Hvad siger Biblen hvis man er skilt og finder sammen igen?

Vis spørgsmål

Hvad siger Biblen, til hvis man bliver skilt og måske finder sammen igen, skal man så giftes igen, før man må begynde at leve sammen igen?

R, 43 år

 

SVAR:

Kære R

Det er altid dejligt at være vidner til, at to finder sammen igen. Tillykke til dig, hvis det er dig, spørgsmålet drejer sig om.

Der er ikke mange steder i Bibelen, der direkte omtaler den situation. Det nærmeste, jeg lige kan komme i tanker om, er at Paulus i 1. Korinterbrev kapitel 7 skriver om skilsmisse og ægteskab bl.a.: "De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru." (vers 10-11)

Her forudsætter Paulus altså, at det kan ske, men han skriver ikke noget om, hvordan det derefter skal foregå.

Paulus skriver ikke, at hun kan ”forlige sig” med sin eksmand men med sin mand – altså er det nærmest som om, han fortsat ser ægteskabet intakt, selvom der har været tale om en skilsmisse.

Det kan selvfølgelig tale for, at de to tidligere ægtefæller uden videre kan genoptage samlivet uden dermed at forsynde sig mod f.eks. det sjette bud. De bryder ikke et ægteskab ved at genoptage samlivet (jeg går ud fra, at de to ikke er i et nyt ægteskab). Det naturlige vil dog efter mit skøn være at de to markerer, at de har fundet sammen igen, ved at blive gift. Dermed understreger de i juridisk forstand, at den skilsmisse de tidligere har accepteret, den er nu annulleret.

Jeg vil derfor anbefale parret at gå på rådhuset og blive gift borgerligt, så det juridiske er helt på plads. Derimod finder jeg det unaturligt at holde bryllup i kirken – for de har jo netop engang overfor Gud og mennesker erklæret deres vilje til troskab og kærlighed.

Ønsker parret at markere deres genoptagne samliv også overfor menigheden, kan der holdes en forbønsgudstjeneste eller en kirkelig velsignelseshandling.

Hvis parret er i tvivl, om de ønsker at blive gift igen, kan det være en god ide at spørge sig selv om, hvad tvivlen bygger på. Skyldes det dybest set, at de er i tvivl om, at de kan være sammen igen. Hvis det er tilfældet, synes jeg, de skal overveje, om det er godt for deres samliv og kærlighed, at leve med bevidstheden om, at man kun er ”på prøve”.

Jeg kender jo selvfølgelig intet til hverken, hvad der er gået forud for skilsmissen, eller hvad der er sket i tiden mellem skilsmissen og det genoptagne forhold. Jeg har tidligere skrevet lidt om det at genfinde tilliden i fornyet ægteskab her: Skilt og nu sammen igen - hvordan genvinder vi tilliden?

Jeg håber, dette kan være lidt til hjælp.

v.h. Bjarne Hougaard

Annoncer