Usikker på seksualitet og drifter - hvordan håndtere det?

Vis spørgsmål

Kære AdamogEva

Først og fremmest tak for denne side, der lige nu hjælper mig meget med at komme igennem min seksuelle usikkerhed. Jeg er en 18-årig dreng, der har været seksuelt aktiv med det modsatte køn, siden jeg har været 16 år.

På det sidste har jeg oplevet en seksuel blokering og har mistet lysten til sex med kvinder. Jeg bliver meget fascineret af mit eget køn på flere måder. Jeg finder dog ikke det seksuelle samleje mellem mænd særlig tiltrækkende, faktisk stik modsat, men alligevel kan jeg nogle gange føle et begær for andre fyre i min dagligdag, hvilket jeg føler tager udspring i en frygt/usikkerhed omkring min seksualitet.

Mit spørgsmål er derfor: Hvordan jeg skal håndtere, hvad jeg tror er forkert tolkede signaler fra mig selv, rettet mod det samme køn i min hverdag og den usikkerhed, der opstår deraf? Samtidig med, at jeg kan få løst mit problem omkring min manglende seksuelle lyst/funktionalitet i hverdagen ift. det kvindelige køn?

A, 18 år

(forkortet af red)

SVAR:

Kære A

Tak for dit spørgsmål til Adamogeva. Jeg glæder mig rigtig meget over, at du tager aktion på din situation. Jeg kan af din mail se, at det er nogle alvorlige ting, du kæmper med, og jeg skal forsøge at give dig et svar her på mail. Dit spørgsmål og din situation er dog af en sådan karakter, at det egentlig kræver en samtale, hvor jeg kunne lytte mig nærmere ind til din situation.

Jeg forstår din smerte

Jeg har stor forståelse for den smerte og frustration, som du oplever. Det kan være en voldsom belastning, at opleve at seksualiteten pludselig bliver udsat for en ændring/forandring. Seksualiteten og vores seksuelle rettethed betyder meget for vores identitet og selvforståelse. Og derfor kan det opleves, som om hele fundamentet under os bliver revet væk, når vi oplever en forandring i seksualiteten.

Deprimeret?

Din beskrivelse af din nuværende tilstand giver mig nogle antagelser om, at du måske er deprimeret. Du skriver om søvnforstyrrelser, appetitforstyrrelser, selvusikkerhed, social tilbagetrækning og nedsat lyst og glæde ved ting. Disse problemfelter/symptomer peger i retning af depression. Det er dog ikke muligt for mig at afklare ud fra din mail, hvorvidt du ER deprimeret. MEN det helt afgørende er, at jeg ikke kan afklare, om din nuværende tilstand var gældende, FØR du begyndte at få problemer med seksualiteten. Hvis du har haft de beskrevne symptomer, før du oplevede ændring i sexlysten, så kan det være en forklaring på din ændring i seksualiteten. Altså at ændringen er en følgevirkning af en begyndende depression.

Så en af mulige forklaringer på det problem, du beskriver, er altså en uopdaget depression.

Når sexlysten pludselig forandres

De symptomer, som du oplever lige nu med søvnproblemer, appetitforstyrrelser, selvusikkerhed, osv. kan modsat være en belastningsreaktion, dvs en krisereaktion som følge af oplevelsen af, at sexlysten pludselig er forandret. Og som sagt er det ikke muligt for mig at afklare, hvad der kommer først.

Sexlysten er påvirket af en lang række faktorer. Fx kan stress få sexlysten til at forsvinde eller som nævnt ovenfor, kan depression også få sexlysten til at forsvinde. Og når sexlysten ændres, så kan det gøre os usikre og det kan betyde, at vi bliver bange. Jo mere bange vi bliver, jo mere kan sexlysten forsvinde.

MEN overordnet er det sådan, at sexlysten og den seksuelle orientering (dvs om vi er seksuelt tiltrukket af det modsatte køn eller eget køn) kan foretage udsving og forandringer. Den seksuelle orientering er påvirket af en række faktorer, fx kønsidentiteten. Det betyder, at hvorvidt vi tiltrækkes af det modsatte køn eller eget køn er under indflydelse af, om vi oplever os trygge i os selv, som det køn vi er. Hvis kønsidentiteten af en eller flere grunde bliver usikker, så kan det medføre, at sexlysten påvirkes og det kan ligeledes betyde, at der kommer usikkerhed i den seksuelle rettethed. Dvs at hvor du før oplevede tiltrækning til det modsatte køn, så kan det altså ændres til at mærke tiltrækningskræfter til eget køn.

Faktisk er det naturligt, at der gennem puberteten, dvs fra 12-årsalderen til omkring 20-årsalderen, kan være kønsidentitetsusikkerhed. Desuden kan der være både homoseksuelle og heteroseksuelle følelser. Læs mere om det i vores artikler:
Hvad nu, hvis jeg ikke passer til mit køn?
Hvad er homoseksualitet?
Homoseksuel eller bare anderledes?

Søg hjælp

Jeg vil opfordre dig til at søge professionel hjælp. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at du får en nærmere afklaring af, hvad din situation handler om. Det er vigtigt, at du finder en psykolog eller terapeut, som er i stand til at yde et ordentligt undersøgelsesarbejde og ikke bare hurtigt giver en ”diagnose”. Det er vigtigt, at du finder en behandler, som du har tillid til og som kan hjælpe dig med dette område.

Giv dig god tid

Jeg tænker, at du har været seksuel aktiv i en meget tidlig alder. Det kan betyde, at din seksualitet og din seksuelle rettethed stadig har været under udvikling, da du startede med at have sex. Det kan betyde, at hvis der sker nogle ændringer i den seksuelle lyst og rettethed, så får det store følelsesmæssige konsekvenser, fx med usikkerhed og angst. Og dette kan så virke tilbage på de seksuelle følelser.

Jeg vil derfor råde dig til at give dig selv rigtig god tid. Du er stadig meget ung, og du har livet foran dig. Sæt god tid af til at blive afklaret med dig selv, med din egen identitet, med din egen kønsidentitet og med din seksualitet. Brug masser af tid på at være i relationer og på at mærke dig selv.

Seksualiteten er en dyb, dyb del af os som mennesker, og der er brug for rigtig megen tryghed, for at den kan udfolde sig optimalt. Derfor er der også brug for megen tid til at udvikle den relation, hvori seksualiteten skal have lov at udfolde sig.

Derfor vil det at give dig god tid kunne være med til at skabe den nødvendige ro omkring dig, så seksualiteten kan finde nogle trygge rammer. Hvis du får professionel hjælp og samtidig skaber plads og tid til, at din seksualitet kan udvikle sig, så tror jeg, du giver dig selv de bedste betingelser for fremtiden.

Du ønskes alt godt fremover.

Med venlig hilsen
Ole Rabjerg

Annoncer