Hvad er jeg værd?

Vores selvfølelse er meget præget af den måde, vi har opnået anerkendelse på i vores opvækst. Blev vi set og anerkendt for det, vi kunne eller også for det, vi var? Et godt selvværd og en god selvtillid er vigtige ingredienser for at have en god selvfølelse og begge dele har stor indflydelse på dit parforhold. Du kan selv arbejde på, at selvtilliden og selvværdet vokser, og måske kan du have brug for professionel hjælp.

Selvværd, selvaccept og selvtillid er ord, vi hører i mange forskellige sammenhænge. Det er vigtigt, at vi har et højt selvværd eller en god selvtillid, og det er oppe i tiden at snakke om det. Hvis man søger på ordet “selvværd” på Google, kommer der næsten to millioner sider op, og det siger en del om, at det er noget, mange mennesker forholder sig til.

Det er vigtigt, vi beskæftiger os med selvværd, for det er et af grundbegreberne for, hvordan vi opfatter os selv. Dermed har det også betydning for, hvordan vi lever vores liv og forholder os til andre mennesker.

Jeg forsøger at definere ordene hver for sig, for selvværd og selvtillid er nemlig to forskellige ting, og de har forskellig indvirkning på vores liv. Og så vil jeg skrive noget om konsekvenserne i vores liv og forholdet til andre mennesker – især når vi skal finde en kæreste og leve tæt sammen med et andet menneske.

Selvtillid

Selvtillid handler om det, vi KAN. Den er bygget op af, at vi føler, der er ting, vi er gode til. Igennem vores opvækst har vi fået opbygget en tro på, at vi har nogle evner, og der er noget, vi er gode til. Det er opbygget, fordi vores forældre eller andre har rost os for det, vi gør. For mange er det sket på en måde, så de føler, at det er deres evner, der gør, at de er elsket og værdsat. Måske er du god til sport, musik, skolearbejde eller andre ting, og det er rigtig godt, hvis du har fået ros og føler dig værdsat på grund af det.

Selvtillid kan illustreres som et stillads omkring os, som holder os oppe, og som vi kan læne os op af i stormvejr eller dårlige tider. Det er godt at have og giver en følelse af tryghed.

Problemet med selvtillid eller stilladset er, at hvis vi af en eller anden grund ikke kan det samme som før, eller hvis vi er sammen med mennesker, der ikke kan se det, så mangler vi den bekræftelse, som selvtilliden har brug for. Stilladset forsvinder, og vi er pludselig sårbare og har ikke noget til at stive os af.

Hvis vi kun føler os elsket og oplever vores værdi på grund af det, vi gør, så bliver vi afhængige af ydre ting – hvad omgivelserne mener om os og ønsker af os. Med andre ord: Vi bliver styret af det, som er uden for os selv.

Selvværd

Modsat er det med selvværd. Selvværd handler om, hvem jeg ER som menneske, ikke hvad jeg præsterer. Det er en indre fornemmelse for, hvem jeg er som person: Uanset hvad, så er jeg OK. Følelsen af selvværd er langsomt blevet bygget op gennem barndommen, hvis vi har følt os elsket, set og respekteret uanset, hvad vi kan præstere. Det er vigtigt for selvfølelsen, at der er voksne, som har troet på os og har respekteret det menneske, jeg er, og de grænser, jeg har. Hvis vi på den måde har fået lov til at være os selv uden at skulle lave os om, så har vi mulighed for at lære os selv og vores reaktioner at kende: Hvad er det, der er mig? Hvilke følelser er mine og ikke noget, andre har sagt, jeg skulle have?

Selvværd eller selvaccept kan illustreres med en indre søjle eller kerne, som er en stabil følelse i det indre. Når der er en stabil kerne i det indre, så er vi svære at vælte, fordi vi ikke er afhængige af, hvad andre siger og mener. Jeg ved, at jeg er god nok uanset, hvad der sker, og derfor kan jeg bære nederlag og svære tider. Det rokker ikke ved, at jeg som menneske er god nok og har lige meget værdi. På den måde er jeg styret af min egen følelse af værdi – altså styret af det indre.

Konsekvenser i parforhold

Om du har meget selvtillid eller meget selvværd har betydning for, hvordan du er sammen med andre mennesker og indgår i fællesskaber med dem. Det er vigtigt i alle fællesskaber, men især i forhold til at få eller have en kæreste, fordi det er et meget nært fællesskab, som forhåbentlig skal bære gennem hele livet.

Hvis jeg ikke har fået opbygget en indre følelse af værdi gennem barndommen, vil jeg hele livet forsøge at skabe mig værdi gennem det ydre, altså forsøge at blive elsket for det, jeg gør. Det er et slidsomt arbejde, fordi jeg er afhængig af, at andre mennesker kan give mig værdi. Fx vil jeg ubevidst søge efter en kæreste, så han eller hun kan give mig følelsen af værdi og kærlighed. For at få det kommer jeg let til at lave mig selv om efter, hvad jeg tror, kæresten gerne vil have. Det er meget naturligt, især når jeg elsker en person, at jeg vil gøre alt for vedkommende. Men det kan ikke bære i længden, fordi det vil betyde, at jeg igen og igen gør ting, som er imod mit indre selv, og det skaber ikke følelsen af værdi. Tværtimod bliver jeg endnu mere usikker og ked af det.

At opbygge sig selv

Som du kan se, er det vigtigt at have et højt selvværd for at kunne møde andre mennesker og en partner på en ligeværdig måde. Desværre er det sådan, at mange af os ikke har fået det høje selvværd med gennem vores barndom, så vi må arbejde på at få det – for os selv og for hinanden. Kernen i vores indre kan vi nemlig godt skabe selv; det tager bare noget tid og er et stykke arbejde.

Først må vi lære os selv at kende. Prøv at mærke efter, hvad det er, der er dig: Hvad kan du lide? Hvad gør dig glad, ked af det, sur, osv.? Hvilke farver kan du lide? Hvad er din livret? Det er alt sammen banale ting, men sådan kan du lære dig selv at kende, og du kan opbygge dig selv som menneske. Endnu mere vigtigt er det at mærke, hvad der går over din grænse, hvornår du føler dig trådt på, og hvornår du yder mere, end du kan. Det er et led i det at pleje dig selv, og det som er dig, og for at kunne det må du vide, hvad du har brug for.

Næste svære skridt er så at udtrykke dine grænser og behov overfor både dig selv og andre mennesker. Det er svært, hvis man aldrig har lært det, eller det måske er blevet forbundet med egoisme. Men det er vigtigt som udgangspunkt at kunne respektere sig selv og sine grænser. Så gør andre det nemlig også.

Vær ikke bange for at søge hjælp hos gode terapeuter og parrådgivere, hvis du synes, det er for svært at komme videre selv.

Annoncer