Sådan skaber porno afhængighed

Porno har en vanedannende karakter, så brugere får behov for stadig mere porno for at opnå samme lykkefølelse. Ofte skal pornoen også være af mere og mere grov karakter. Pornobrugere kan – paradoksalt nok – nå et punkt, hvor de nyder porno mindre og mindre, men opsøger det mere og mere.

Har du undret dig over, at nogen kan tjene penge på porno, når der findes så meget frit tilgængeligt porno på internettet? Svaret er måske, at når først pornobrugeren er indfanget, ønsker han/hun mere og mere. At se gratis porno vækker blot appetitten efter mere. Når du har været igennem det, der er gratis, er der stor risiko for, at du fortsætter ind i den betalte porno. Der er en løbende debat i medier og blandt forskere, om et stort forbrug af porno overhovedet kan kaldes afhængighed. Problemet er måske, at man ikke er enige om, hvad afhængighed betyder.

Hjernen bliver påvirket

Nogle studier har vist, at af alle former for onlineunderholdning som spil, surfing, sociale medier osv., har porno den stærkeste tendens til at skabe afhængighed. Læger og forskere mente engang, at kroppen skulle tilføres en fysisk eller kemisk substans som fx tobak, alkohol eller medicin, for at man kunne tale om afhængighed. Men efterhånden som man begyndte at forstå mere af hjernens funktion, forstod man også mere af, hvordan afhængighed skabes. Nu ved vi, at det ikke er så vigtigt, hvad der kommer ind i kroppen, eller hvordan det kom derind. Det vigtige er, hvordan det aktiverer og påvirker hjernen.

Hjernens belønningscenter

Din hjerne er født med et belønningscenter. Helt basalt er belønningscentrets funktion at få os til at gøre noget, som gør os godt tilpas, hvad enten det er at spise sund mad, dele sex eller dyrke motion. Den glæde, du oplever, får dig til at ville gentage handlingen. Din hjerne er indrettet til at motivere dig til at gøre det, som gør din helbredstilstand bedre og derved øge din chance for overlevelse. Ret simpelt og ret smart!

Hjernen belønner dig for at gøre disse ting ved at frigive stoffet dopamin og andre glædeshormoner, hver gang du gør “det gode”. Men desværre bliver belønningscenteret også aktiveret af falske goder som cigaretter, medicinske stoffer og porno, og derfor opleves disse ting i begyndelse så velgørende. Fx frigiver hjernen større mængder dopamin, når du spiser chokoladekage, end hvis du spiser en grovbolle!

Junkfood skaber længsel efter mere junkfood

Helt grundlæggende er porno seksuel junkfood. Når du ser porno, bliver hjernen snydt til at frigive store mængder dopamin fuldstændig som, hvis du havde mødt den perfekte partner. Det lyder jo i første omgang meget godt, men ligesom med chokoladekagen er det langt farligere, end man umiddelbart skulle tro. Når du ser porno, bliver hjernen trigget til at pumpe store mængder dopamin ud. Det får hjernen til at frigive en masse andre stoffer. Et af stofferne forårsager dannelse af nye nervebaner, så den handling, du gør (ser porno) kobles med den lyst og glæde, du føler. Disse nye baner skaber en stærk hukommelse, så du kan finde tilbage til den samme glæde og lyst. Desværre udkonkurrerer de nye, stærke nervebaner de andre baner, du havde skabt i forbindelse med glæde, og derved bliver det lettere for dig at opsøge porno, når du vil være glad.

Et mønster af signaler

Men stoffet får dig ikke bare til at huske den gode følelse; det skaber også nye forbindelser til ting, du forbinder med denne følelse. Disse associationer kaldes “cues” eller “signaler” og findes ved alle former for afhængighed. For en ryger kan et cue være lugten af cigaretrøg eller tidspunktet efter maden, hvor man plejer at ryge. For en alkoholiker kan det være synet af en flaske eller stemmen fra en drikkekammerat. For en pornobruger kan det være tanken om en bestemt pornoscene eller et tidspunkt på dagen, hvor han eller hun normalt kan være alene med internettet – eller bare synet af en skærm. For den afhængige bliver hele verden et mønster af signaler eller cues, som leder dem tilbage til og hen imod det, de er afhængige af.

Toleranceudvikling

Når hjernen bliver oversvømmet af dopamin, forsøger den at beskytte sig selv ved at frigive et andet stof, som hedder CREB. Det sænker den lykkefølelse, dopaminen udløser. CREB gør, at den porno, som før skabte stor glædesfølelse, ikke længere har samme effekt. Derfor mener nogle forskere, at CREB kan være årsag til, at brugeren får brug for mere og mere porno for at få vækket de samme følelser som tidligere. Nedsat følsomhed for den samme stimulation kaldes toleranceudvikling, og det findes i enhver form for afhængighed.

Triste følelser forstærker trangen

Efterhånden som den afhængige bliver mindre følsom for det høje dopaminniveau, kan han/hun ikke føle sig normal uden at have et ekstremt højt niveau af dopamin og dermed også af CREB. Men for højt niveau af CREB kan dulme glæden ved alle ting. Derfor kan afhængige ofte føle, at de keder sig, er ensomme og deprimerede. De oplever naturligt nok en kraftig trang til igen at føle lyst og lykke, og det kan få dem til at bruge mere og mere tid på porno og i stedet svigte venskaber, parforhold, skole eller arbejde. Nogle oplever endda, at de føler angst og uro eller noget, der ligner depression, indtil de igen kan se porno. Efterhånden som vanen bliver stærkere, bliver den porno de ser ofte mere og mere “hard core”.

Alt det her er forklaringen på, at mange, der har forsøgt at bryde vanen med at se porno, oplever, at det kan være virkelig vanskeligt at stoppe. Det dybt ironiske ved afhængighed er, at man længes mere og mere efter noget, som man bryder sig mindre og mindre om. Mange kan have et usundt og vanedannende forhold til porno uden at være decideret afhængige. Men det er under alle omstændigheder godt at opsøge hjælp til at komme ud af pornomisbruget.

Hjælp til at slippe afhængigheden

Hvis du oplever dig afhængig og gerne vil have hjælp, er her nogle redskaber til at komme i gang:

  • læs artikler og svar til andre i vores tema Porno
  • kontakt agape.dk og få en snak med en psykolog
  • kontakt en af rådgiverne på vores ressourceside
  • følg onlineprogrammet Fortify (på engelsk)
  • tal med din egen læge og bed om at få en henvisning til misbrugsbehandling

Du kan måske også finde hjælp i KNUS - Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet.

Artiklen er en bearbejdning af How porn can become addictive og Why consuming porn is an escalating behavior fra fightthenewdrug.org. I originalartiklerne findes links til videnskabelige tekster, der underbygger artiklens påstande.

Annoncer