Altinget.dk: AdamogEva.dk: Vi er ikke homofober

Debatindlæg på altinget.dk mandag d.19.10.2020


REPLIK: Undervisningsportalen AdamogEva.dk og Indre Missions grundlag er ikke homofobisk. Faktisk er en del af arbejdet med AdamogEva.dk at hjælpe kristne fællesskaber i missionshuse og kirker til at få en mere rummelig kultur over for LGBT+-personer, skriver Vibeke Sode Hjorth i en replik.

Af Vibeke Sode Hjorth, Leder og redaktør af AdamogEva.dk

Den 14. oktober skrev to ledende personer i henholdsvis LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark et opråb til Indre Mission og rådgivningsportalen AdamogEva.dk: ”Homoseksuelle skal ikke omvendes”.

Årsagen er, at AdamogEva.dk på det seneste har været i mediernes søgelys grundet nogle problematiske formuleringer om homoseksualitet samt nogle brevkassesvar, der kan tolkes som en opfordring til at opsøge omvendelsesterapi.

Tak til LGBT+ Danmark

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til LGBT+ Danmark for, at I åbner for denne samtale. Vi tror, dialog er den bedste vej til at undgå fordomme og misforståelser, og vi vil rigtig gerne mødes med jer.

Dernæst vil vi gerne beklage, at AdamogEva.dk, som blev lavet med det formål at hjælpe store børn og unge til at trives med deres krop, seksualitet og identitet, desværre har indeholdt nogle formuleringer, som kan misforstås og kan have medført stor personlig smerte hos nogle.

Derfor har vi den seneste uge arbejdet med at revidere alle vores svar og artikler angående homoseksualitet. De fleste er nu tilbage på hjemmesiden i en form, vi kan stå inde for.

Homofobi? Nej tak!

Vi er helt uenige med debattørerne fra LGBT+ i, at vores grundlag er homofobisk.

Vi mener, det er vigtigt at skelne mellem homofobi og etiske holdninger til seksualiteten. Homofobi defineres i ordbogen som ”sygelig angst eller afsky for homoseksuelle og deres seksualitet”. Den beskrivelse passer ikke på os.

Vi mener, at alle homoseksuelle – ligesom alle andre mennesker – skal vises kærlighed, respekt og anerkendelse, og vi tager kraftigt afstand fra alle hadforbrydelser og nedladende og krænkende sprogbrug, hvor for eksempel ”bøsse” og ”lesbisk” bruges som skældsord.

Det kristne menneskesyn, som vi tilslutter os, handler først og fremmest om, at hvert eneste menneske er skabt og elsket af Gud og besidder en unik værdi.

Derfor har ethvert menneske krav på at blive accepteret som det unikke individ, han eller hun er. Det er det menneskesyn, vi rådgiver ud fra – i stor respekt for alle, der ikke ønsker at følge den etik, som vi har.

Omvendelsesterapi? Nej tak!

Til gengæld er vi helt enige med de to skribenter fra LGBT+ Danmark på det her punkt: Omvendelsesterapi er dybt problematisk og ikke noget, vi vil opfordre nogen til at opsøge. Punktum.

Mange homoseksuelle har fået varige ar på sjælen af disse terapiformer, der ofte har bygget på stereotype forestillinger om homoseksualitet, og om hvordan man bør være som mand og kvinde.

Det har altid været vores holdning i redaktionen, og vi er ærgerlige over at have fundet enkelte udsagn på AdamogEva.dk, der kunne misforstås som opfordringer til omvendelsesterapi.

Vi opfordrer ofte til at opsøge samtaler med en terapeut, sjælesørger eller psykolog, blandt andet i brevkassesvaret ”Er der nogen, jeg kan tale med om mine homoseksuelle følelser?” Det har bare intet at gøre med omvendelsesterapi. Tværtimod handler det om at finde en tillidsperson, som kan hjælpe én til at leve godt med den seksualitet, identitet og livssituation, man befinder sig i, hvis man selv oplever den som besværlig.

Mennesker, som oplever udfordringer med deres seksualitet, skal hjælpes – ikke omvendes eller helbredes.

Vi er ikke bekendt med, at der bliver foretaget omvendelsesterapi i Danmark, men hvis der gør, mener vi, det er dybt problematisk og må frem i lyset.

Mangfoldighed? Ja tak!

I AdamogEva.dk er vi fortalere for mangfoldighed. Vi er helt enige i, at der er brug for at bekæmpe chikane, mobning og diskrimination af homoseksuelle i det kirkelige miljø og i samfundet generelt.

En del af vores arbejde på AdamogEva.dk er også at hjælpe kristne fællesskaber i missionshuse og kirker til at få en mere rummelig kultur over for LGBT+ personer.

Det arbejde vil vi meget gerne i dialog med LGBT+ Danmark og Ungdom om, så vi kan skabe et tryggere miljø for alle, uanset seksuel orientering.

Åndsfrihed? Ja tak!

Vi er uenige, når debattørerne fra LGBT+ skriver, at Indre Mission fremover ikke bør rådgive ud fra sit ”eget forstokkede menneskesyn”. Hermed må vel forstås det menneskesyn, som mange konservative kristne har.

Hvis man ikke som privat forening kan rådgive ud fra et værdimæssigt standpunkt, frygter vi for, hvad det betyder for åndsfriheden i Danmark.

Mange mennesker med mange forskellige kulturer og religioner har værdier for, hvordan man vil forvalte sin seksualitet. Det har vi også i AdamogEva.dk.

Vi mener, det er en vigtig værdi for et pluralistisk samfund, at vi kan rumme menneskers forskellige værdisæt, så længe det sker i respekt for anderledestænkende.

Derfor: Lad os bevare vores mangeårige tradition for åndsfrihed. Og lad os så mødes til en gang dialogkaffe!

Annoncer