Hvad gør jeg, når min mand ser porno og lyver om det?

Vis spørgsmål

Kære Adam og Eva. Jeg har opdaget, at min mand af og til ser porno på nettet. Det er der måske ikke noget mærkeligt ved, men jeg er rigtig ked af, at han gør det, og jeg er sikker på, at det bl.a. skyldes, at vi efter at have fået børn, hverken har det mest spændende eller aktive sexliv - og vores parforhold trænger nok i det hele taget til at blive opprioriteret. (Vi har begge det syn på porno. at det er forkert og en synd i Guds øjne - eller: det troede jeg, vi begge havde...)

Jeg vil rigtig gerne tale med ham om det, men han benægter det. Så siger jeg ikke mere, men bliver i virkeligheden både sur og ked af det - for jeg tror jo ikke på ham, og tror han, jeg er komplet idiot? På computeren kan jeg i oversigten se, hvilke sider der er besøgt - og jeg ved jo, at det ikke er mig, der har set porno... Han siger bare, at han virkelig ikke ved, hvordan de sider er dukket op i oversigten, men det er i hvert fald ikke ham! Det samme sagde han om nogle sexnoveller, jeg engang fandt i en skuffe på badeværelset, som en anden tilsyneladende måtte have placeret der. (Vores børn er altså for små til at have noget med det at gøre, og vi bor ikke sammen med andre)

Det generer mig faktisk lige så meget, at han lyver om det, som at han ser porno!

Hvad er det lige jeg gør? Han synes, vi har det fint - men det synes jeg bare ikke... Kan jeg gøre noget, der ikke inkluderer konfrontation med hans "hemmelige" verden på nettet? Eller skal jeg holde fast i konfrontationerne - og fortsætte, selv om jeg i situationen bliver både gal og ked af det?

Tak hvis I svarer!

Venlig hilsen

en rådvild kvinde

SVAR:

Kære dig

Tak for dit spørgsmål til Adamogeva. Det er et meget relevant spørgsmål, du stiller, for der er mange, som oplever den samme smerte som dig. Desværre er der ikke nogen nem løsning på problematikken.

Smerten

Jeg kan godt forstå, at det opleves smertefuldt og frustrerende for dig. Jeg kan af din beskrivelse se, at du bliver svigtet på 2 måder, nemlig dels ved at han lader noget af sin seksualitet og maskulinitet blive udlevet andre steder end i ægteskabet med dig og dels ved, at han svigter dig gennem sin uærlighed.

Når vi oplever svigt, så er vrede og bedrøvelse 2 naturlige følelser. Men ud fra dit brev ser det ud til, at du ”spiser” disse følelser, nu hvor det ikke hjalp at konfrontere ham med pornoadfærden. Det er ikke en holdbar strategi, fordi der er tale om så stærke følelser, at de vil komme ud på en eller anden måde. Ofte vil sådanne følelser også kunne medføre nedgang i din intimitet, venlighed og åbenhed i forhold til din mand. Det sker ofte ubevidst, men det kan være nogle meget stærke mekanismer.

Derfor er første skridt i den udfordring, du står i, at du anerkender de følelser, som er skabt i dig på baggrund af disse svigtoplevelser.

Håndtering af smerten

Når vi oplever os svigtet af ægtefællen, så vil vi ofte forsøge at udtrykke vreden og bedrøvelsen overfor ægtefællen. Men når ægtefællen har en benægtende adfærd, så vil det ofte medføre, at vi enten bliver ved med at læsse disse følelser i hovedet på ægtefællen eller også ”spiser” vi følelserne.

Jeg tror ikke, at nogen af disse strategier vil virke. Det kan give en oplevelse af afmagt, og det, synes jeg også, fremgår af dit brev, nemlig afmagten og frustrationen over, at ingen af de strategier, du har forsøgt at anvende, virker. Jo mere du konfronterer, jo mere vil han benægte. Og jo mere du ”spiser” følelserne, jo større risiko er der for, at afstanden øges mellem dig og din mand og samtidig bliver det mere og mere smertefuldt at være dig.

Jeg vil gerne pege på en tredje mulighed, en tredje strategi. Men før jeg siger noget om det, vil jeg lige forsøge at beskrive, hvad der kan være forklaringen på din mands benægtelse.

Flyverskjul

Vi kan krybe i flyverskjul, hvis vi oplever en trussel, som vi ikke kan overskue. Jeg tror, at din mands benægtelse er en slags flyverskjul. Jeg har talt med adskillige mænd, som kæmper med seksuel afhængighed af porno. Og en meget, meget høj andel af disse oplever gennemgribende skamfølelser over dette. Det betyder, at de ikke bare oplever skyld (= have gjort noget forkert) men oplever skam (= være forkert). Dermed oplever de, at det koster dem livet, hvis det bliver afsløret. Oftest vil omgivelserne ikke ”tage livet af dem”, men de er selv gennemsyret af en oplevelse af at blive forstødt for altid, hvis de bliver afsløret. DERFOR vil de bruge alle mulige strategier til at undgå at blive opdaget. OG de vil endda bruge nogle strategier, som kan skabe endnu flere problemer for dem selv på sigt. Hvis du kender noget til Kong David i Bibelen (se 2. Samuels bog kapitel 11 og 12 og Salme 51), så oplevede Kong David netop, at hans forsøg på at håndtere konsekvensen af ”porno” (= kigge på en anden nøgen kvinde) blev, at han skabte flere problemer for sig selv (= han blev morder). Rigtig dumt gjort af David. Således er din mands benægtelse også en meget uhensigtsmæssig strategi, fordi han dermed ikke kun har et problem, nemlig pornoproblemet, men i stedet får to problemer, nemlig porno og nedbrudt tillid.

Ud fra min erfaring med mænd, så længes manden dybest set efter at blive anerkendt og elsket og få lov at opleve, at han er værdifuld, som den han er. Derfor kan det også virke grotesk, at han anvender en strategi, som medfører at nære relationer får sværere og sværere ved netop at vise ham kærlighed og anerkendelse, fordi hans adfærd (porno og løgn) får dem til at trække sig tilbage.

Min beskrivelse af mulige mekanismer i din mand handler om et forsøg på at FORKLARE din mands adfærd. Det handler på ingen måder om at FORSVARE hans adfærd.

Læs evt. mere om afhængighed og porno. Hvis du klikker ind på disse ord i leksikon, vil der komme en lang række af artikler og svar frem og du kan se, hvad der er aktuelt for dig.

Vejen videre frem

Forståelsen af din mands mekanismer kan for nogle hjælpe til en øget tålmodighed med den proces, som ligger forude, fordi det kan hjælpe til at få øje på den smerte, som ligger nedenunder mandens uhensigtsmæssige adfærd.

Som tidligere nævnt vil jeg foreslå en tredje mulighed/strategi i jeres aktuelle situation. Den ene del af dette handler om, at du får hjælp til bearbejdelsen af de følelser, det skaber i dig med mandens porno og uærlighedsadfærd. Som nævnt ovenfor skaber disse svigt både bedrøvelse og vrede og det er vigtigt, at du ikke ”spiser” disse følelser. Derfor vil jeg foreslå, at du finder en veninde eller en anden kvinde som du kan dele disse følelser med. For det lindrer lidt på smerten og følelserne, når de bliver delt og en anden kan være tilstede med lytten og omsorg. Det er naturligvis vigtigt, at det er en, som kan overholde tavshedspligten.

Den anden del handler om, at du arbejder på kontakten til din mand. Hvis han skal kunne åbne op for de skamfølelser, som får ham til at benægte, så skal han opnå tryghed. Jeg er godt klar over, at det både bliver et knokkelarbejde for dig og at det er besværligt. Hvis du for alvor skal arbejde med at han bliver tryg, så skal du jo også arbejde på intimiteten. Og jeg antager, at det ikke bare er let. Måske vil der i dig også opstå nogle modfølelser mod dette, fordi du oplever dig såret og svigtet. Men hvis du går ind i dette knokkelarbejde, så kan det hjælpe til, at din mand opnår mere tryghed. Når han begynder at få mere tryghed, så kan du begynde at spørge mere ind til smerten inde i ham. Jeg ved godt, at han i udgangspunktet siger, at han har det godt. Men hans adfærd fortæller jo, at han ikke har det godt. Det skal du, som nævnt, ikke direkte konfrontere ham med, men i stedet blive ved med at søge ind til den smerte, som ligger inde bagved. Hver gang han benægter noget, så skal du fastholde, at benægtelsen fortæller, at han endnu ikke er tryg nok til at lukke op. Og så må der mere knokkelarbejde og tålmodighed til fra din side. Er det rimeligt? NEJ, det er ikke rimeligt. Men det er for mig at se eneste mulighed nu.

Du skriver, at jeres parforhold i det hele taget nok trænger til at blive opprioriteret. Og det er netop det, mit forslag går ud på. At du tager initiativ til øget kontakt og intimitet (intimitet er her ikke forstået som sex, men snarere den følelsesmæssige nærhed og en leven sig ind i hinandens universer). Måske vil din mand ikke være særligt motiveret i starten, men jeg er overbevidst om, at hvis du over det næste år investerer i en positiv kontakt og nærhed, så vil din mand også lukke mere og mere op.

Er det rimeligt at det er dig, som skal lave dette knokkelarbejde, når nu det er din mand, som svigter? Nej det er ikke rimeligt, men det er for mig at se eneste mulighed nu. Og dybest set handler kærligheden om, at satse der hvor vi ikke kan være sikre på at få noget igen.

Søg hjælp

Jeg tænker, at de ting du/I her kæmper med har en karakter, hvor det kan være hensigtsmæssigt at søge professionel hjælp. Først og fremmest tænker jeg, at du kan søge professionel hjælp til at være i denne smerte. Og på sigt tænker jeg, at det kan være godt, hvis I sammen kan få hjælp. I øjeblikket tænker jeg ikke, at din mand er motiveret for at få terapeutisk. Han oplever jo, at I har det godt nok. Men hvis ovenstående strategi lykkes, så vil han jo få mere kontakt med den smerte, som ligger inde bagved og dermed også få mere syn for behovet for professionel hjælp.

Jeg vil ønske dig alt muligt godt i dit ægteskab. Det er værd at kæmpe for. Og jeg tror, at din kamp og indsats også vil medføre, at du kan få mere af det, du naturligvis længes efter – nemlig at opleve dig elsket og opleve tryghed og troskab i ægteskabet.

Kærlig hilsen

Ole Rabjerg, psykolog

Annoncer