De gode samtaler med børn om sex

De gode samtaler med børn om sex skal tilpasses barnets udvikling. Det er ikke nok med én samtale om sex. Dit barn har brug for løbende vejledning i, hvordan det kan forholde sig til sex og seksualitet.

Mere end én samtale

De gode samtaler med børn om sex begynder allerede, når dit barn så småt opdager sin egen seksualitet – at der er forskel på drenge og piger. Det er altså ikke nok med en enkelt samtale om blomsterne og bierne, når barnet er teenager. Dit barn har brug for løbende vejledning i, hvordan det kan forholde sig til sin egen seksualitet. Dit barn har brug for støtte til at finde ud af, hvordan det skal møde seksuelle temaer, som det støder på i sin hverdag. Selvom du måske endnu ikke har fået talt med dit barn om sex og seksualitet, er det ikke for sent. Dit barn bliver ved med at have brug for de gode samtaler med dig om det emne.

Indholdet i samtalerne

Indholdet i samtalerne om sex skal være forskelligt alt efter dit barns alder og modenhed. Det kan være svært at finde ud af, hvad dit barn kan forholde sig til; derfor skal du være opmærksom på barnets reaktioner undervejs i samtalen. Det er en god idé at øve dig i at bruge de anledninger, som barnet indirekte eller direkte giver dig. Eller du kan prøve at være opmærksom på situationer, som giver anledning til en samtale. Måske kommer I til at tale om nogle, der er begyndt at komme sammen, og det kan blive til en samtale om, hvad der er godt at lægge vægt på, når man skal finde en kæreste. Måske hører I om nogle, der har været udsat for seksuelle overgreb. Det kan give anledning til at høre, om dit barn har haft dårlige oplevelser med det seksuelle, som har skræmt det. Eller du kan fortælle om, hvor stor skade det kan gøre, hvis ens grænser bliver overskredet. Det kan også være situationer, der kommer frem fra venner, film eller nyhederne, som indeholder nogle seksuelle temaer, der giver anledning til en samtale.

Dit barns reaktioner viser, om han/hun forstår det, I taler om. Hvis dit barn ser ud til at være uforstående eller forskrækket over indholdet i samtalen, kan det være, fordi det er for tidligt at tale om det emne. Det kan også være, at dit barn reagerer mod, at det bliver for personligt og privat – og altså ikke ønsker det emne taget op på den måde. Du kan bedst mærke, hvornår der er en positiv kontakt, og hvornår samtalen i stedet skaber afstand eller modstand. Og du har ansvar for at respektere barnets reaktioner og ikke overskride dets grænser.

Forskellige seksuelle temaer

Du skal vurdere, hvad dit barn har brug for vejledning i. Her er nogle temaer, som I kan tage op:

  • Hvordan er et kæresteforhold, hvor begge har respekt for hinandens grænser?
  • Vejledning i at kunne sige fra og sætte grænser i forhold til sex
  • Oplysning om forskellige former for prævention
  • Hvordan kan onani bruges på en sund måde, uden det fører til afhængighed og ensomhed?
  • Vejledning i, at der er forskellige oplevelser af seksualiteten i forhold til, om man er pige eller dreng – mand eller kvinde
  • En snak om pornoens forvrængede billede af sex

Hvis du er i tvivl om dine egne holdninger og svar på disse spørgsmål, kan du finde inspiration og udfordringer i nogle af artiklerne på AdamogEva.dk.

Tilpas samtalerne til dit barns udvikling

Jeg kan ikke sige, hvornår du kan tale med dit barn om de forskellige seksuelle temaer, da børn er forskellige. Det vigtigste er, at du tilpasser dine samtaler til dit barns udvikling, da dit barn tager imod på forskellige niveauer i forhold til sin udvikling.

Forskellige familier

Det er individuelt, hvordan samtaler om sex foregår. Familier er forskellige. Derfor skal du finde din egen måde at tale med dit barn om sex. I nogle familier er det en hjælp at låne bøger på biblioteket, så der tages udgangspunkt i bøgerne og deres billeder. I én type familie bliver der brugt mange ord; I kan være vant til at tale om mange typer emner, følelser, tanker og holdninger. Her vil det måske være naturligt at tale åbent og direkte om sex og seksualitet. I en anden familie er samværet ikke præget så meget af ord, så derfor bliver samtalerne om sex måske til små hentydninger eller indirekte spørgsmål, som er passende for barnet i den familie. Det vigtigste er, at dit barn har oplevelsen af, at du er til stede, når dit barn har brug for vejledning og støtte i spørgsmål om sex.

Blufærdighed hos forældre og børn

Mange forældre er blufærdige i forhold til sex. Din egen måde at forholde dig til din seksualitet påvirker, hvordan du taler med dit barn om sex. Det kan nogle gange være lettere at opfinde andre personer, som du kan fortælle om i stedet for at tale om dig selv og dit parforhold. Når du taler om andre end dig selv, kan du lettere distancere dig, så emnet ikke kommer så tæt på. Mange børn er blufærdige om sex og seksualitet. Det er vigtigt, du respekterer og imødekommer dit barn, hvis det er blufærdigt. Samtidig vil jeg udfordre dig til faktisk at tale med dit barn om sex. Jeg tror, det kan betyde meget for dit barn, hvis det mærker, at der i hjemmet er plads til gode samtaler også om det emne.

Hvis du vil læse mere, vil jeg anbefale hæftet Hvordan tale med børn og unge om sex? skrevet af Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut 2015.

Annoncer