Alkohol – så det rykker

Som ung møder du mange udfordringer – og alkohol er en helt særlig udfordring. Danmark er et af de lande i verden, hvor forbruget af alkohol blandt unge er allerhøjest. Det er nemt at få fat i alkohol af to grunde: Unge har råd til det, og mange forældre tager ikke stilling til deres børns alkoholforbrug.

Alkohol påvirker fysiske evner

Alkohol påvirker på både det fysiske plan og det følelsesmæssige plan. På det fysiske plan påvirker det kort fortalt fire vigtige stoffer i hjernen:

  1. Glutamat er et stof i hjernen, der er med til at styre vores hukommelsesprocesser. Alkohol påvirker glutamaten, så din evne til at huske bliver mindre. Du får simpelthen svært ved at samle dine tanker, ligesom du over lang tid vil have svært ved at samle erfaringer op, som du kan bruge fremover. 
  2. Dopamin er et andet signalstof1 i hjernen. Når dette stof påvirkes af alkohol, bliver man euforisk. Dvs. man bliver opstemt og glad. Vi ved alle, at når vi bliver opstemte og glade, får vi sværere ved at vurdere en risiko. Dvs. at man har meget sværere ved at vurdere reelle farer. Man kan fx finde på at gå tur på togskinnerne, fordi man ikke indser, hvor farligt det er. Man kan også komme til at være sammen med mennesker, som måske ikke vil én det godt, eller som måske vil udnytte én seksuelt eller på andre måder. 
  3. Endorfiner. Når dette stof påvirkes af alkohol, nedsætter det din smertetærskel. Du mærker fx ikke kulde på samme måde, som hvis du var ædru. Derfor er der faktisk mennesker, som under påvirkning af alkohol fryser ihjel uden at opdage, det er ved at ske.  
  4. Serotonin. Når dette stof påvirkes af alkohol, bliver man mere impulsiv. Det vil sige, man kommer til at gøre ting meget mere uovervejet. Man kan fx begå hærværk uden at tænke på konsekvenserne.

Det er meget individuelt, hvor hurtigt man bliver påvirket af alkohol. Jo mere man vejer, desto mere kan man drikke uden at mærke det. Men det er vigtigt at vide, at virkningen kommer senere. Alkoholen skal jo lige fordele sig ud i kroppen. Som du kan se, påvirkes vores evne til at bedømme situationer og bevare overblikket meget hurtigt. Dermed kommer vi til det følelsesmæssige.

Alkohol påvirker følelser og vigtige vurderingsevner

Når man er påvirket af alkohol, bliver man hurtigt ude af stand til at bevare overblikket og vurdere, hvad man begiver sig ud i. Det er en af grundene til, at alkoholgrænsen er 16 år. Normalt forventer vi, at man med alderen bliver bedre til at forudse, hvad det er, man begiver sig ud i.

Når man har drukket, overvurderer man sig selv. Man bliver mere modig, man ser ikke farer, og man bliver mindre genert. Det er selvfølgelig det, der også er skønt, når man er ung, usikker eller genert. MEN det er farligt, fordi man kan komme til at gøre dumme ting. Måske tør man at være sjov på andres bekostning. Måske tør man ødelægge ting, fordi det er sjovt. Måske tør man gå i seng med en fyr, fordi det virker spændende. Der er mange ting, man tør, som man måske ikke ville have gjort i ædru tilstand.

Nogle unge mister livet i dumdristige ulykker i weekenden, fordi de var fulde. For nylig læste jeg om nogle unge, der havde ridset og ødelagt butiksvinduer for mange hundredetusinde kroner. De blev opdaget og pålagt at betale for deres sjov. Bagefter kunne de ikke huske, hvorfor de havde gjort det – de vidste kun, at de havde været fulde.

Det vanskelige er, at jo mere man drikker, desto sværere bliver det at vurdere, og man mister fornemmelsen for, hvor meget mere man kan drikke. Derfor er det bedst på forhånd at tage en beslutning om, hvor meget man vil drikke – og måske lave en aftale med andre om det. Undersøgelser viser, at jo ældre man er, jo bedre bliver man til at vurdere, hvor meget man kan drikke.

Nyere undersøgelser viser, at hvis man tidligt lærer at drikke store mængder alkohol, kan hjernen tage skade. Hjernen er først helt færdigudviklet som ca. 20-årig. Derfor er det problematisk, at så mange unge drikker så meget, som de gør. Af den grund er det slet ikke lovligt i USA at købe eller være i besiddelse af alkohol, hvis du er under 21 år. Hvis man drikker meget og ofte, helt fra man er 13 år, så viser undersøgelser, at der er langt større mulighed for, at man udvikler afhængighed senere i livet.

Lovgivningens klare grænser

Hvis vi kigger på lovgivningen om alkohol i forhold til trafikken, møder vi nogle skarpe grænser. I trafikken må man stort set ikke drikke noget. Promillegrænsen er meget lav, og faktisk vil jeg sige, at man slet ikke skal drikke, når man skal køre bil eller knallert. Lovgivningen er så klar om promillegrænsen i trafikken, fordi alkohol virker sådan, at man mister evnen til at bedømme afstande; man mister evnen til at bevare sit overblik, og man mister evnen til at passe på. Det er tydeligt at måle, når det handler om reaktioner og konsekvenser i trafikken, men alkohol har samme effekt i alle forhold. Man bliver overmodig og ser ikke på farer med alvor. Med andre ord bliver man uegnet til at tage vare på sig selv og andre. (Det er et stort problem for de mange børn, hvis forældre ofte er påvirket af alkohol.)

Til en fest udsætter man dog ikke i første omgang andre for fare (som man gør i trafikken). Det er først i det øjeblik, man i fuldskab optræder voldeligt eller på anden måde nedgørende. Men man gennemskuer heller ikke konsekvensen af situationer, hvor man måske er med til at såre og ydmyge andre, så man ødelægger venskaber og skaber konflikter og problemer, som man slet ikke havde planlagt at gøre. At være påvirket af alkohol fører ofte med sig, at man havner i situationer, hvor man komplicerer ens forhold til venner, kærester, familie m.m. Desværre oplever mange også, at det er i fuldskab, de kommer på kant med loven.

Værd at overveje

For det første vil jeg opfordre til, at du følger Sundhedsstyrelsens vejledning om, at man ikke drikker alkohol, før man er 16 år.

Det er også værd at være opmærksom på, at jo mere man drikker, jo mere skal der til, for at man bliver fuld. Hvis man drikker jævnligt, vil kroppen simpelthen vænne sig til alkoholen, så man skal have mere og mere for at blive beruset. Alkohol i store eller varige mængder er særdeles skadeligt. Skadeligt for kroppen og skadeligt for ens omgivelser.

Dan dig en holdning til dit forbrug. Hvor ofte vil du drikke og hvor meget?

Overvej, om det ikke er sejt at have en holdning til alkohol, ligesom det er blevet ok at have en holdning til rygning. En åben og afklaret fornuftig holdning til alkohol er ikke bare at tage ansvar for dig selv, men også for andre.

Hvis du vil læse mere om virkning af alkohol, kan du enten google emnet eller tjekke dette link: Rusmidlernes biologi.


Noter:

1 Signalstof fx aminosyre, protein eller fedtstof, som overfører information mellem cellerne i en organisme

Annoncer