Kristeligt Dagblad: AdamogEva.dk sætter både etik og sundhedsfaglighed højt

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad onsdag d.7.10.2020


Når nogle føler sig såret og krænket af AdamogEva.dk’s vejledning, gør det ondt, for det er præcis det modsatte, den kristne rådgivningsportal har til formål, siger de ansvarlige.

AdamogEva.dk leverer gedigen sundhedsfaglig oplysning suppleret med respektfuld rådgivning baseret på klassisk kristen etik. Det gør mere end 40.000 brug af hver måned, og det har hjemmesiden gennem årene modtaget talrige anerkendelser for fra både unge brugere og lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

Et rådgivningstilbud

AdamogEva.dk er hverken et undervisningsmateriale eller en læringsportal, men et rådgivningstilbud til børn og unge, som søger svar og vejledning ud fra et klassisk kristent menneskesyn. Det er vi helt åbne og tydelige omkring. På den måde er AdamogEva.dk et vigtigt supplement til meget af den øvrige seksualvejledning, som bygger på andre menneskesyn.

Det betyder blandt andet, at vi rådgiver unge til ikke at have sex før ægteskabet, til ikke at få en abort, til ikke at drikke sig fulde, til ikke at have skiftende seksuelle partnere, og til ikke at gå ind i homoseksuelle forhold. Det gør vi, fordi vi forstår Bibelen sådan, at dette er den bedste måde at forvalte seksualitet, ægteskab og familieliv på. Og fordi vi er overbevist om, at unge har brug for en mur at spille bold op ad.

Indrømmer ukristelig fordømmelse

Vi indrømmer, at kirken og de kristne miljøer historisk set ikke har været gode til at rumme de mennesker, som "faldt udenfor" de rammer, som den kristne seksualetik sætter. Kristne har i mange tilfælde gjort sig skyldige i ukristelig fordømmelse og udskamning af både enkeltmennesker og grupper. Det er en af grundene til, at AdamogEva.dk blev etableret i 2006 og fortsat eksisterer: Vi ønsker at give vejledning om seksualitet, krop og følelser uden at fordømme og udskamme mennesker, som lever livet med andre værdier, eller som ikke magter at følge den bibelske vejledning. Samtidig vil vi gerne formidle den kristne grundforkyndelse, at uanset hvordan vi lever, er vi elsket af Gud, og alle mennesker har samme høje værdi.

I 2006 var der forståelse for det projekt. AdamogEva.dk var i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring det og fik opstartstøtte til projektet. Men siden 2006 er tolerancen for, hvad vi må tro og mene og formidle – ikke mindst på det seksualpolitiske område – blevet mindre.

Ingen lette svar

Hvor Sex & Samfund kæmper for rettigheder og mangfoldighed på et normkritisk grundlag, kæmper AdamogEva.dk for de unges tryghed og sundhed på kristent etisk grundlag. Meget af det kan gå hånd i hånd, men på nogle punkter går vi hver sin vej. Det gælder især omkring homoseksualitet og kønsidentitet, hvor AdamogEva.dk åbent vedkender sig en konservativ og bibel-inspireret etik. Ikke fordi den giver lette svar på alle spørgsmål, men fordi vi tror, at vi her ligger tættest op ad den bestemmelse, Gud har skabt mennesker til.

Samtidig tilslutter AdamogEva.dk sig helt og fuldt den fælles kamp for respekt og anerkendelse af alle mennesker, uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. AdamogEva.dk er medspiller i kampen mod udskamning og mobning af bestemte personer eller grupper. Og når nogle føler sig såret og krænket af AdamogEva.dk’s vejledning, gør det ondt, for det er stik imod vores hensigt.

Behov for forståelse og indføling

Vi er helt klar over, at de unge, som oplever sig anderledes end deres kammerater, eller som er usikre på deres seksuelle orientering og identitet, er ekstremt sårbare og skal mødes med stor forståelse og indføling. Desværre er et skriftligt medie som en hjemmeside ikke den bedste platform til at formidle empati og omsorg, men alligevel bedre end ingenting. Og når et menneske har mødt forståelse og empati ved at skrive til brevkassen på AdamogEva.dk, giver det forhåbentlig frimodighed til at opsøge og tale med et menneske face-to-face, hvor der kan komme mange flere nuancer frem – uanset hvad problemstillingen er.

Vi tager afstand fra alle former for diskriminering og udskamning af mennesker, som er udfordret af de traditionelle kønsnormer. Derfor lytter vi også til og handler på den kritik, der er blevet rettet imod formuleringer på AdamogEva.dk, som kan misforstås i retning af diskrimination og fordømmelse. Vi har derfor midlertidigt fjernet de artikler og rådgivningssvar, som omhandler homoseksualitet og LGBT+-emner og er i gang med at gennemgå dem for at rette mulige misforståelser.

Vi arbejder også for en mere rummelig kultur for LGBT+-personer i missionske miljøer. Homofobi har forekommet og forekommer stadig i kirkelig kontekst, og vi ønsker at gå forrest i kampen mod denne tendens. Vores værdier for ægteskab og familieliv klinger hult, hvis de ikke er ledsaget af en kultur, der er rummelig, mangfoldig og kærlig. Vi ønsker en kristen kultur, der – ligesom Jesus – både kan stå fast på ægteskabets værdi og samtidig favne alle dem, der falder uden for normen.

Vi kan desværre ikke sikre os imod, at nogle føler sig ramt af vores vejledning og dermed får en oplevelse af at være forkerte. Men vi siger til den unge, at selvom du ikke har succes med at følge den vejledning, vi giver, så er du hverken forkert eller et dårligt menneske. Du har ikke mindre værdi, og du er ikke mindre elsket af Gud, end andre er det. Det er ekstremt vigtigt for os, at det budskab skinner tydeligt igennem. Vi er klar over, at det kan være svært at tage til sig, når man føler det modsat.

Skelner mellem sundhed og etik

AdamogEva.dk skelner mellem, hvad der er sundhedsfaglig og evidensbaseret oplysning, og hvad der er værdibaseret og etisk rådgivning. Spørgsmål om, hvad der etisk set er "rigtigt" og "forkert" kan ikke besvares rent sundhedsfagligt, men må nødvendigvis tage udgangspunkt i et bestemt livs- og menneskesyn. Her har AdamogEva.dk valgt sit grundlag og er tydelig omkring det. Derfor sidder der både psykologer, præster, pædagoger, terapeuter og sundhedspersoner i AdamogEva.dk's panel af frivillige rådgivere.

Når der for eksempel spørges, om onani er synd, så er det en præst eller en person med teologisk indsigt, der svarer. For det er ikke et sundhedsfagligt spørgsmål. Hvis der til gengæld spørges, om onani er sundt, så er vi ovre i den sundhedsfaglige boldgade. Det vil i nogle tilfælde være kunstigt at holde de to områder fuldstændig adskilt, for de griber ofte ind i hinanden, når spørgere skriver til os, men vi prøver i så fald at være tydelige om, hvad der er hvad.

I debatten er AdamogEva.dk blevet beskyldt for at anbefale "omvendelsesterapi", altså en form for behandling, der skal vende et menneskes seksuelle orientering fra homoseksuel til heteroseksuel. Det har AdamogEva.dk aldrig gjort og kommer aldrig til at gøre. Et menneskes seksuelle orientering kan ikke bare lige ændres – heller ikke selv om man selv ønsker det. Når mennesker selv henvender sig og spørger os om hjælp, fordi de oplever udfordrende ting i deres liv, opfordrer vi gerne til at finde en person at tale med. Det er et meget sårbart område, hvor vi øver os i at træde varsomt.

Plads til mangfoldighed

I AdamogEva.dk hylder vi den danske tradition for åndsfrihed. Vi er glade for at leve i et land, hvor LGBT+-personer frit kan udleve deres seksualitet, og hvor AdamogEva.dk kan rådgive ud fra klassisk kristne værdier. Vi ønsker ikke at se mere ensretning, men tværtimod større mangfoldighed. Fra vores side vil vi arbejde på at skabe en kirkelig kultur, hvor alle LGBT+-personer kan føle sig velkomne og taget imod – også selvom der er værdier for ægteskabet, vi står fast på.

Gitte Rasmussen, leder af Indre Missions familiearbejde og Vibeke Sode Hjorth, leder og redaktør af AdamogEva.dk

Annoncer