Hvordan få kontakt med anbragte søskende uden kontakt med mor?

Vis spørgsmål

Hej, jeg er en pige på 18 år. Jeg har altid haft problemer med min mor. Og nu snakker vi ikke sammen mere. Hvordan får jeg det til at blive ved med at være sådan og stadig får kontakt med mine to små søskende, som er på opholdsteder, hvor jeg ikke ved, hvor den ene bor. Jeg må intet vide og min mor er ikke det værd. Det er en meget lang historie, på hvordan det er blevet sådaan. Men mit spørgsmål er, at jeg gerne vil havde kontakt med mine søskende, men ikke med min mor og stedfar?

Seline, 18 år

SVAR:

Kære Seline.

Tak for dit spørgsmål. Det er store ting og svære ting, du oplever og tager stilling til. Du skriver, at det er en lang historie med din mor, men du skal vide, at du altid er velkommen til også at henvende dig omkring spørgsmål, tanker og følelser, der vedrører dig og din mor. Men for nu vil jeg holde mig til det, du spørger om; Hvordan du kan have kontakt med dine søskende og ikke med din mor og stedfar?

Hvilke regler er der?

Det du kan gøre er at henvende dig til den kommune, der har anbragt dine småsøskende på de opholdssteder, hvor de bor. Det er den kommune, hvor dine søskende boede, da de blev anbragt på deres opholdssteder.

Når man, som dine søskende, bor på et opholdssted, gælder der noget forskellig lovgivning; også i forhold til at have kontakt med sin familie. Den lov, der siger noget om det, hedder Lov om Social Service. Den siger blandt andet, at:

§ 71. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige.

Det betyder, at dine søskende har ret til at være sammen med dig og have kontakt med dig, med mindre at det vil være meget skadeligt for dem. Det betyder også, at ”Kommunen” skal hjælpe med, at dine søskende kan holde kontakt/få kontakt med dig.

Hvad skal du konkret gøre?

Alle kommuner har en bygning, hvor ”Kommunen” hører til – måske du kender den. Dem du skal tale med på ”Kommunen” er ”Familieafdelingen”. Når du kommer ind på ”Kommunen”, er der formentlig en reception/modtagelse, som du kan spørge, hvordan du kommer i kontakt med ”Familieafdelingen”. Når du er kommet i kontakt med ”Familieafdelingen”, fortæller du dem, hvorfor du henvender dig – at du gerne vil have kontakt med dine søskende. Det er dem, der kan hjælpe dig med at få kontakt med dine søskende, når du ikke ønsker at have kontakt med din mor og stedfar. Jeg kan desværre ikke sige dig, hvad de vil spørge om og hvor længe, der vil gå, inden du får kontakt med dine søskende. Det skal dog siges, at dine søskende har medindflydelse på, om de ønsker at have kontakt med dig.

Jeg håber, at dette kan medvirke til, at du får kontakt med dine søskende. Ellers er du velkommen til at henvende dig igen.

Med ønsket om alt det bedste for dig og din familie

Dorthe Mørch Mikkelsen

Annoncer