Du kan blive afhængig af hash

Hash stammer fra cannabisplanten, hvor marihuana og skunk også kommer fra. Cannabis er fællesbetegnelsen for de tre stoffer.

Cannabis er blevet brugt som rusmiddel i Europa siden 1960’erne, og det bliver indtaget for at blive “skæv” eller “stenet”. Cannabis indtages oftest ved rygning, men kan også spises. Ved rygning opnås den maksimale ruseffekt i løbet af få minutter, mens den ved spisning opnås efter 1-2 timer. Forskellen i rusen handler om, hvordan kroppen optager stoffet. Varigheden af rusen ved rygning er ca. fire timer.

I Danmark indførte man i 2007 en såkaldt nultolerance1 over for enhver besiddelse af cannabis, som straffes med mindst en bøde.

Cannabis har været et kendt rusmiddel i mange hundrede år, men først de seneste omkring 50 år er det for alvor blevet udbredt i Danmark.

Unge har det højeste forbrug af cannabis. En undersøgelse fra 2014 viste, at 44 % af de 16-24-årige har prøvet at indtage cannabis på et eller andet tidspunkt i deres liv. Mindst 10 % af de 16-24-årige havde brugt cannabis inden for den seneste måned. Det tal steg fra år 2010, hvor 7,1 % havde brugt cannabis inden for den seneste måned.

Hvordan opstår afhængighed?

For at være afhængig skal man opleve mindst tre af følgende ting:

 • Stærk trang til stoffet
 • Tab af kontrol over forbruget (fx manglende evne til at stoppe eller skære ned på forbruget)
 • Fortsat brug, selvom man kender til risikoen for eller allerede har psykiske, fysiske eller sociale problemer
 • Toleransudvikling (man har brug for en større og større mængde for at få den samme virkning)
 • Fysiske eller psykiske abstinenssymptomer
 • Tab af tidligere interesser på grund af brug af stoffet

Et dagligt forbrug af cannabis i ca. to uger er nok til, at man kan opleve abstinenser, når man stopper med at bruge cannabis. Abstinenser opstår i løbet af 24 timer, når man ikke tager cannabis. De er tydeligst de første 10 døgn, men kan blive ved i op til en måned, måske længere.

Abstinenser kan være søvnproblemer, irritation, ændring af appetit, rastløshed, stemningssvingninger, hovedpine, rystelser, svedeture og influenzalignende symptomer.

En amerikansk undersøgelse fra 2011 med 7.389 personer viste, at 8,9 % af dem, der nogensinde havde anvendt cannabis, blev afhængige. Unge, der begynder at ryge hash, inden de er 15 år, har en højere risiko for at blive afhængige end dem, der begynder senere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er mistrivsel, stressende livsbegivenheder, psykiske lidelser, belastet opvækst, kort eller ingen uddannelse, arbejdsløshed, høj tilgængelighed og en lav pris på cannabis alt sammen noget, der kan øge risikoen for at få et forbrug af cannabis.

Negative konsekvenser ved at bruge cannabis

Kognitive konsekvenser (hvad der sker i hjernen):

 • Nedsætter planlægnings- og indlæringsevnen samt hukommelsen.
  Det sker ikke kun under rusen og i timerne efter indtag. Men unge, der begynder at bruge cannabis i teenageårene, har risiko for, at de tager varigt skade, selvom de stopper med at bruge cannabis/ryge hash.

Psykiske konsekvenser (hvad der sker i følelserne):

 • Mangel på interesse, energi og motivation
 • Koncentrationsbesvær
 • Kan føre til psykose, som er en meget alvorlig psykisk lidelse

Fysiske konsekvenser (hvad der sker i kroppen):

 • Kan give problemer med luftvejene
 • Kan muligvis øge risikoen for lungekræft
 • Kan reducere mænds sædkvalitet

Sociale konsekvenser (hvad der sker i forhold til andre) ses oftest ved personer, som indtager cannabis mindst ti dage om måneden:

 • Forøget fravær fra skole/arbejde. Det medfører besvær med at fastholde og fuldføre et arbejde eller en uddannelse
 • Konflikter med socialt netværk – både familie og venner
 • Mangel på evne til at overholde aftaler og forpligtelser

Mange af dem, der har indtaget hash over længere tid, oplever også, at den positive rus med godt humør og afslappelse, som man havde i starten, bliver afløst af en rus, som er præget af angst og panik.

Hvordan kommer jeg ud af et misbrug?

Undersøgelser viser, at der skal sættes ind på fire områder, hvis man ønsker at komme ud af sit misbrug:

 1. Begrænse tilgængeligheden af stoffer
 2. Få undervisning i, hvad stoffer gør ved kroppen
 3. Korte rådgivende samtaler
 4. Uddanne forældre (viden om sundhed, trivsel, rollemodeller og lign.)

Hvis du oplever at have et problem med dit forbrug af hash, findes der misbrugscentre i forskellige kommuner. De vil rigtig gerne hjælpe dig. Du kan få anonym rådgivning i flere kommuner, hvis du ønsker det. Søg på kommunens hjemmeside for yderligere information.

Der findes også flere hjemmesider om misbrug, hvor det er muligt at ringe anonymt og få vejledning, svar på spørgsmål eller hjælp. Se fx den her: https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/hashmisbrug/

Pårørende til en misbruger

Det er svært at være familie eller ven til en misbruger. Vrede, frustration, fortvivlelse og afmagt er typiske reaktioner hos pårørende. De pårørende har også ofte brug for hjælp til at gribe situationen an på den bedste måde.

Som pårørende er man altid velkommen til at kontakte misbrugscentrerne rundt omkring i landet. Flere misbrugscentre har pårørendegrupper, hvor man mødes med andre pårørende og taler om det, der er svært. Det er også muligt at ringe til misbrugscentrene og spørge om råd og vejledning, hvis man kender én, der har et misbrug.

Det er vigtigt at huske på, at det ikke er dig som pårørende, der kan få misbrugeren til at holde op med at indtage cannabis. Men du kan være med til at motivere misbrugeren til at komme i behandling.

Kilde: Cannabis og sundhed fra Vidensråd for forebyggelse.


Noter:

1 Dvs. det er ulovligt at have cannabis på sig - også selvom det er til eget brug.

Annoncer