At flytte sammen

Drømmene og glæden ved at flytte sammen: Bare os to for altid!
“Allerede i Ikea begyndte skænderierne! Alt det, jeg havde længtes efter, virker pludselig til at forsvinde næsten inden, det er begyndt … Hvordan skal vi kunne leve sammen, når vi ikke engang kan blive enige om farven på gardinerne?”

Første fælles opgave er ofte at få indrettet et nyt hjem, som vi begge kan føle os hjemme i. De drømme og forestillinger, vi hver især har gjort os, er sjældent de samme. Pigen drømmer måske om en retrostue med puder og stearinlys ud over hele gulvet, og manden har måske en drøm om, at hans anlæg og hjemmebio skal dominere for vildt – eller omvendt!

Konflikterne opstår

Allerede her er forventningerne svære at forene. Faktisk kan det virke umuligt, og der sker ofte det, at den ene part giver sig. Konsekvensen bliver, at den der har givet sig, føler sig trådt på, fordi de drømme, han eller hun har, ikke bliver udtrykt eller taget alvorligt. Måske synes du, at denne konflikt er en bagatel. Men faktisk handler den om et af de helt centrale elementer i et godt parforhold, nemlig respekt.

Forelsket

Når vi mødes og bliver forelskede, er alt perfekt. Jeg blev jo forelsket i min kæreste, fordi jeg føler, at jeg lever fuldt ud, når jeg er sammen med ham. Han opfylder alle mine behov, næsten før jeg selv kender dem. Jeg føler mig som et helt menneske, når jeg er sammen med ham. Men på et tidspunkt begynder forelskelsen at aftage. Nu kan vi se hinanden mere og mere som dem, vi virkelig er med vores styrker og svagheder. Måske bliver man skuffet over noget, som man opdager hos sin kæreste. Samtidig kan den manglende respekt snige sig ind.

Forskellighed

De forskelligheder, vi har, skaber konflikter mellem os. Det er ikke unormalt – sådan skal det være. To selvstændige, sunde mennesker vil få konflikter, når de skal leve sammen. Det er en naturlig og god reaktion at sætte grænser for sig selv og sine meninger. Det er også naturligt, at konflikter gør ondt! Men I kan gøre en forskel ved, hvordan I reagerer på disse konflikter. Lyt til hinanden og hør, hvilken baggrund I hver især har for jeres meninger. Respekter, at din kæreste kan have helt anderledes værdier og holdninger, end du selv har. Accepter også, at det ikke er din opgave at ændre den anden. Din opgave er at blive så storsindet, at du kan rumme forskelligheder uden at miste dine egne værdier. Når vi lærer at respektere hinandens forskelligheder, baner vi vej for, at forelskelsen kan blive til kærlighed.

Lyt og snak med hinanden

Tilbage til retrostuen og hjemmebioen: I skal begge to bo i denne stue! I skal begge to kunne føle jer hjemme. Hvordan kan jeres drømme forenes, så I begge føler, I har lov til at sætte præg på jeres hjem? Prøv at se forskellighed som en mulighed for at lære nyt om hinanden. Lav en brainstorm, hvor alle ideer kommer frem, både de skøre og de praktiske. Bagefter sorterer og prioriterer I sammen og bruger tid på at lytte til baggrunden for de drømme, I sidder med. Det er et lille værktøj, som I kan bruge i mange, mange situationer i jeres fælles liv.

Konflikter kan give dig et rigere liv

Parforholdet er det sted, hvor vi oftest støder ind i konflikter, fordi vi skal leve så tæt sammen. Helt naturligt prøver vi at undgå de ting, som vi umiddelbart synes er svære, og derfor ønsker mange af os at undgå konflikter. Men egentlig er det uenigheder, vi lærer allermest af! Det er her, vi virkelig finder ud af, hvem vi er, og hvad vi står for, og hvad det er, der betyder noget for os. Så det er også her, vi kan udvikle os allermest. Det siges, at “kanterne slibes af” i et parforhold, og det er godt, for så bliver vi nemmere at omgås. Men det er vigtigt, at vi skaber et godt miljø mellem os, som er præget af tillid og åbenhed, og hvor der er plads til, at vi er forskellige. Ellers lærer vi ingenting; så går vi bare i forsvarsposition, og konflikterne ender med at skabe større afstand i stedet for at bringe os tættere sammen.

Al begyndelse er svær!

Giv jer god tid til at vænne jer til livet sammen. Det kan tage lang tid og kræve tålmodighed af jer begge. Lyt til det, der er svært, og øv dig i at sætte ord på alle dine tanker, følelser og behov. Vær fortrolige med hinanden. Lær af hinanden og vær ikke bange for at begå fejl, ændre mening, sige undskyld og tilgive. Bliv hinandens bedste venner, så vil jeres forhold ikke være til at vælte.

Brug evt. den gratis app YouTwo til at udtrykke kærlighed til din kæreste/ægtefælle.

Annoncer