• Roller

    Roller er måder, mennesker opfører sig på i samvær med hinanden.

    Et menneske kan tage en rolle på sig, udvikle en rolle eller få den tildelt af andre. Fx kan “Klovnen i klassen” være en rolle, man har valgt, fordi der er noget fagligt, man ikke kan. Efterhånden forventer andre, man har den rolle også i andre sammenhænge.

    I både familien, venskaber og parforhold kan man have roller, det er godt at blive bevidst om, få talt om og måske ændret på.

    Kønsroller er opfattelsen af, hvordan mænd og kvinder bør opføre sig i et bestemt land eller kultur.


  • Annoncer