Hvordan få mere fortrolighed, kærlighed og nærhed i ægteskabet?

Vis spørgsmål

Hej!

Vi er et ungt ægtepar, som har brug for lidt rådgivning og gode råd til ægteskabet og vi skriver nu dette brev sammen. Per har svært ved, at tænke på et ”vi” og os som en familie og Marie føler, at når der er noget, der brænder på i forholdet, så forventer Per, at hun gør noget. Marie føler, det er hende, der holder det hele oppe.

Per føler ofte, at han giver hende kærlighed, men at hun afviser den. Og Marie føler ikke, han viser hende kærlighed nok. Vi går tydeligvis forbi hinanden, men hvordan forstå den anden? Vi er godt klar over, at det har noget med vores kærlighedssprog at gøre, og vi vil derfor også i gang med at studere det mere, men er der andet?

Vi føler ikke helt, at vi har noget sammenhold, samhørighed og fortrolighed i vores ægteskab, og det er en stor del af roden til, at vi begge er så sårede og frustrerede. Vi længes efter det begge to, men hvordan opbygge det? Og hvordan opbygge det på en god og sund måde, hvor vi begge får givet hinanden den kærlighed, som vi hver især har brug for? Han føler, han har gjort mange forsøg på at opbygge det, men vi kan begge godt se, at det ikke lykkes, grundet hver vores kærlighedssprog. Eller kan der være andet?

Vi har brug for hjælp til, at komme videre. Per ønske hjælp til at arbejde med sig selv, så han kan lære at tage det ansvar i ægteskabet, der skal til, og den opgave Gud har givet ham. Han har dog været meget rådvild i, hvordan og hvad han mere skulle gøre. Han har brug for at vide, hvordan han bliver fastholdt ved ansvaret og hvordan han praktisk skal udføre ansvaret.

Vi har læst mange gode og opbyggelige bøger om ægteskab og kærlighed. Han kan godt teorien i bøgerne, men det kan være svært med praksis. Hvorfor har han så svært ved det?

Marie gør sit bedste for at elske ham, men meget svært med en tom kærlighedsbeholder. Hun føler sig overset. Og føler det kun er hende, der holder ægteskabet. Per får heller ikke ret meget kærlighed, grundet at hun har svært ved det, når hun aldrig får noget selv. Hvordan komme tæt på hinanden igen, og få givet hinanden den opbyggelige kærlighed, der kan holde ved?

Vi har igennem de sidste 2-3 måneder haft meget fokus på dette og snakket meget om det, men vi er ikke rigtig kommet nogen steder hen. Så vi behøver lidt hjælp, rådgivning og noget konkret, vi kan gøre.

Til en hjælp er vores primære kærlighedssprog sådan: Per – anerkendende ord. Marie – Tid til hinanden. Og som tidligere beskrevet, er vi godt klar over, vi går forbi hinanden med vores kærlighed, og vi vil derfor også lære hinandens kærlighedssprog at kende bedre.

Tak om I/du vil svare på dette!

Med venlig hilsen Marie og Per, 24 år (opdigtede navne)

(forkortet af red.)

SVAR:

Kære nygifte

Jeg sidder og glæder mig over, at I har henvendt jer til brevkassen her. I lyder til begge at være frustrerede og såret over det mønster, som er kommet til at køre som et hjul mellem jer. Og hvad er det så, I gør? Jo, I skriver og spørger om rådgivning og gode råd til jeres ægteskab. Når I spørger om det, er der allerede mulighed for at begynde at stoppe hjulet i at køre det mønster, som I ikke ønsker.

Ønske om forandring

Jeg lægger mærke til, at I begge ønsker det anderledes. I skriver:

  • Hvordan komme tæt på hinanden igen og få givet hinanden den opbyggelige kærlighed, der kan holde ved?
  • Vi længes begge efter sammenhold, samhørighed og fortrolighed.
  • Hvordan opbygge det på en god og sund måde, hvor vi begge får givet hinanden den kærlighed, som vi hver især har brug for?

Det er en god ting, at I begge gerne vil forandring. Endvidere lægger jeg mærke til, at I ikke nævner noget om at gå fra hinanden. Det kan betyde, at I har dejlig arbejdsro til at arbejde på det, I i virkeligheden ønsker jer.

Sunde forsøg

I har allerede været i gang med at arbejde på jeres parforhold. Jeg har lagt mærke til nogle forsøg:

  • Vi har læst mange gode og opbyggelige bøger om ægteskab og kærlighed.
  • Han kan teorierne.
  • Han føler ofte, at han giver hende kærlighed (men hun afviser den).
  • Vi har fundet ud af, at vi går forbi hinanden.
  • Vi vil gerne lære hinandens kærlighedssprog bedre at kende.
  • Vi vil gerne studere det mere.
  • Vi har i 2-3 mdr. haft meget fokus på parforholdet.

Som I kan konstatere, er i allerede i gang, selvom det kan synes som om, det ikke er af betydning.

Forandringer tager tid

Der skal kun én person til forandring. Når en i parforholdet forandrer sig, forandrer forholdet sig. Her vil jeg gerne opmuntre jer til hver især at tænke på, hvad I kan give ind i forholdet. Forestil jer, at I ønsker at bygge en bro over til hinanden. Udfordringen er: Hvad kan jeg selv bidrage med fra min side af broen?

Når jeg læser brevet, har jeg nemlig tænkt på, at det lyder til, at du Marie, har været på overarbejde. Hvordan vil det være for dig at tænke: Nu vil jeg give mig selv fri for at give Per gode råd. Hvordan vil det være at give ham frihed til selv og helt frit - uden forventninger/bebrejdelser - at overveje, hvad han kan bidrage med i brobyggeriet?

Hvordan vil det være for dig Per, at overveje, hvad du kan vælge at bidrage med i brobyggeriet?

Hvad har du Marie, mulighed for at bidrage med?

At være nysgerrig

I et ægteskab er det rigtigt godt at være nysgerrige over for hinanden. I brevet er der flere nysgerrige spørgsmål. I skriver: Vi kan godt se, at det ikke lykkes på grund af hver vores kærlighedssprog. Eller kan det være andet? Vi vil gerne studere vores kærlighedssprog, men er der andet?

Når I spørger, er der mulighed for nytænkning. Når I stiller spørgsmål, er forholdet ikke fastlåst, men det giver mulighed for bevægelse.

At være undervejs

I starten skrev jeg, at I allerede er i gang med at arbejde på forandringer. Det kan være godt at tænke et skridt ad gangen og ikke kræve og forvente, at alt skal være fuldkomment, for at det kan bruges til noget.

Per har lært teorierne. Det kan være et skridt forud for at handle på det.

Per forsøger at give kærlighed. Det kan i sig selv tænkes som et skridt.

Marie ønsker at modtage kærlighed, men noget i hende forhindrer modtagelsen.

Her kan det være vigtigt, at I ikke bebrejder hinanden, men er forstående over for jer selv og hinanden og giver jer selv og hinanden lov til at udtrykke: Det er svært at være mig/os lige nu. Måske I kunne tilføje: Men vi arbejder på vores ægteskab.

Nogle at følges med

Måske er det en mulighed, at I giver jer selv lov til at finde nogle ældre, der har erfaringer, og følges med dem omkring det at være et ungt par med frustrationer. Og måske er det en mulighed at tage på kursus, hvor der arbejdes med kommunikation m.m. Det er der mange, der har fået stor udbytte af.

På siden familiearbejde.dk kan I finde flere kurser, som kan være relevante for jer. Jeg vil særligt anbefale Godt begyndt og PREP.

Velkommen til at skrive tilbage, hvis I har brug for det. Mit svar er tænkt som en mulig start på at tænke/handle anderledes.

God arbejdslyst.

Rigtig mange hilsner
Hanne Esmarch 

Annoncer