Problemer i kæresteforholdet

Vis spørgsmål

Hej

Det forholder sig sådan at jeg har en kæreste, som jeg fandt sammen med på efterskole. Efter vi er stoppet på efterskole, er vi kommet til at bo et godt stykke fra hinanden, hvilket gør at vi kun ses hver anden uge.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi hører sammen, og at Gud har skabt os for hinanden. Der er sket mange ting, som har ført os tættere sammen, og dette er vi enige om er et tegn på, at næsten uanset hvad så skal vi forblive sammen.

Vi har haft en del udfordringer igennem tiden: Efterskolen var svær da vi begge gerne ville bruge tid med vennerne men samtidig være sammen med hinanden. Vi har også haft udfordringer med jalousi, grænser omkring det fysiske, forventinger og mere. 

Men det vi egentlig gerne vil have råd og vejledning til er 2 ting:

1. Vi står lige nu i sådan en situation, at vi ikke længere har den samme glæde ved at være sammen, og at vi ikke helt kan slappe af i hinandens selskab. Vi tror, at det måske kommer sig af, at vi i gennem tiden har villet gøre det så godt for hinanden, at vi ikke helt er os selv i det længere. F.eks. tør jeg ikke at lave lige så meget sjov længere, for hvad nu hvis hun bliver såret. Jeg tør heller ikke behandle hende fysisk på samme måde, for hvad nu hvis jeg rører et sted hun ikke kan lide (det skal lige siges at hun har svært ved at stole på, at andre vil hende godt pga. hendes barndom).

2. Så er der også alt det med grænser og forventning, når det kommer til det fysiske. Hvor er det okay at røre når vi ønsker at vente med sex? Hvad kan man forvente at få lov til, og kan man forvente at den anden gør ved en, hvad man har lyst til?

Jeg håber at I kan give os nogle råd og vejledning til at komme videre og gøre det godt igen for os!

Inden I foreslår det selv, så er det ikke fordi vi ikke snakker om tingene, for det gør vi. Det er faktisk noget af det, vi bruger allermest af den tid vi har sammen på. Det og så at bede til Gud sammen.

Jeg håber, at I forstår lidt af vores komplekse situation ...

Tak på forhånd! 

M, 17 år

(forkortet af redaktionen)

SVAR:

Kære M

Mange tak for din henvendelse og dine spørgsmål.

Allerførst vil jeg gerne sige, at hvor er det dejligt, du og I sådan ønsker at passe på hinanden. Og hvor er det også godt at høre, at I både bruger en masse tid på at tale sammen og bede sammen. Det er de allerbedste forudsætninger for et sundt og godt forhold.

Vores forhold er ikke længere det samme

Det er svært, når man ikke kan slappe af og være sig selv i hinandens selskab, og uanset hvad grunden er, fx at man er bange for at såre hinanden, så fører det ofte til, at man ikke har den samme glæde ved at være sammen. Både for den, der ikke kan være sig selv, men også for den, man ikke kan være sig selv overfor, fordi forholdet bliver uligevægtigt.

Det kan også føre til, at man ikke får opfyldt sine behov, at man ikke føler sig god nok, eller at man til sidst ikke ved, hvem man selv er, eller hvem man faktisk er kæreste med. Og det bliver hårdt og rigtig svært at leve sådan et liv.

Det er svært for hende at stole på, at jeg vil hende det godt

Du skriver, at din kæreste har vanskeligt ved at stole på, at andre vil hende godt pga. ting, hun har oplevet, og det kan gøre dig bange for, om du kan komme til at gøre noget, hun ikke kan lide eller føler sig stødt af. Netop dette tænker jeg er vigtigt: Dit udgangspunkt er netop, at du IKKE ønsker at gøre det, og det er du meget bevidst om. Det er en rigtig god start.

Måske kan I tale om, om der er nogle konkrete ting, hun ikke kan lide eller føler sig stødt ved, og så måske finde ud af, hvorfor det er vanskeligt for hende. Du kan så fortælle tilbage, hvorfor du gør det, og hvad det betyder for dig. På den måde lærer I hinanden endnu bedre at kende, og I får en fælles forståelse for de ting, der er vanskelige.

Omvendt kan der også være berøringer eller kommentarer, der simpelthen er for grænseoverskridende eller ubehagelige for den ene i forholdet. Måske for altid, måske som det ser ud lige nu. Og så kan man øve sig i at finde en anden måde at sige/vise det, som man gerne ville sige med det man nu gjorde.

Hvor går grænsen?

Og når man som jer er glade for hinanden, så er det også naturligt, at der opstår tanker og længsler i forhold til at mærke hinanden på en mere fysisk måde. Du spørger ind til, hvor grænserne for det fysiske går, når man som jer ønsker at vente med sex osv., til I er gift, og hvad man kan forvente at få lov til både at give og modtage.

Allerførst: Hvor er det dejligt, at I også ønsker at passe på jer selv og hinanden på denne måde. Det kan jeg kun bakke jer op i. Lad os starte med første del: Hvor går grænserne? Hvad må man egentlig? Det er spørgsmål, jeg ofte får, når jeg er ude at tale med unge mennesker som jer. Der er allerede skrevet nogle rigtig gode artikler og svar omkring, hvad Bibelen siger om disse det. Jeg vil derfor opfordre dig (måske også din kæreste) til at klikke på de her links:

Enige om at vente med sex. Har I ideer til hvad der kan hjælpe os? 
Jo tættere, jo bedre – med omtanke
IMU: Hvor går grænsen?
Hvornår er sex sex – ifølge Bibelen?
Sex i Bibelen – på den gode måde
Værd at vente på

Jeg vil også opfordre jer til at mærke, kende og tale om jeres grænser. Og respekter dem. Det er altid meget lettere at gå over grænsen og derefter flytte den, end det er at træde et skidt tilbage og rykke grænsen med. Og pas på hinanden. Man kan komme til at såre hinanden så meget. Jeg har endnu ikke mødt nogen, der har fortrudt, at de ventede med at have sex, men jeg har mødt flere, der er kede af, at de ikke ventede.

Kærlighedens 5 sprog

Jeg ved ikke, om I har hørt om Kærlighedens 5 sprog? Det er en bog af Gary Chapman, der handler om forskellige måder, hvorpå vi bedst modtager/forstår og viser kærlighed til hinanden. Der er altså forskellige måder, hvorpå vi kan vise fx vores kæreste kærlighed og omsorg, og der er måder, hvorpå de bedst oplever vores kærlighed.

Det tænker jeg kan være vigtigt for dig at vide særligt af to grunde: For det første kan det bruges til at finde ud af, hvornår din kæreste oplever sig mest elsket, og på den måde kan du i højere grad benytte det kærlighedssprog og derved støtte hende i at styrke sin tillid til, at du vil hende det allerbedste. For det andet tænker jeg, at det giver jer endnu flere muligheder for at være glade sammen og vise hinanden kærlighed uden at have sex sammen.

Hvad kan jeg forvente at få lov til?

Jeg tror ikke, alle kan forvente at ”få lov” til det samme. Det kommer meget an på, hvor både ens egne men også i høj grad ens kærestes grænser går, og hvad man bestemmer sig for er okay for ikke at komme til at gå for langt eller såre hinanden. Når det er sagt, så er det også en vigtig del af et kæresteforhold at være intime og kærlige sammen på måder, som man ikke er sammen med andre. Disse måder vil udvikle sig med tiden, og denne udvikling hænger både sammen med alder, eventuelle tidligere erfaringer, tryghed i forholdet og tryghed i forhold til egne grænser. Forholdet og hermed også de ting man kan og har lyst til at gøre og sige til hinanden udvikler sig hele tiden. Det foregår ikke nødvendigvis i samme tempo, og også her må vi have respekt for hinanden og passe på hinanden.

Jeg synes også, det er vigtigt at huske, at det i et forhold er endnu vigtigere at opfylde den andens ønsker og behov, end det er at få egne ønsker og behov opfyldt. Når den anden fyldes op og oplever at blive set og elsket, der bliver også mere overskud og lyst til at give tilbage.

Hvad kan jeg forvente at modtage?

Jeg tror ikke nødvendigvis, at man kan forvente, at den anden gør ved én, hvad man gerne vil have. Giv udtryk for, hvis der er noget, din kæreste siger eller gør, som du synes er rart, og opfordre din kæreste til at gøre det samme. På samme måde kan det også være meget gavnligt at sætte ord på, hvis der er noget, man ikke bryder sig om. På den måde lærer man hinanden bedre at kende, og man får bedre mulighed for at give og sige det til hinanden, som den anden gerne vil have. Jeg tror helt sikkert også, I vil opleve, at det at sige/give sin kæreste det, som denne sætter pris på, og oplevelsen af den glæde, man derved giver den anden, vil gøre, at man får lyst til at sige/gøre mere af det. Det er både ift. de intime ting men også på alle andre områder.

Så som udgangspunkt vil jeg sige, at nej, man kan ikke forvente, at den anden gør det, man har lyst til, men man kan have en klar forventning om, at den anden ønsker at gøre det så rart og godt for en som muligt.

Jeg vil til slut gerne anbefale jer at læse artiklen 10 gode grunde til at vente med sex. Disse grunde kan uddybe og tilføje til det, jeg har skrevet.  

Jeg ønsker jer alt det bedste og Guds rige velsignelse over jeres forhold og udviklingen af det.

Mange kærlige hilsner
Dorthe Mørch Mikkelsen

Annoncer