Min kæreste lyver åbenlyst – hvad skal jeg gøre?

Vis spørgsmål

Hej.

Jeg har en dejlig kæreste, som jeg i bund og grund stoler på!

Problemet er, at jeg er kommet til at tjekke hendes telefon, hvilket jeg ved er meget, meget dumt! Men jeg fandt noget, jeg gerne ville finde.

Min kæreste og jeg har begge givet udtryk for, at vi ikke vil have, at hverken hun eller jeg taler/er sammen med nogle, man før har haft sex med.

Hun snakker så rigtig meget med en fyr, som er hendes gode ven, og hun siger, de er i familie et sted langt, langt ude, hvilket også passer; de har kendt hinanden, siden de var små. Hun fortæller mig, de engang har kysset for mange år siden. Det har jeg ikke et problem med! Da jeg selv har en rigtig god veninde, jeg også har kysset med for lang tid siden, men vi er bare venner og har aldrig været andet.

Men da jeg så tjekkede hendes telefon, havde de skrevet kort om mig pga. noget ligegyldigt, men her læste jeg så, hun skrev: “Han skal ikke vide, vi var sammen dengang, for så ville han gå helt amok over, vi snakker sammen. Jeg er voksen og bestemmer selv, hvem jeg snakker med.” Hvortil han svarede: “Ja, det var også noget værre noget dengang, og selvfølgelig skal du selv bestemme, hvem du taler med.” De har endda aftalt at mødes en aften, hvor de bare skulle ses, som de plejede at gøre i rent venskab. Det læste jeg også, men det har jeg intet fået at vide om, at de skal!

Jeg havde intet problem med, at hun talte med denne fyr, lige indtil jeg fandt ud af det her!

Hvad gør jeg her? Min kæreste aner jo ikke, jeg rent faktisk ved det her. Men jeg vil gerne have hende konfronteret med det på en måde, men hvordan? For mig er det et stort tillidsbrud, at hun taler med ham på trods af, vi begge har givet udtryk for, at vi ikke skal bruge tid sammen med andre, vi før har haft sex med.

Jeg har virkelig ondt i maven over det, og jeg er bogstaveligt talt bange for, hun skulle finde på at gøre noget med ham bag min ryg.

Hjælp! T, 26 år

SVAR:

Kære T

Tak for din henvendelse. Du spørger, hvad du skal gøre. For mig at se har du to muligheder, som du må vælge mellem efter at have gennemtænkt situationen godt og grundigt.

To muligheder

Den ene mulighed er, at du beslutter dig for ikke at ville gøre mere ved sagen. Du skriver, du har en dejlig kæreste, som du i bund og grund stoler på. Måske gør denne grundlæggende tillid til din kæreste det muligt, at den situation, du beskriver, over tid vil komme til at fylde mindre og mindre i dit forhold til hende.

Den anden mulighed er, at du beslutter dig for at snakke med din kæreste om det. Du skriver, du har ondt i maven pga. situationen, og at du er bange for, hun skal finde på at gøre noget sammen med ham bag din ryg. Du skriver også, at du opfatter det, hun har gjort, som et “stort tillidsbrud”. Hvis den mistillid til din kæreste, som du her giver udtryk for, fylder mere end den tillid til hende, som du også beskriver, tror jeg, det er nødvendigt for dig og for jeres forhold, at du fortæller hende om, hvordan du har det.

I har begge dummet jer

Du har dummet dig ved at læse din kærestes private sms’er. Hun har – som du beskriver det – dummet sig ved at bryde jeres aftale om, hvordan I skal forholde jer til dem, I tidligere har haft et forhold til. I har begge forbrudt jer mod jeres gensidige tillid til hinanden, og begge dele skal I naturligvis have talt grundigt om, hvis du vælger at tage det op med din kæreste.

Min vurdering er, at det er nødvendigt, I får talt sammen om det, som er sket. Hvad jeres samtale så munder ud i, er ikke til at vide. Det afhænger af, hvor øvede I er i at tale sammen om besværlige ting. Det vil også betyde noget, om det er gensidige anklager eller vilje til at tilgive, der kommer til at præge jeres samtale. Hvis I gennem jeres samtale finder frem til en fælles smerte over det, som er sket, er I kommet et godt stykke hen imod en forsoning med hinanden. Måske vil I undervejs finde ud af, at det kunne være godt at tale med en tredje part – evt. en terapeut – om det.

I kan blive klogere på hinanden

Som sagt er det ikke til at vide, hvad jeres samtale vil munde ud i. Måske finder I ud af, at det – med det tillidsbrud, som er sket imellem jer – er den eneste mulige løsning, at I går hver til sit. Men det er ikke sikkert, det behøver at komme dertil. Måske vil jeres samtale gøre jer begge to klogere på jer selv og på hinanden. Måske ser din kæreste på det, som er sket mellem hende og hendes gode ven, på en anden måde, end du umiddelbart gør. Det kan også være, hun har en anden opfattelse af den “aftale”, som I tidligere har lavet med hinanden.

Tag initiativ til en snak

Mit råd til dig er altså, at du beslutter dig for at tage snakken med din kæreste. Jeg vil næsten sige, at der ikke er nogen (god) vej udenom. Gensidig tillid er helt grundlæggende i et forhold, og derfor er det nødvendigt at tale sammen om det, hvis denne tillid er blevet svigtet.

Vælg et tidspunkt, hvor I har god tid, og hvor du ved, I ikke vil blive forstyrret af andre. Begynd med at fortælle hende, at du er “kommet til at tjekke hendes telefon”. Fortæl hende, hvad der fik dig til at gøre det, og hvordan du har det med det. Måske vil hun så fortælle dig om, hvad hun tænker om den sms-dialog hun har haft med sin gode ven.

Det afgørende er, at I ikke ender op med udelukkende at anklage hinanden. Det vil bare fjerne jer længere fra at kunne komme videre i jeres forhold på en fornuftig og god måde. Se, om I sammen kan finde viljen til at tilgive hinanden.

Vilje til tilgivelse

Hvis I tager samtalen, vil det være med vidt forskelligt udgangspunkt. Du har haft mulighed for at tænke en masse ting igennem på forhånd. Det har din kæreste ikke på samme måde, da hun jo ikke ved, hvad du har gjort, og at du kender til hendes sms’er med hendes gode ven. Desuden er det to vidt forskellige måder, I har svigtet hinandens tillid på. Derfor vil I uden tvivl have brug for flere snakke om det, der er sket, så I kan tænke tingene igennem hver især. Det er meget muligt, jeres første samtale ikke munder ud i, at I er klar til at tilgive hinanden. Ofte er det sådan, at det at kunne tilgive hinanden indebærer, at viljen til at tilgive vokser frem over tid.

Måske kan du (eller I begge) få noget ud af at læse vores artikler Konflikter i parforholdet og Den nødvendige tilgivelse.

Jeg vil ønske for jer, at I sammen finder frem til den fantastiske og gode kraft, der ligger i det at tilgive hinanden.

Flemming H. Møller

Annoncer