Porno gør dig ensom

Porno lover umiddelbar tilfredsstillelse, uendelig spænding og hurtig intimitet, men i sidste ende frarøver den brugeren alle tre ting.

Jo mere porno et menneske ser, jo mere har han eller hun tendens til at trække sig følelsesmæssigt tilbage fra rigtige personer og udelukkende være afhængig af pornoen. I sidste ende bliver det vanskeligt at blive tiltrukket af et rigtigt menneske og skabe et forhold. Det resulterer i isolation og ensomhed og skaber grobund for mere porno.

Forfatter og politiker Naomi Wolf har rejst overalt i USA og talt med studerende om parforhold. “Når jeg taler om ensomhed, sænker der sig en dyb, trist stilhed i auditoriet. De unge ved, at de er fælles om deres ensomhed, og de ved, at porno er en stor del af denne ensomhed,” fortæller hun. “De ved bare ikke, hvordan de skal komme ud af ensomheden.”

Porno og ensomhed

“Jo mere porno, des mere ensom,” siger Dr. Gary Brooks, som er psykolog og har arbejdet med pornoafhængige i 30 år. “Når et menneske bruger meget tid i den almindelige pornomisbrugs cyklus, kan det ikke blive andet end en deprimerende, nedgørende og selvdestruktiv oplevelse.” Jo dårligere personen får det med sig selv, des mere søger de trøst, hvor de kan få det. Normalt vil mennesker hente hjælp hos mennesker omkring sig: en partner, en ven eller et familiemedlem. Men de fleste pornobrugere har ikke lyst til at dele deres pornovaner med andre – og da slet ikke med deres partner. Derfor søger de i stedet “hjælp” der, hvor de nemmest finder den: i mere porno.

Forsker Dr. Ana Bridges forklarer: “Når en person hyppigt bruger porno, kan der være en tendens til, at personen trækker sig følelsesmæssigt fra sit parforhold.” Det skyldes dels, at porno skaber nye forbindelser i hjernen, som kobler seksuel tilfredsstillelse med pornofantasier og derved gør det vanskeligere at få lyst ved at være sammen med en rigtig person i et ægte parforhold. (Se artiklen Porno skader din sexlyst.)

Porno ødelægger parforhold

Ifølge Bridges oplever pornobrugeren mere hemmeligholdelse, mindre intimitet og mere depression, efterhånden som de trækker sig mere og mere fra parforholdet. Studier har vist, at når mennesker kommer ind i et mønster med selv-fortielse (dvs. de skjuler ting, de ikke er stolte af) ødelægger det ikke blot deres parforhold, men det efterlader dem selv med en følelse af ensomhed og gør dem mere sårbare overfor alvorlige psykiske problemer. Både mænd og kvinder med pornomisbrug lever ofte med angst, dårligt kropsbillede, lav selvtillid og selvværdsfølelse, parforholdsproblemer, usikkerhed og depression.

Det kan være årsagen til, at pornobrugere kæmper så meget med deres nærmeste relationer. Studier har gentagne gange vist, at pornobrugere oplever mindre kærlighed og tillid i deres ægteskaber. De oplever mere negativ kommunikation med deres partner og føler sig mindre dedikeret til parforholdet. De har vanskeligere ved at afstemme forventninger med deres partner og har nedsat seksuel tilfredsstillelse. De har oftere sex uden for parforholdet. Deres partnere oplever dalende intimitet og har en oplevelse af ikke at blive forstået af den pornoafhængige partner.

Parforholdseksperterne John og Julie Gottman forklarer: “Der er mange faktorer i porno, som truer intimiteten i et parforhold, fordi intimiteten i sig selv er en kilde til samvær og kommunikation mellem to personer. Men når den ene bliver vant til at tilfredsstille sig selv ved porno, vender personen sig væk fra det intime fællesskab med sin ægtefælle.”

Forvrænger syn på mennesket

En anden årsag til, at pornobrugeren kæmper med parforholdet, ligger i pornoens natur. Porno portrætterer både mænd og kvinder som kroppe med ét formål, nemlig at give og modtage seksuel tilfredsstillelse. Hvad enten pornobrugerne kan lide det eller ej, kryber denne opfattelse ind under huden på dem, og de ender med at se både sig selv og andre mennesker ud fra denne ramme. Jo sværere det bliver for forbrugeren at se sig selv og andre som andet end et seksuelt objekt, des sværere bliver det at udvikle og pleje et parforhold.

Brooks siger: ”Der findes en bestemt måde at opleve seksuel tilfredsstillelse på, som er det modsatte af nærhed. Det kan i bedste fald håndteres delvist af nogle mennesker, men i de fleste tilfælde skaber det en barriere som forgifter parforhold.” Gottmanparret uddyber forklaringen: “Når forbrugeren ser porno, er han eller hun i total kontrol over den seksuelle oplevelse i modsætning til normal sex, hvor personen deler kontrollen med sin partner. Pornobrugeren får altså den urealistiske forventning, at han eller hun skal kontrollere sex … Dermed går parforholdets mål med det intime fællesskab i det seksuelle samliv tabt.”

Ægte intimitet

Porno tilbyder ikke intimitet men blot seksuel ophidselse. Ægte intimitet er så meget mere. Det er en hel verden af tilfredsstillelse og spænding, som ikke forsvinder, når skærmen bliver slukket. Det er den svimlende risiko ved at være sårbar sammen med en anden person. Det er at invitere partneren – ikke bare ind i soveværelset – men ind i hjertet og livet.

Ægte intimitet handler om at give, ikke blot om at modtage. Det har den anden i centrum og er ikke selvcentreret. Intimitet er at forstå et menneske på et plan, som porno aldrig så meget som prøver på at gøre. Det er den livsforandrende oplevelse at blive lyttet til, virkelig lyttet til. Det er at se dig selv gennem en anden persons øjne og at elske et andet menneske lige så højt, som du elsker dig selv.

Det er det modsatte af ensomhed. Det er kærlighed.

Hvis du vil arbejde på at komme ud af pornoafhængighed, er der hjælp at hente hos fx Foreningen Agape og Tjelehuset.

Du kan måske også finde hjælp i KNUS - Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet.

Artiklen er en bearbejdning af Why Porn Leaves Consumers Lonely fra fightthenewdrug.org. Der kan du finde mange henvisninger til forskellige forskeres undersøgelser om porno.

Annoncer