• Gruppepres

    Gruppepres er, når man føler sig presset af kammerater til at gøre noget, man ikke har lyst til. Med andre ord: Overskride sine egne grænser på grund af andres pres eller forventninger.

    Man kan fx være i en gruppe og opleve, at man er den eneste, der ikke har prøvet at være i seng med en pige. De andre driller og håner måske én lidt og kommer med opfordringer. Så kan man føle sig presset af de andre til at have sit første samleje – ikke fordi man har lyst, men fordi man ikke vil føle sig udenfor.

    Det er aldrig godt at gøre noget bestemt på grund af et gruppepres. Det er vigtigt at turde sige fra, både som den, der bliver presset, men også hvis man oplever sig som én i den gruppe, der presser andre.


  • Svar om Gruppepres

    Annoncer