Barn eller voksen

“Lad være med at drille, det er du alt for stor til!” “Du skal ikke være ude efter midnat, det er du alt for lille til!” Ikke rigtig voksen og ikke rigtig barn! Det er så besværligt, men også en spændende tid.

Da du var lille, var du bare barn hele tiden. Nu har du forskellige roller alt efter, hvem du er sammen med. I skolen er du elev og skal lære en masse. Du er også kammerat, som fjoller, griner, er alvorlig og skændes osv. Hjemme er du barn og måske søskende. Du har måske et arbejde, hvor du er ansat. Det kan blive til mange roller, og du skal være dig selv i dem alle!

Det kan være besværligt at være teenager og blive voksen, men det er også spændende og udfordrende! Tænk på, hvor mange nye muligheder, der ligger foran dig. Din frihed bliver større.

Oprør

Du skal til at løsrive dig fra dine forældre! Og de skal løsrive sig fra dig! Og I skal stadigvæk have det godt sammen. Måske er I ikke altid helt enige om tingene, og det kan godt give store og små diskussioner og skænderier. Det er helt normalt, og denne proces er vigtig og nødvendig, hvis du skal finde ud af, hvem du selv er, og hvad du står for. Du skal tage stilling til forelskelser, venner, uddannelse og mange andre nye ting. Derfor kan det godt være, at du af og til koger helt over!

Forældre

Din mor og fars opgave er at elske dig, ved både at respektere dig og ved at opdrage dig. Omvendt skal du også vise din far og mor kærlighed ved at respektere og adlyde dem. Det er vigtigt for at hjælpe dig til at blive selvstændig.
Forældre kan godt være besværlige, og de er ikke fejlfrie, men de vil dig helt sikkert det bedste. De kender hele din historie og elsker dig på trods af alt! De træder til, når alting går galt!
Dit forhold til dine forældre ændrer sig i takt med, at du bliver ældre. Og nogle forældre forandrer sig også hele tiden.

Et eller andet hoved er en gang kommet med det her citat:

Når man er lille, synes man, at far og mor kan alt, selv hente månen.
Når man bliver større, ser man, de er som alle andre forældre.
Når man bliver teenager, ser man, de er helt håbløse og gammeldags.
Når man bliver ældre, siger man: de havde alligevel ret!
Måske er det ikke dem, der forandrer sig?

Én ting er sikker: I skal respektere hinanden! I skal tage hensyn til hinanden. Når det går i kludder, så snak sammen. Lyt til hinanden. Mærk efter, hvad der er vigtigt, og sig det til hinanden. Forholdet forandrer sig, og det er guld værd, når det fungerer.

Frihed og ansvar

Som voksen får du større frihed, men også større ansvar. De år, du har haft med dine forældre, har været forberedelsen til, at du skal være en selvstændig person, som skal klare dig selv! Det er ingen skam at søge hjælp og råd fra andre! Forældre er gode at søge råd hos!

Men hvis det er for svært, så spørg andre voksne, som du har tillid til, til råds! Du behøver jo ikke at følge deres råd, men det er en god ide at lytte til dem og tænke over det.

Det kan være svært for dine forældre at vide, hvornår de skal give slip på dig, og du har måske også svært ved at slippe helt, fordi det er meget rart, at andre tager ansvar for dig.

Venner

Venner er noget andet end legekammerater. Det er vigtigt at have gode venskaber, hvor du kan være dig selv. Hvor du ikke behøver at være bange for at dumme dig, og hvor der er en, du kan snakke med om alt muligt. Du kan godt have forskellige venskaber. Nogle er dybere end andre, og det er i orden. Du kan ikke være lige meget venner med alle.

Du har grænser

Det er helt OK at sætte grænser. Du må gerne sige nej. Du behøver ikke at fortælle alt til alle, heller ikke din til bedste ven eller dine forældre. Du bestemmer selv, hvem du lukker ind i dit liv – og hvor meget!

Annoncer