• Selvtillid

    Selvtillid er tillid til dine evner og det, du kan – at det er godt nok. Selvtillid er noget andet end selvværd.

    Det bliver tydeligt med billedet af et stillads omkring et tårn: Tårnet er selvværdet, det inderste, fundamentet. Selvtilliden er stilladset, det yderste, som er godt at stive af med, men som ikke står af sig selv.

    Det er godt at arbejde med sin selvtillid, og det er bedst, hvis det sker sammen med, at du arbejder med dit selvværd. Det er nemmest at arbejde med det sammen med en anden, som kan hjælpe dig.


  • Svar om Selvtillid

    Annoncer