Kristeligt Dagblad: Kristent Netværk for Udfordret Seksualitet: Det er blevet nemmere at springe ud som homoseksuel i kristne kredse

Artikel i Kristeligt Dagblad 7.6.2022

Ti år efter den store debat om homoseksuelle vielser er debatten blødt op i den konservative del af kirkelivet, der dog stadig anbefaler cølibat, hvis man har "homoseksuelle følelser"

Af Johanne Jedig Wejse
Journalist

De grundlæggende holdninger har ikke ændret sig. Homoseksuelle og “folk med homoseksuelle følelser” anbefales at leve i afholdenhed, hvis de beder om rådgivning fra eksempelvis den indremissionske rådgivningsportal AdamogEva.dk.

Alligevel er der sket noget i de konservative kristne kredse, siden det blev muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken. Flere aktører og stemmer har meldt sig på banen, og det er blevet mindre tabufyldt at tale om. Det mener blandt andre Vibeke Sode Hjorth, der er leder og redaktør af AdamogEva.dk.

“Selvom vores grundlæggende holdning og vejledning ikke har ændret sig, så er det blevet meget mere almindeligt at have fokus på homoseksualitet og mennesker med homoseksuelle følelser. Vores del af kirken er begyndt at både tale mere åbent om det og have et fokus på, om de trives i vores fællesskaber - og det synes jeg er rigtig godt,” siger Vibeke Sode Hjorth.

Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget efter lang tids debat loven, der åbnede for ægteskaber mellem homoseksuelle. I debatten argumenterede den konservative del af dansk kirkeliv med, at homoseksuelle vielser ikke var i tråd med Bibelen. Efter det blev vedtaget, valgte enkelte præster og medlemmer at forlade folkekirken, mens andre modstandere blev i folkekirken og benyttede muligheden for ikke at ville vie homoseksuelle. Det valg har cirka 20 procent af præsterne ifølge Præsteforeningen truffet.

Blandt de nyere aktører på området er KNUS, der står for Kristent Netværk for Udfordret Seksualitet. Det er tilknyttet Evangelisk Alliance på den kirkelige højrefløj og blev stiftet i marts 2020 som et netværk for personer, der “oplever deres seksualitet som udfordret”. Nogle af netværkets medlemmer har eksempelvis været udfordret af porno-afhængighed, mens andre er homoseksuelle, der ikke føler at deres seksualitet passer ind i deres kristne overbevisning. Det fortæller Ole Frederiksen Beinthin, der er formand for KNUS.

“Hvis man er homoseksuel og gerne vil leve efter Bibelens anvisninger, som vi ser dem, så vil vi gerne støtte folk i det. Vi arbejder en del med at tale skammen ud af homoseksualitet, for man må sige, at i kristne miljøer har der været meget skam forbundet med homoseksualitet, og rigtigt mange har haft dårlige oplevelser,” siger Ole Frederiksen Beinthin.

Han mener også, at man siden lovliggørelsen af homoseksuelle vielser har kunnet se en forandring i den konservative del af kirkelivet, der har gjort det nemmere at springe ud som homoseksuel.

“Dengang selve debatten var oppe, synes jeg der var en enormt kedelig tendens til mest at snakke om mennesker - men meget lidt til mennesker. Det blev meget hårdt fra begge sider, og der tror jeg, at det i dag er blødt mere op i debatten det seneste årti. Det er blevet nemmere at springe ud som homoseksuel. Også for os - mig selv inklusiv - som siger, at vi oplever at have homoseksuelle følelser, men vælger ikke at udleve dem i et homoseksuelt forhold,” siger Ole Frederiksen Beinthin.

Kan I forstå, at jeres arbejde kan virke provokerende på nogle?

“Med den historiske baggrund, man har, hvor masser af kristne ikke har opført sig særlig sødt, og der er sket ting i konservative miljøer, der ikke er okay, så kan jeg godt forstå det. Men KNUS er ikke en missionerende organisation, der er ude i homomiljøet for at ‘omvende’ nogen. Vi er her for dem, der gerne vil have vores hjælp - og hvis de finder frem til, at de vil noget andet, end den måde vi gør tingene, så er der ingen sure miner eller fastholdelsesprincip,” siger Ole Frederiksen Beinthin.

Men kan det ikke virke provokerende, at I kalder det “udfordret seksualitet”?

“Det kan man selvfølgelig sige. Men det er netop det at føle sig udfordret i sin seksualitet - at man ikke føler sig i overensstemmelse med sin seksualitet. Og så er det fordi vi ikke kun er for homoseksuelle, men eksempelvis også for dem, der har følt sig udfordret af pornoafhængighed,” siger Ole Frederiksen Beinthin.

Annoncer