• Samtykkelov

    I januar 2021 trådte en lov i kraft, som populært kaldes “samtykkeloven”. Helt kort lyder loven sådan: For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der har samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Læs mere i Danske love. At samtykke i noget betyder, at man giver udtryk for at være enig. I forbindelse med samleje kan det komme til udtryk gennem fx gengældte kys, berøringer og nydende lyde.

    Loven betyder, at du skal sikre dig, at din partner også gerne vil have samleje med dig, før I går videre. Det betyder også, at I begge har lov til og skal have mulighed for at sige fra undervejs.

    Hvis du er i tvivl, om den andens eller dine egne grænser er ved at blive overskredet, så du eller den anden måske er på vej til at overtræde samtykkeloven, skal du stoppe op og mærke efter og sikre dig, at det er ok at fortsætte.

    Selvom loven kun konkret nævner samleje, kan du også blive udsat for (eller selv begå) overgreb på andre måder. Hvis du er i tvivl, om du har været udsat for overgreb, er det altid en god idé at tale med en voksen, du har tillid til, om det. For det er for tungt at bære på helt alene.


  • Annoncer