Kærlighed som afgud?

Vis spørgsmål

Hej Adam og Eva

Jeg er nu kommet i en alder, hvor mine venner og veninder begynder at blive gift og forlovet, og jeg har ikke selv nogen kæreste endnu. Jeg føler mig derfor ret langt bagud, og det hele synes lidt håbløst. Det er ikke fordi, jeg ikke vil have en kæreste – det vil jeg super gerne. Derfor er jeg bange for, at jagten efter kærlighed/en kæreste er blevet en form for afgud for mig, da jeg ikke har lyst til at ende alene, selvom jeg udmærket godt ved, at jeg stadig er meget ung, og at det nok er at tage sorgerne på forskud.

Hvordan bekæmper jeg den afgud? Hvad skal jeg gøre? Jeg synes virkelig, det er svært og håber, I kan hjælpe mig med nogle gåde råd eller guidelines eller noget ...

Mvh. mig, 20 år

SVAR:

Kære dig

Tak for din henvendelse. Jeg har læst den med stor nysgerrighed, og jeg synes, det er en meget aktuel problemstilling, du beskriver. Jeg vil efter bedste evne forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du stiller i henvendelsen.

Jeg har udvalgt to fokuspunkter, som jeg vil tage udgangspunkt i:

  • Hvorfor længes vi efter at høre sammen med andre?
  • Hvad gør man, når drømme og ønsker ikke stemmer overens med éns situation?

Hvis du ikke oplever at få svar på dine spørgsmål og overvejelser, så kan jeg anbefale, at du leder videre på AdamogEva.dk, hvor der findes flere svar på lignende henvendelser. Jeg antager, da du bruger udtrykket afgud, at jeg kan relatere mit svar til et kristent livssyn.

Længslen efter at høre sammen med nogen

Først og fremmest vil jeg nævne, at jeg i din henvendelse læser, at du har en stor forståelse for, at du er ung, og at meget kan ske endnu. Jeg har en dyb respekt for, at du ønsker at handle proaktivt ift., at din søgen efter en partner ikke skal blive en afgud, som leder dig væk fra din tro. Jeg forstår på din henvendelse, at det er meget udfordrende for dig at se venner og veninder finde sammen med kærester og blive gift. Det, jeg læser som helt centralt, er, at du føler dig ”bagud”. Hvad betyder det egentlig, at man føler sig bagud? Denne følelse kan bygge på en skuffelse over manglende opfyldelse af forventninger og forestillinger om, hvordan noget bør være. Bibelen taler om, at det er naturligt for os at være i relation til andre.

Vi er tiltænkt at være en del af fællesskaber og venskaber, som kan opfylde sociale behov. Opfyldelsen af sociale behov gennem venskaber er dog sjældent nok for os som mennesker, da kærestetid og ægteskab er noget, som mange glæder sig til. Glæden og den positive forventning bliver ofte afløst af en dyb længsel, som bliver mere udtalt, når vi ser mennesker omkring os leve det liv, som vi selv ønsker. Det er altså helt naturligt, at ønsket om at indgå i et parforhold og senere i et ægteskab fylder meget, når vi ser andres lykke i det.

Ærlighed og kærlighed skaber rum for at forstå Guds plan og dig selv bedre

Der kan let opstå en følelse af uretfærdighed over, hvorfor nogle mennesker finder deres partner i en ung alder, mens andre må vente store dele af deres liv på at finde den rette. Nogle mennesker er også i den situation, at de aldrig finder den eller det, som de søger. Det er ikke en menneskeret eller en bibelsk garanti at blive gift!! Men det stemmer godt overens med den måde, som Bibelen beskriver, at mænd og kvinder er skabt til at leve sammen på. Mange mennesker leder derfor efter en specifik person at dele livet med.

Det er vigtigt at skelne mellem Guds plan og menneskers. Gud kan godt holde til, at du taler ærligt med ham om følelsen af at være bagud. Måske er det dit eget ego, der lider under, at du ikke har en børnefamilie og/eller et ægteskab at vise frem. Måske er det Guds vilje, at du skal opleve mere på egen hånd for på bedst mulig måde at kunne indgå i det parforhold, som måske er forudbestemt for dig. Det er helt centralt at stole på, at Gud har magten – også når det gælder valget af kæreste og ægtefælle.

Hvad kan du gøre i praksis?

Jeg tror, at noget helt konkret, du kan gøre, er at bruge tid sammen med relationer, der kan spejle, hvordan du har det. Selvom hele din omgangskreds er i parforhold og ægteskaber, så er det ikke ensbetydende med, at folk ikke kan forholde sig til, hvordan du har det. Der er ingen, der bliver født ind i et parforhold. Alle har været single på et tidspunkt, og måske endda flere gange. Måske giver det mening at finde sammen med nogle veninder, som ikke dyrker fortvivlelsen over at befinde sig i 20’erne og ikke være i et parforhold. Gode venner kan være med til at aflede frustrationer og sætte fokus på, at livet heldigvis er meget mere end ægteskab og børn.

Noget andet konkret, du kan gøre, er at bede Gud om at vise dig, hvad du skal bruge din energi på. Der kan bruges enorme mængder energi på at frustreres over ikke at være i et parforhold. Måske skal denne energi bruges til at opleve noget nyt. Er der en særlig sag eller interesse, som du er vendt tilbage til? Måske noget frivilligt arbejde som virker meningsfuldt for dig? Det er ikke atypisk, at Gud giver folk en partner af uransagelige veje, så måske skal du fokusere mindre på din egen fortvivlelse og mere på, hvad Gud giver dig mulighed for nu!

Singlelivet

Hvad du fylder dit liv med, er også det, der kommer til at kendetegne dig og forme dit billede af dig selv. Singlelivet er en gave med mange muligheder, som man ligeså godt kan have det godt med fremfor at længes efter, hvad man ikke har. Gud har ikke lovet os, at det er nemt at være menneske, men han har lovet at være med i både singleliv og parforhold, hvis vi holder os til ham.

Jeg vil anbefale dig at læse bogen Jesus var single af Line Anthony Reckweg. Bogen rummer nogle refleksioner over nogle af de udfordringer, som du har beskrevet i din henvendelse.

Venlig hilsen
Henrik Feldtmose

Annoncer