Hvordan er jeg en god ven med en transperson?

Vis spørgsmål

Jeg er chokeret. Jeg har lige fået besked om, at en af mine bekendte er sprunget ud som transvestit. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tackle det overfor vedkommende.

Kan I hjælpe mig? Er der noget i Bibelen, der kan give lys over det?

På forhånd tak.

Kvinde, 69 år

SVAR:

Kære kvinde

Tusind tak for dit spørgsmål! Alene det, at du skriver for at sparre med andre om, hvordan du skal tackle det, vidner om visdom og ydmyghed, og det er et godt udgangspunkt. For lad os være ærlige: Vi, der ikke selv har prøvet det, kan ikke til fulde forstå, hvordan det er at være transperson. Det kan jeg heller ikke selv, men jeg vil gerne dele mine tanker på baggrund af min erfaring med emnet.

Transkønnet, transvestit og transperson

I kønsdebatten skal man holde tungen lige i munden, for der er mange ord i spil, som ikke tidligere har været en del af vores ordforråd. Jeg vil derfor forklare, hvad jeg mener med ordene transkønnet og transvestit.

Transkønnethed betegner det, at nogle mennesker ikke identificerer sig med deres biologiske fødekøn. En transkvinde er altså en person, som blev født som biologisk dreng, men føler sig som en kvinde.

Transvestit er et ældre ord for transkønnet, som ikke bruges ret meget længere og sommetider betragtes som nedladende. Nogle bruger det dog til at betegne det, at fx mænd i perioder klæder sig som kvinder uden dermed at føle, at de inderst inde er kvinder. På grund af ordets negative klang foretrækker jeg at bruge ordet cross dressing om dette fænomen.

Ordet transperson kan derimod bruges til at betegne begge grupper. Igennem samtaler med din bekendte kan du finde ud af, hvad det betyder for ham eller hende at være transperson.

Hvordan være ven?

Du skriver, at du ikke helt ved, hvordan du skal tackle det. Det forstår jeg godt; det er jo ikke nødvendigvis en situation, man har oplevet før. Det er jeg overbevist om, at din ven også vil forstå.

Mit første råd vil være at undgå at gøre det til et stort samtaleemne. Vis, at jeres relation er den samme, og at du stadig værdsætter personen for det, han eller hun er. Vær med andre ord en god veninde, ligesom du ville for alle andre. Når jeg understreger dette, skyldes det, at der for mange mennesker vil ligge mange års smerte og frustration bag at springe ud som transperson. Hvis man ovenikøbet ikke føler sig accepteret i sin omgangskreds, kan det skabe stor smerte og ensomhedsfølelse. Du kan eventuelt sige: “Jeg ved ikke, om du har lyst til at tale om dit køn, men hvis du har, skal du bare sige til – så vil jeg gerne høre om, hvad du oplever.”

Mit andet råd vil være: Lyt, lyt, lyt! Vi, der ikke selv er transpersoner, ved ikke, hvordan det er. Vi bærer sikkert rundt på en masse forestillinger og fordomme, som meget sjældent holder stik. Så hvis din ven/veninde giver udtryk for, at han/hun ønsker samtalen, vil jeg anbefale blot at lytte og spørge ind. Se det ikke som din opgave at fortælle, hvad du mener, personen bør gøre eller være. Bare hold hjertet varmt og ørerne åbne – så kan det ikke gå galt!

Hvad siger Bibelen?

Du spørger, hvad Bibelen siger, og det vil jeg gerne sige lidt om. Dog vil jeg igen understrege, at du bør være yderst varsom med at bringe det i spil i samtalen med din ven. Det er følsomt stof.

Som jeg læser Bibelen, har den et højt syn på vores kroppe. Da Gud skabte mennesket i sit billede, skabte han det som mand og kvinde (Første Mosebog kapitel 1 vers 27), fordi han ønskede at afbildes gennem netop disse kroppe. Derfor tror jeg, Bibelen ønsker at værne om denne kønsforskellighed.

Cross dressing var et velkendt fænomen på både Det gamle og Det nye testamentes tid. Det omtales eksplicit i Femte Mosebog kapitel 22 vers 5: “Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder.” Nu er Moseloven ikke ment som en eviggyldig lov for kristne, hvilket bliver tydeligt, når der få vers senere står, at man ikke må blande uld og hør (vers 11). Samtidig afspejler dette dog et tema i skabelsesberetningen, som også går igen i Det nye testamente.

I Første Korintherbrev kapitel 11 opfordrer Paulus fx til at klæde sig i overensstemmelse med datidens normer for mande- og kvindebeklædning. I kapitel 6 vers 9 omtaler han ligeledes “de bløde”, som formodentlig henviser til mænd, der optræder som kvinder, særligt i en seksuel kontekst (ordet er svært at oversætte og optræder derfor ikke i den danske bibeloversættelse). Endelig afspejler hans beskrivelse af seksualitet i Romerbrevet kapitel 1 vers 26-27, at mande- og kvindekroppen er skabt af Gud, og at vi bør respektere forskellen imellem dem.

Derfor har vi hos AdamogEva.dk den holdning, at cross dressing og kønsskifte ikke er ideelt ifølge den kristne etik. Samtidig ser vi det som vores vigtigste opgave at vise Guds kærlighed til alle mennesker – uanset deres kønsidentitet og seksuelle orientering. Derfor vil min klare opfordring være ikke at bringe disse argumenter i spil i samtalen, med mindre du direkte bliver spurgt til det. Hav derimod fokus på at få din ven til at føle sig set og forstået.

God fornøjelse med samtalerne med din ven! Vi håber, at de vil lede til en endnu bedre og dybere relation.

De bedste hilsner
Jacob Munk Rosenlund

Annoncer