Hvis en person begår selvmord, kommer man så i himlen?

Vis spørgsmål

 

Hej. Hmm jeg ved ikke, om dette er det rette sted at stille et spørgsmål som dette, men jeg kender ikke andre sider til kristne spørgsmål...

 

men mit spørgsmål er...

 

Hvis nu en person gør selvmord, kommer man så i himlen?

 

Har hørt at det er en synd at gøre selvmord. Man kan lige som ikke bede om tilgivelse, når man er død...

 

 

Rod, 15 år

 

SVAR:

Tak for din henvendelse.

Som jeg forstår dit spørgsmål, så går det på, om selvmord udelukker et menneske fra Guds frelse.

Det gør det ikke!

Det er rigtigt, at det at gøre selvmord er en synd. Både mod Gud og mod sig selv.

Mit liv er Guds!

Bibelens lære er, at mennesket er udtænkt og skabt af Gud og at menneskelivet på den måde er givet af Gud – jf. de første 2 kapitler i Bibelen (1.Mosebog kap.1 og 2). Gud er livets Herre!

Ligeledes er det Gud, som opretholder vore liv. Det betyder, at Gud dybest set er den, som står bag og som sørger for, at vi kan stå op om morgenen, at vort hjerte slår og at vi trækker vejret. På den måde er vi ”Gud i vold”. Uden ham var vi ikke. Det skyldes ham, at vi kan indånde den ilt, som er så vigtig for os.

Det betyder, at mit liv tilhører Gud. Mit liv er selvfølgelig mit i den forstand, at det er mig, der har fået det og det er mig, der lever det og tager en masse valg, som er med til at afgøre, hvordan det bliver. Men mit liv – og alle menneskers liv – tilhører Gud i den forstand, som jeg har beskrevet ovenfor.

Jeg står til ansvar overfor Gud

Mit liv tilhører Gud. Det indebærer desuden, at jeg står til ansvar overfor Gud for den måde, jeg lever og ”bruger” mit liv på. Det indebærer bl.a., at jeg har en forpligtigelse til at tage hånd om mit eget liv og til at bruge mine evner og min energi til at gøre noget godt for andre og for mig selv. At gøre det er også at tjene og ære Gud. Desværre lykkes det ikke altid så godt for mig – og for de fleste andre mennesker. Vi fejler.

Gud elsker mig

Gud skabte mennesket, og senere sendte han sin søn, Jesus Kristus til vores jord for at han skulle vise os, hvordan vi skal leve vore liv med hinanden, og for at han med sin død på korset skulle tage straffen for vore synder og på den måde skaffe alt det af vejen, som skilte os fra Gud. Derigennem ser vi Guds kærlighed til os og Guds vilje til fællesskab med os.

Derfor er det bestemt ikke ligegyldigt for Gud, hvilke valg jeg tager vedrørende mit liv, og hvordan jeg lever det. Han ønsker, at mit liv skal være godt – godt for mig selv og samtidig betyde noget godt for andre.

”At komme i Himlen"

Du bruger udtrykket ”at komme i Himlen”. Det er et udtryk, som beskriver den evige frelse, forstået på den måde, at der ikke mere er risiko for at miste troen på Gud og falde ud af frelsen. ”At komme i Himlen” betegner menneskelivet på den ny jord, som Jesus engang vil komme til os for at skabe.

Jesus bruger udtrykket ”Himlen” og ”Himmeriget” flere gange i Det Ny Testamente. Det går han bl.a. for at minde os om, at der – for dem, som tror på Ham – venter en bedre jord, hvor vilkårene for vore liv bliver langt bedre end tilfældet er nu.

En falden verden

Bibelen fortæller os, hvorfor der er så meget ondskab og smerte i vores verden. Intet er rendyrket godt her. Bibelen bruger flere forskellige udtryk for, hvad det er, der er sket, siden Gud skabte verden: ”Synden er kommet ind i verden” – med Adam og Evas fald i synd er verden blevet ”en falden verden”, hvor der udelukkende lever faldne mennesker.

Derfor er verden og vore liv på denne jord uløselig knyttet sammen med sorg, ensomhed, nederlag, smerte og død.

En ny jord

Engang kommer Jesus til vores jord igen. Han kommer bl.a. for at nyskabe jorden. Resultatet vil blive en verden, hvor det er rendyrket godt at leve sit liv. Synden og alle syndens konsekvenser – både i verden og i os selv – vil være ikke-eksisterende. Alt vil være godt.

Denne ny kommende virkelighed er bl.a. beskrevet i Johannes Åbenbaring kap.21, vers 4, hvor der står: ”Han (Gud) vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet”.

En udsigt til en sådan ny jord med langt bedre vilkår at leve sit liv under, og hvor dem, som tror på Ham, skal leve i evigheden, kaster sit eget lys ind over den smerte, de nederlag og den sorg, som for alle menneskers vedkommende, hører med til livet på denne gamle jord. Det svære bliver lidt lettere at leve med. For det vil få en ende. Den, som tror på Jesus og holder sig til Ham, har et langt bedre liv i vente på den ny jord.

Selvmord

Årsagen til at et menneske kan overveje selvmordets mulighed er ikke, at vedkommende ønsker at dø, men at vedkommendes liv opleves så besværligt og fyldt med smerte, at selvmordet kan ta' sig ud som den eneste mulighed for at slippe ud af denne situation.

Men der findes muligheder for at modtage god hjælp. Ofte er en læge den, der sætter en i forbindelse med denne hjælp til at komme videre i sit liv på en konstruktiv og god måde.

Gud frelser syndere

Hvem kommer i Himlen? Det gør det menneske, som holder sig til Jesus og sætter sit håb til Ham. For Ham har Gud udvalgt til at være frelser for syndere på en falden jord, som er fyldt med smerte og meningsløsheder. Gud udvalgte Jesus til at være Frelseren og Forløseren – også for mennesker, som overvejer selvmordets mulighed.

Når det handler om spørgsmål vedr. tro og Bibel er der også meget at finde på:

JesusNet.dk

Flemming H. Møller, præst og psykoterapeut 

Annoncer