• Kønsorganer

    Kønsorganer er en samlet betegnelse for de organer, der er forskellige for piger og drenge. De organer gør mennesker i stand til at lave børn.

    Man deler kønsorganerne i ydre kønsorganer, som er synlige, og indre kønsorganer, som er skjult i kroppen.


  • Svar om Kønsorganer

    Annoncer