Skal vi droppe vores forhold eller kæmpe for det?

Vis spørgsmål

Hej.

Jeg står i et dilemma. Mig og min ekskæreste har været væk fra hinanden i tre måneder, men er begyndt at ses igen. 

Sidst jeg var hos hende, kunne jeg mærke, at hun stadig holder af mig, og jeg holder af hende. Hun siger, at hun stadig elsker mig, og at det var hendes familie, der fik hende til at stoppe det, og hun var ikke stærk nok til at sige fra over for dem.

Vi har snakket lidt om at måske gå tilbage til hinanden, men hun siger, at hun ikke ville turde sige det til hendes familie, da hun er bange for dem.

Her står jeg i et dilemma; hvad kan vi gøre, eller skal vi stoppe det helt, selvom vi elsker hinanden?

R, 25 år

SVAR:

Kære R

Mange tak for din henvendelse til AdamogEva.dk. Det er da noget af en svær situation, du/I står i, og jeg synes, det er alle tiders, du vælger at henvende dig til os for at få noget sparring i forhold til jeres problematik.

Som jeg ser det, er der tre temaer i din henvendelse, som selvfølgelig fletter ind i hinanden. De tre temaer, som jeg ser, er følgende:

  • Hun er bange for sin familie
  • I elsker stadigvæk hinanden
  • Det store spørgsmål, om I skal droppe forholdet eller kæmpe for det

Måske er der mere på spil, som jeg ikke har set, men jeg vil prøve at give dig respons på ovenstående.

Hun er bange for sin familie

Når jeg læser din mail, kan jeg se, at din ekskæreste er bange for sin familie. Du skriver ikke noget om, hvad årsagen er til det. Måske har du også tænkt på, hvorfor hun da er så bange for sin familie, at hun dropper forholdet til dig? Måske er du ikke helt klar over, hvad den reelle årsag er?

Jeg har set på nogle ting som mulige årsager til dette – og læg mærke til – jeg skriver mulige! Der kan ligge flere ting i det. De allerfleste forældre ønsker det allerbedste for deres børn – uanset hvilken alder de har. En del forældre har også store ambitioner på børnenes vegne. Et ønske om, at mit barn får en god uddannelse, god og stabil økonomi, god familie og meget mere. Mange gange må forældre erkende, at børnene nemt kan få en god tilværelse, selv om den ikke lige ligner det, som forældrene ønskede på deres børns vegne. Men jeg tænker:

  • Kunne hun være bange for, at de tager fuldstændig afstand fra hende? Er det mon noget, de truer med? Kan det være, fordi de synes, der er for stor forskel mellem jer aldersmæssigt? Kulturelt? Religiøst? Eller noget helt andet?
    Du skriver ikke noget om det, men det kan handle om, at de har et ønske om, at deres datter forbliver inden for de samme kulturelle og religiøse rammer, som de selv lever i. I nogle kulturer er det enormt vigtigt, at børnene bliver inden for de fastsatte rammer for fortsat at blive accepteret og ikke udstødt. Eller måske er hun en hel del yngre end dig, og det synes de ikke er godt for hende? Det er nogle af mine gæt.
  • Er hun bange for at skuffe sin familie, fordi du måske ikke er den svigersøn, som de har forestillet sig? Er de måske en familie med en god og stabil økonomi, men du kommer fra en anden socialklasse, og det var ikke lige det, de havde forestillet dig? Er det jeres måde at være sammen på, de ikke bryder sig om? Hvordan oplever du, at dit forhold er til hendes forældre?
  • Hun er ikke stærk nok til at sige fra over for dem. Og netop her tænker jeg, det er vigtigt, at hun får fundet ud af med sig selv, hvad der betyder noget for hende i forhold til hendes fremtid. Måske har hun brug for at få hjælp til at stå fast på, hvad der betyder noget for hende. Det er på ingen måder det samme som at skulle tage afstand fra sine forældre, men få mulighed for at finde sit eget ståsted og opleve en gensidig respekt for de valg, både forældre og børn har taget.

I elsker hinanden

Du skriver, at I fortsat elsker hinanden. At elske hinanden handler om rigtig mange ting. Især det at man rigtig gerne vil hinanden – uanset hvad. At den anden har stor betydning for én. Man har et ønske om at være sammen med den anden.

Det at elske handler ikke kun om følelser, men også det, at man gerne vil gøre noget for den anden. Glæde hinanden, nogle gange sætte sig selv til side for den anden. Det handler om, at man gerne vil være der for den anden, både når det er super fedt, og når det er rigtig svært.

Der kunne skrives meget mere om det – hvilket ikke er mening her, men blot for at skærpe opmærksomheden på, at det at være i et forhold kan være fyldt med super meget glæde og ind imellem også svære situationer, og hvor man nogle gange må slippe sit eget til fordel for den anden.

Du kan læse mere i vores artikel Kærlighed i praksis.

Droppe forholdet eller kæmpe for det

Det er det store spørgsmål – droppe eller kæmpe? Begge dele kan være rigtigt svære. Du /I har oplevet en periode – som jeg læser det – med savn og smerte ved at have droppet forholdet, fordi I fortsat elsker hinanden – gerne vil hinanden. Og hvad så fremover?

En mulighed til afklaring kan være, at I hver for sig sætter jer og nedskriver positive og negative sider ved at indgå i forholdet igen. Fordele/ulemper – hvad vinder vi/hvilken pris er du/hun villig til at betale? Fx i forhold til hendes forældre, men der kan også være andre ting i forhold til venner m.m. I kan fx bruge den her formulering: “Jeg vil gerne være sammen med dig igen, fordi …”

Du skriver, at I elsker hinanden, og det er godt. Et godt forhold er også båret af venskab. At I er trygge ved hinanden, hinandens bedste venner og har lyst til at dele tanker og følelser.

Hvad oplevede I hver især, der var godt ved forholdet? På hvilken måde ser I hver især, at I kan have en fremtid sammen? Hvordan glæder I hinanden? Giver I plads til den anden? Hvad har I af fælles interesser?

Jeg vil foreslå, at I skriver det ned hver for sig og efter nogle dage deler det med hinanden.

Til sidst

Hvis der er gensidig kærlighed imellem jer, tænker jeg helt sikkert, at I skal kæmpe for forholdet. Hvis I ikke kæmper for forholdet, vil I måske komme til at fortryde det.

I forhold til hendes forældre har hun måske brug for dig til at stå ved siden af hende. At du på en god måde viser hende, at du virkelig ønsker at være der for hende.

Det kan være en rigtig svær beslutning, fordi der er så mange ting på spil. Jeg håber, at ovenstående kan være en hjælp til at komme videre. Jeg vil virkelig ønske for jer begge, at I kommer frem til det, som vil være til enorm glæde og berigelse for jer begge. Og det er jo netop du og hende, der i fællesskab skal nå frem til den beslutning.

De bedste hilsner fra
Dennis Hansen

Annoncer