Hvordan styrer vi vores følelser?

Vis spørgsmål

Kære Adam&Eva! Først, tak for denne fantastiske hjemmeside! Min kæreste og jeg har fundet mange svar på vores spørgsmål herinde, men vi har alligevel et spørgsmål, som vi ikke kan finde svar på.

Vi er begge kristne, og vores ønske er at leve efter Guds ord! Men, åh hvor er det dog svært, når man er 2 forelskede unge mennesker! Vi mødte hinanden på efterskole og har nu kommet samme lidt over et år. Fra starten af kom vi godt ud af det, med hvor vi rørte ved hinanden og i den stil. Men, som tiden gik, blev det mere og mere intimt. Og nu - er vi begge i tvivl, om vi er gået for langt. Det er bare så svært, lige præcis fordi vi elsker hinanden så højt, og vi begge nyder det, på trods af tvivlen. Vi har begge taget på hinanden de intime steder, og vi har begge tilfredsstillet hinanden, med hånden.

Er det forkert af os? Og i så fald, hvad kan vi gøre for at ændre på det?

Måske skulle jeg også nævne, at det er et langdistance-forhold, hvilket vil sige, at vi ser hinanden en gang hver måned, men snakker sammen (næsten) hver dag på Skype. Vi er hinandens bedste venner, og vi snakker om ALT sammen. Vi var hinandens bedste venner før vi blev kærester, og det har haft stor betydning for vores forhold. Vi elsker virkelig hinanden, og vi ønsker at leve rigtigt sammen. Vi har heller ikke været for gode til at inddrage Gud i vores forhold, og vi ville egentlig også gerne have et par råd med på vejen om det..

Endnu engang, tak for denne hjemmeside, vi værdsætter jeres arbejde!

Christina, 18 år.

SVAR:

Tak for din henvendelse, og de rosende ord om vores side. Vi beklager, at du har måttet vente så længe med svar, men der har været meget "rum" på siden her de sidste uger!

Du stiller et helt konkret spørgsmål, og det vil jeg forsøge at give dig et svar på.

Et godt grundlag for et godt forhold

Du og din kæreste er begge kristne og I ønsker at leve efter Guds Ord – også når det drejer sig om Bibelens vejledning på det seksuelle område. Bedre grundlag for et godt forhold kan jeg ikke komme på!

I er kommet sammen i lidt over et år, og har erfaret, at der er en udvikling i jeres forhold – også i den måde I kærtegner hinanden på. Du skriver, at som tiden er gået, er jeres måde at være sammen på og røre ved hinanden på blevet mere og mere intim. Det er alt sammen godt og helt naturligt.

Er vi gået for langt?

Du skriver videre, at I begge har taget hinanden på intime steder, og at I begge har tilfredsstillet hinanden med hånden. Nu er I i tvivl, om I er gået for langt, og spørger konkret om det, I gør, er forkert af jer – og i så fald, hvad I kan gøre for at ændre på det.

”Har I selv en oplevelse af, at I er gået for langt?"

Det er ikke for bare, at smide spørgsmålet tilbage til jer selv. Men jeres eget umiddelbare svar, fortæller jer noget vigtigt.

I et kæresteforhold er det væsentligt, at I begge har det godt med den måde, I kærtegner hinanden på – og i det hele taget, den måde hvorpå I bruger den tid, I er sammen.

I er begge kristne, og ønsker at indrette jeres forhold efter kristne normer. Men det indebærer ikke, at I nødvendigvis har de samme tanker om, hvor langt det er rigtigt at gå, når I kærtegner hinanden.

Tal sammen om jeres kærtegn af hinanden

Jeg vil opfordre jer til at tage en åbenhjertig samtale – eller rettere, flere samtaler – om de her ting. Tal f.eks. sammen om følgende spørgsmål.

”Hvordan har I det – hver især – med graden af den fysiske intimitet i jeres forhold?”

Det er vigtigt for jer, at I begge har det godt – d.v.s. har god samvittighed – med den måde I kærtegner hinanden. Modsat, hvis I har en måde at kærtegne hinanden på, som én af jer - eller I begge, ikke har det godt med, så er det ikke sundt for jeres forhold, og det tager toppen af glæden.

På den baggrund synes jeg, I skal samtale om, hvad grænserne skal være for jeres kærtegn. Tal sammen om, hvilke regler, I vil have, skal gælde for jeres måde at være sammen på. Det er en god måde at holde jer selv og hinanden fast på det, I aftaler. Tal løbende sammen om, hvordan I synes det går. Der er en stor tilfredsstillelse for jer begge i, at vide med jer selv og med hinanden, at I har god samvittighed med graden af jeres intimitet. Det giver tryghed og glæde.

Hvad siger Bibelen?

Bibelen lærer os, at samleje hører til i ægteskabet mellem mand og kvinde.

Samleje er fuldbyrdelsen af det, at være intim sammen. Mænd og kvinder drages mod hinanden. Den drift har Gud udtænkt og skabt os med. Som kærester har I indledt et intimitets-forhold til hinanden, der som sagt udvikler sig, og hvis kulmination er samleje.

M.a.o. så skal I se på den intimitet som det er, at holde i hånd, det at holde om hinanden, det at give hinanden et kys, det at kærtegne hinandens kroppe, som en naturlig udvikling af intimiteten i jeres forhold, og som engang vil kulminere med samlejets intimitet. Det handler alt sammen om gudskabt intimitet, og om forskellige grader af intimitet. Det, at kysse sin kæreste, følger naturligt af det, at holde om. Og det, at have samleje følger naturligt af det, at tilfredsstille hinanden med hånden på intime steder. Tingene hænger sammen!

Hvor langt kan vi gå?

Det ville på en måde være enklere, hvis jeg eller andre kunne fortælle jer, hvor langt I kan gå med hensyn til jeres kærtegn af hinanden. Det er bare ikke muligt! Det må I selv finde ud af sammen med hinanden, og det er vigtigt at I lytter til jer selv og hinanden, så I ikke gør jeres kærtegn og kæleri til en ulidelig kamp for at få sagt stop i tide.

En ting, som jeg synes, I skal have med I jeres samtale om jeres aftaler angående graden af intimitet i jeres forhold er, om det ganske enkelt er for voldsomt og besværligt for jer, at tilfredsstille hinanden med hånden på intime steder, - og så stoppe der, og ikke tage det næste skridt, nemlig at have samleje.

Overvej, om jeres kærtegn og kæleri ville være mere afslappende, hvis I satte jeres grænser et andet sted.

Der er flere svar her på siden, som berører noget af det samme, som I spørger om. Måske disse svar også rummer nogle tanker og inputs I kan tage med i jeres overvejelser:

Hvor går grænsen, når vi ikke ønsker samleje før vi er gift?

Kan vi tilfredsstille hinanden uden at have samleje?

At have Gud med i forholdet…..

Du skriver til sidst, at du ikke synes, I har været for gode til at inddrage Gud i jeres forhold, og at du egentlig også gerne vil have et par råd med på vejen om det…..

Jeg er ikke i tvivl om, at det ville tilføre jeres forhold meget godt, hvis I også havde åbenhed angående jeres fælles tro på Gud. Det er også en væsentlig måde, at kunne være intim på! Det vil være med til at knytte jer sammen og det ville være med til, at give en god balance i jeres forhold, at gudsforholdet også var en del af det.

På den baggrund vil jeg opfordre jer til at gøre jeres tro på Gud til en del af jeres forhold.

Da det ikke i særlig høj grad har været en del af jeres fællesskab med hinanden indtil nu, kan det godt være en overvindelse, at tage dette tema op, men jeg synes, du skal gøre det. Det vil helt uden tvivl – på sigt - være til berigelse for jer.

Et konkret råd: Bliv enige om, at læse et kort stykke fra Bibelen sammen. Fortæl eventuelt, hvad det I læser betyder for jer, eller hvilke tanker, det vækker hos jer. Og bed en bøn sammen, - gerne så I begge beder kort om det, som lægger jer på sinde.

Flemming Harpøth Møller, præst og psykoterapeut

Annoncer