig selv

Du bruger selv udtrykket, om man “tager/stjæler noget, som ikke er ens eget”, hvis man har sex med én, som man ikke bliver gift med. Det synes jeg er meget rammende beskrevet. Man giver den anden noget af sig selv i samlejet; noget som den anden tager med sig, hvis han/hun går. Noget, jeg tager med, hvis jeg går.

Jeg tror, at alle inderst inde har et ønske om at være den første og eneste for den, man bliver gift med. Og forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er at vente med sex, til man har forpligtet sig til at holde sammen i ægteskabet.

Du kan finde mange andre lignende og uddybende svar her på siden. Jeg vil foreslå: Bliver Gud sur, hvis vi har sex inden brylluppet? og Dårlig samvittighed over at være gået for langt med sex og artiklen Værd at vente på.

Jeg ønsker dig alt godt fremover.

Mange hilsner
Inge

Annoncer